Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2010

22.-26.2. Uutisia mini-istuntoviikko

  VIIKON TEEMA: EU2020-STRATEGIAESITYS JULKI ENSI VIIKOLLA – VIHREIDEN ODOTUKSET ALHAALLA   Viime viikkoisen ulkosuhdeviikon jälkeen parlamentti kokoontui taas Brysselissä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin ja täysistuntoon. Eurooppa-neuvoston uusi puheenjohtaja Herman van Rompuy osallistui ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin täysistuntoon.   Barroso kertoi komission antavan ensi viikolla 3.3. ehdotuksen niin kutsutuksi EU2020-kehitysstrategiaksi, joka seuraa vuoden lopussa päättyvää Lissabonin strategiaa. Vihreät olisivat […]

22.-26.2. Uutisia mini-istuntoviikko

VIHREITÄ UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA Brysselin mini-istuntoviikko 22.-26.2.2010 VIIKON TEEMA: EU2020-STRATEGIAESITYS JULKI ENSI VIIKOLLA – VIHREIDEN ODOTUKSET ALHAALLA Viime viikkoisen ulkosuhdeviikon jälkeen parlamentti kokoontui taas Brysseli…

24.2. Hassi ja Hautala ennakoivat EU:n turkistarhakieltoa

Tiedote   Hassi ja Hautala kehottavat Suomessa varautumaan EU-laajuiseen turkistarhauskieltoon. Vihreiden Euroopan parlamentin jäsenten mukaan on ilmeistä, että yhä useammat maat luopuvat turkistarhauksista ja turkiskaupasta. Komissiolta odotetaan maatila- ja tarhaeläinten hyvinvointia koskevan direktiivin (98/58/EC) uusimista lähivuosina. Tässä yhteydessä vihreät tulevat esittämään EU:n kattavaa turkistarhakieltoa. Hassi ja Hautala perustelevat kieltoa sillä, että turkistarhaolosuhteissa ei pystytä takaamaan […]

8.-12.2.2010 Uutisia täysistuntoviikko

Strasbourgin täysistuntoviikko 8.-12.2.2010 VIIKON TEEMA: PARLAMENTTI TORPPASI PANKKITIETOJEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN Euroopan parlamentti päätti torstaina täysistunnossa äänin 378 – 196 torjua ns. SWIFT-sopimuksen, joka sallii Yhdysvaltain viranomaisille pääsyn eurooppalaisten maksutietoihin terrorisminvastaisen taistelun varjolla. EU:n jäsenvaltioiden hallitukset olivat neuvotelleet sopimuksen salassa viime syksynä. Sopimuksessa eivät toteutuneet vähimmäisehdot, jotka parlamentti oli asettanut syyskuussa. Vihreät olivat erittäin tyytyväisiä […]

10.2.2010 Äänestystulos – Tasa-arvoraportti

 Pykälä 25 Tulee säätää eurooppalainen isyyslomaTulos: hyväksyttiin äänin 575-75 (s.59-60)  Puolesta: Haglund, Takkula, Soini, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Hassi, HautalaPoissa: Manner, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo  …katsoo, että äitiysloma on kytkettävä isyysvapaaseen, jotta naisilla olisi parempi suoja työmarkkinoilla ja jotta voitaisiin torjua isyysvapaan käytöstä yhteiskunnassa vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä. Hyväksyttiin äänin  328-263. (s.61-62)  Puolesta: Haglund, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, […]

10.2.2010 Äänestystulos – Kööpenhaminan kokousta koskeva päätöslauselma

Muutosehdotus 9 ( Vihreät/EVA, s. 31-32): Tiukennus päätöslauselman pykälään 2: EU:n tulisi selkeästi sitoutua tiukentamaan vuoden 2020 päästövähennystavoitettaan (nykyisestä 20 prosentista) 30: prosenttiin vaikka nykyistä sitovampaa kansainvälistä sopimusta ei saataisi aikaan.  Tulos: Hävisi äänin 318-351  Puolesta: Haglund, Jaakonsaari, Hassi, HautalaVastaan: Takkula, Soini, Essayah, Korhola, ItäläPoissa: Pietikäinen, Manner, Jäätteenmäki, Repo   Muutosehdotus 23 (EPP , s. 33-34): Saman pykälän […]

9.2. Hassi ja Hautala: Komissiolla ei työkaluja kriisien ratkaisemiseksi

Tiedote 9.2.2010     Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt Barroson komission nimityksen kaudelle 2009-2014.  Vihreät äänestivät vastaan. Vihreiden suomalaiset parlamentin jäsenet Satu Hassi ja Heidi Hautala perustelevat äänestämispäätöstään sillä, ettei ehdotettu komissio esittänyt riittäviä työkaluja erityisesti talouskriisin voittamiseksi. Ilmastonsuojelussa komission tavoitteet ovat yleisellä tasolla kunnianhimoisia, mutta nähtäväksi jää, vastaavatko käytännön teot lupauksia. Hautala ja Hassi epäilevät myös pystyykö nimitetty komissio nostamaan EU:n […]

1.-5.2. Uutisia ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: VIHREÄT PITIVÄT BULGARIAN GEORGIEVASTA  – RYHMÄ EI SILTI ÄÄNESTÄ KOMISSION PUOLESTA Bulgarian luopuneen komissaariehdokkaan Jelevan tilalle noussut Kristalina Georgieva sai myös vihreiltä myönteisen vastaanoton. Georgieva saa vastuulleen humanitaarisen avun salkun. Hollantilainen vihreä parlamentin jäsen Judith Sargentini sanoi kuulemisen jälkeen avoimeksi jääneeen vain yhden kysymyksen  – miksei Bulgaria heti nimittänyt häntä?  Vihreät viimeistelivät Georgievan kuulemisen jälkeen kantansa komission valintaan. Vihreät eivät tule […]