Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2009

14.-18.12. Uutisia – Strasbourgin täysistuntoviikko

VIIKON TEEMAT: KÖÖPENHAMINAN ILMASTOKOKOUS JA VENÄJÄN IHMISOIKEUDET Hassi on tällä viikolla ollut Euroopan parlamentin edustajana Kööpenhaminan ilmastokokouksessa. Kokousta on leimannut lievä kaoottisuus ja puheenjohtajamaa Tanska ei ole onnistunut viemään neuvotteluja odotusten mukaisesti eteenpäin. Edistysaskelia on toistaiseksi saatu kehitysmaiden ilmastotoimien rahoituksen suhteen, mutta vielä tarvittaisiin sopu päästövähennystavoitteista ja siitä, miten edetään sitovaan ilmastosopimukseen.Lue Hassin tuoreimmat kuulumiset: […]

17.12.2009 Äänestystulos – asiakirjojen avoimuus

Tänään euroopan parlamentti äänesti asiakirjojen avoimuutta koskevasta päätöslauselmasta. Päätöslauselma sisälsi vaatimuksia parantaa EU:n asiakirjojen saatavuutta kansalaisille. Konservatiivit (EPP) äänestivät päätöslauselmaa vastaan.   Suomalaiset parlamentin jäsenet äänestivät seuraavasti päätöslauselmaa hyväksyttäessä (loppuäänestys):   Puolesta: Haglund, Takkula, Soini, Jaakonsaari, Hautala, Essayah Vastaan: Itälä Poissa: Jäätteenmäki, Manner, Repo, Hassi, Korhola, Pietikäinen   Katso koko äänestystulos sivulta 20: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20091217+RES-RCV+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

7.-11.12. Uutisia – Brysselin ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: KÖÖPENHAMINAN ILMASTOKOKOUS ALKOI Tällä viikolla alkoi Kööpenhaminan ilmastokokous. Juuri kokouksen alla julkaistiin Ecofys-instituutin tutkimus, jonka mukaan EU:n johtajuus kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on myytti. Tutkimuksen…

7.-11.12. Uutisia – Brysselin ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: KÖÖPENHAMINAN ILMASTOKOKOUS ALKOI Tällä viikolla alkoi Kööpenhaminan ilmastokokous. Juuri kokouksen alla julkaistiin Ecofys-instituutin tutkimus, jonka mukaan EU:n johtajuus kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on myytti. Tutkimuksen mukaan EU:n päästövähennyksistä puolet on johtunut entisten itäblokin maiden talouksien romahtamisesta, eikä ilmastotoimista. Hassi vaati tutkimuksen julkaisun yhteydessä muun muassa päästökaupan tehostamista tiukemmilla päästörajoituksilla. Vihreät vaativat, että EU viipymättä sitoutuu vähentämään ehdoitta päästöjään 30 […]

30.11.-4.12. Uutisia – Valiokuntaviikko

VIIKON TEEMA: ULKOPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA ASHTON PARLAMENTIN JÄSENTEN KUULTAVANA  EU:n uusi ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton vieraili ensimmäistä kertaa ulkoasiainvaliokunnassa. Ashtonin varsinainen parlamentaarinen kuuleminen on tammikuussa. Hänen nimityksensä, kuten koko tulevan Euroopan komission nimitys, vaatii parlamentin hyväksynnän. Ulkopolitiikan korkea edustaja on samalla Euroopan komission varapuheenjohtaja. Hän johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa apunaan uusi Euroopan ulkosuhdehallinto. Lisäksi hän toimii […]