Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2010

22.-26.3. Uutisia – mini-istuntoviikko

VIIKON TEEMA: EU LUOMASSA ULKOSUHDEHALLINTOA Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunta käsitteli tällä viikolla EU:n uuden ulkosuhdehallinnon muodostamista EU:n korkean edustajan Ashtonin kanssa. Ashtonista tulee uuden ulkosuhdehallinnon johtaja ja vastuuhenkilö nimityksissä. Virkamiehiä hallintoon tulee noin 7000 komissiosta, neuvostosta ja jäsenmaiden ulkosuhdehallinnosta. Parlamentille tärkeä tavoite on tässä vaiheessa ollut, että Ashtoninille valitaan poliittiset varajohtajat jotka voivat edustaa Ashtonia, ja että parlamenttia kuullaan […]

15.-18.3. Uutisia – valiokuntaviikko

VIIKON TEEMA: RAVITSEMUSAINEMERKINNÄT YMPÄRISTÖVALIOKUNNASSA Ympäristövaliokunta äänesti tällä viikolla pitkään lykätystä mietinnöstä koskien elintarvikkeiden ravitsemusainemerkintöjä. Valiokunta ei tue vihreiden esittämiä pakollisia liikennevalomerkintöjä, mutta antaa jäsenmaille oikeuden tällaisiin merkintöihin. Kuluttajien terveyden kannalta iso asia on pakkausten etusivulle tuleva nykyistä selkeämpi tieto muun muassa rasvasta, kaloreista ja sokerista. Pikaruokaketjujen pitää antaa annoksistaan vastaavat tiedot. Ympäristövaliokunta esittää mietinnössä  transrasvojen kieltämistä […]

8.-12.3. Uutisia – täysistuntoviikko

VIIKON TEEMA: VÄÄRENNÖSTEN VASTAINEN SALAINEN ACTA-SOPIMUS SUUTUTTAA PARLAMENTTIA Euroopan parlamentin täysistunnossa käsiteltiin tällä viikolla kohuttua väärennösten vastaista kansainvälistä ACTA-sopimusta. Parlamentilla on Lissabonin voimaantulon jälkeen oikeus osallistua kansainvälisistä sopimuksista käytävään päätöksentekoon jäsenmaiden kanssa tasavertaisena kumppanina, mutta komissio ei vieläkään ole toimittanut parlamentille neuvotteluasiakirjoja lukuisista pyynnöistä huolimatta. Parlamentin päätöslauselma ACTA-neuvotteluista keskittyikin vaatimaan lisää läpinäkyvyyttä asian käsittelyyn sekä kunnioittamaan […]

10.3.2010 Äänestystulos EU2020-strategiasta

Äänestys koski päätöslauselmaa EU2020-strategiasta. Äänestys kohdasta 6/2: [EU:n on luotava osallistavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat…] lisäämällä joustavuutta työnantajia kohtaan Hyväksyttiin äänin 381-277, 7 tyhjää. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Korhola, PietikäinenVastaan: Soini, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaPoissa: Jäätteenmäki s. 8 10.3. pidetyn istunnon pöytäkirjasta  http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

10.3.2010 Äänestystulos ydinsulkusopimuksesta

Äänestys koski Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ydinsulkusopimuksen tarkastamista. Ydinsulkusopimus on kansainvälinen vuonna 1968 solmittu sopimus, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden leviämistä. Sopimusta tarkastetaan viisivuosittain, seuraavaksi New Yorkissa toukokuussa 2010. Lisäysesitys (muutoesitys 2) Vihreät/EVA -ryhmältä: ”kehottaa kaikkia osapuolia tarkistamaan sotilasdoktriiniaan ja luopumaan ensi-iskusta vaihtoehtona” Hyväksyttiin äänin 331-311, 19 tyhjää Puolesta: Haglund, Manner, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: […]

10.3.2010 Äänestystulos – Tobinin eli kansainvälisten rahasiirtojen vero

Euroopan parlamentin päätöslauselma koski päätöslauselmaa kansainvälisistä rahasiirroista. Parlamentti pyytää komissiota laatimaan ennen kesäkuussa pidettävää G20-huippukokousta vaikutustenarviointi maailmanlaajuisesta rahasiirroista perittävästä verosta, jotta EU voi esittää siellä yhteisen kannan. Komission tulisi myös tutkia, ehkäisisikö rahasiirroista perittävä vero rahoituskriisin tulevaisuudessa kohdistumalla tietyntyyppisiin ”ei-toivottuihin” rahoitustapahtumiin, jotka komissio määrittelisi. Kohdassa 7. ehdotetaan Tobinin veron käyttämistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoitukseen: Hyväksytty äänin 561-80, […]

10.3.2010 Äänestystulos – ACTA eli väärennösten vastainen sopimus

Äänestys koski Euroopan parlamentin päätöslauselman lisäysesitystä, jonka mukaan ACTA-neuvotteluissa on kunnioitettava käyttäjien oikeuksia, eikä kansalaisten internetyhteyttä saa sulkea ennen tuomioistuimen päätöstä (GUE/NGL -ryhmän muutosehdotus). ”katsoo, että kaikkiin sopimuksiin on sisällyttävä määräys, jonka mukaan henkilön internet-yhteyden sulkeminen edellyttää tuomioistuimessa etukäteen tapahtuvaa tutkintaa” Hyväksytty äänin 346-306, 12 tyhjää. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Jaakonsaari, Repo, Hautala, Hassi Vastaan: Essayah, Itälä, […]

1.-5.3. Uutisia – ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: KOMISSIO HYVÄKSYI GEENIMUUNNELLUN LAJIN VILJELYN EU:SSA ENSIMMÄISTÄ KERTAA 12 VUOTEEN Tällä viikolla komissio antoi yllättäen hyväksynnyn geenimuunnellulle Amflora-perunalle, jonka lupamenettely oli kestänyt vuosia. Lupa koskaa viljelyä. Amflora-peruna sisältää joillekin antibiooteille vastustuskykyisen geenin, WHO:n mukaan yksi kyseisistä antibiooteista on tärkeä tuberkuloosilääke. Mikäli geeni pääsee leviämään tautibakteereihin, on vaarana että syntyy uusia epidemioita, johon ei ole lääkkeitä. WHO:n mukaan […]