Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2010

17.-28.5. Uutisia – täysistunto ja puoluekokous

VIIKON TEEMA: KESKUSTELU KERJÄÄMISEN KIELTÄMISESTÄ Tällä viikolla Suomessa kiihtyi keskustelu romanikerjäläisistä ja kerjäämisen kieltämisestä. EU-komissaari Lázló Andor kommentoi asiaa toteamalla, ettei kerjäämisen kieltäminen ole oikea keino, vaan on panostettava romanien työllisyyteen ja huolehdittava etteivät romanilapset eivät jäisi pois koulusta ja päiväkodista. EU:n tavoitteena on nostaa 20–64-vuotiaiden romanien työllisyysaste 75 prosenttiin. Nykyisin se on 69 prosenttia. […]

19.5.2010 Äänestystulos – ”lihaliiman” kieltäminen

Euroopan parlamentti äänesti ”lihaliiman” trombiinin käytöstä ruuan lisäaineena. Nautaeläimistä tai sioista peräisin oleva trombiini on entsyymi, jota voidaan käyttää lihapalojen yhteen liittämisessä. Parlamentin mukaan tällaiset uudelleen kootut lihatuotteet voisivat helposti johtaa kuluttajia harhaan. Euroopan komissio oli ehdottanut trombiinin lisäämistä sallittavien lisäaineiden luetteloon. Parlamentin ympäristövaliokunta teki tätä vastustavan esityksen, joka hyväksyttiin täysistunnossa äänin 370 puolesta, 262 […]

10.-12.5. Uutisia – ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: VIHREÄT SUHTEELLISEN TYYTYVÄISIÄ KREIKKA-PAKETTIIN – LISÄTOIMET SILTI TARPEEN Vihreät olivat suhteellisen tyytyväisiä viikonloppuna sovittuun Kreikan pelastuspakettiin, joka osoitti EU-mailta toimintakykyä ja solidaarisuutta. Tukipaketilla oli markkinoihin rauhoittava vaikutus. Keskiviikkona talouskomissaari Olli Rehn esitti suunnitelman talouspolitiikan tiukentamiseksi EU:ssa. Rehn haluaisi kansalliset budjetit komission ennakkoarviointiin. Tällä ehkäistäisiin se, että jäsenmaan vaikeudet koituvat muiden maiden rasitukseksi. Yksityiskohtiin […]

3.-7.5. Uutisia – mini-istuntoviikko

VIIKON TEEMA: KREIKAN KRIISIIN TYÖKALUJA Kreikalle suunnattu tukipaketti herätti keskustelua EU-maissa ja levottomuuksia Kreikassa. Vihreät esittivät monissa maissa tuen yhdeksi rahoituslähteeksi EU:n rahoitusmarkkinoita koskevaa niin sanottua Tobinin veroa, jonka tuloja voitaisiin käyttää kriisitilanteissa ensisijaisten tervehdyttävien toimien ohella. Hassin ja Hautalan mukaan veron käyttöönotto olisi tasapuolinen ja hyväksyttävä tapa kerätä varoja Kreikan auttamiseksi. Kiistämättömänä etuna olisi […]

6.5.2010 Äänestystulos – Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategia

Muutosesitys 30 Poistetaan kohta kumppanuussopimusten vauhdittamisesta, koska muun muassa ihmisoikeuksien toteutuminen maissa on varmistettava ennen tätä: ”painottaa, että olisi saatava valmiiksi parhaillaan neuvoteltavana olevat osa-alueiden kumppanuussopimukset ja pahoittelee, että tällä hetkellä jokin näistä sopimuksista on pysähdyksissä monista eri syistä, mutta varoittaa, että ylittämättömien mielipide-erojen esiintyessä olisi etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja – yleistä strategista näkemystä kadottamatta – […]

6.5.2010 Äänestystulos – Prodin mietintö ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Muutosesitys 3 Esitys kohdan ”toteaa, että helleaaltojen ydinlaitosten turvallisuudelle reaktorien jäähdyttämisen johdosta aiheuttamat erityiset riskit ovat ongelma, joka saattaa aiheuttaa huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia ympäröivissä vesistöissä ja saattaa vaikuttaa energian toimitusvarmuuteen;” muuttamisesta muotoon (eli ydinturvallisuuden poistaminen): ”kehottaa komissiota tutkimaan, muuttaako ilmastonmuutos mahdollisuuksia tuottaa sähköä uusiutuvista ja fossiilisista energialähteistä; toteaa, että on arvioitavatavanomaisten lämpövoimaloiden ja ydinreaktorien jäähdyttämisestä […]

5.5.2010 Äänestystulos – Staesin mietintö parlamentin tilinpäätöksestä 2008

Muutosesitys 6/1 Ehdotetaan lisättäväksi: 5 a. katsoo, että tehokkaassa ja vaikuttavassa johtamis- ja hallintojärjestelmässä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota johdon asemaan; katsoo, että pääosastojen pääjohtajat, johtajat ja yksiköiden päälliköt olisi valittava heidän ansioidensa, kokemuksensa ja johtamistaitojensa perusteella; Puolesta: Jäätteenmäki, Soini, Essayah, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Itälä Poissa: Korhola Hyväksyttiin äänin 360-234. […]

5.5.2010 Äänestystulos – syanidikaivostoiminnan kielto

Päätöslauselmassa vaadittiin vesistöjä ja muuta ympäristöä pahasti saastuttavan syanidikaivostoiminnan lopettamista koskeva esitys komissiolta. Esitys hyväksyttiin äänin 488 puolesta ja 48 vastaan. Kiellon puolesta: Jäätteenmäki, Itälä, Pietikäinen, Hassi, HautalaKieltoa vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Soini, Korhola, Essayah, Jaakonsaari, Repo Katso pöytäkirja 5.5. istunnosta sivuilta 178-179: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do Muutosesityksessä 3 äänestettiin siitä, että käyttökiellon sijaan tehtäisiin vain vaikutusarviointi syanidista kaivostoiminnassa. […]