Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2010

7.7.2010 Äänestystulos – Valaanpyynti Islannin EU-jäsenyysneuvotteluissa

Lisätään Islannin EU-jäsenyysneuvotteluja koskevaan päätöslauselmaan kohta: ”vaatii, että Islanti lopettaa kokonaan valaiden pyynnin ja luopuu kaikista kansainväliselle  valaanpyyntikomitealle esittämistään ehdoista” Vihreiden Hautalan ja Indrek Tarandin esitys hyväksyttiin äänin 323-272, 67 tyhjää. Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Soini, Essayah, Itälä, Korhola Pöytäkirjan s. 89-90 http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

7.7.2010 Äänestystulos – Hassin mietintö laittomasti hakatun puun ja puutavaran kiellosta

Satu Hassi oli parlamentin esittelijänä puutavaraa ja puutuotteita myyvien velvollisuuksista. Asetuksen ytimenä on  kieltää myymästä EU:ssa laittomasti hakattua puuta ja siitä tehtyjä tuotteita. Sen, joka tuo EU:hun puuta tai puutuotteita, pitää luotettavasti selvittää puun laillinen alkuperä. Mietinnön hyväksyminen, loppuäänestys. Mietintö hyväksyttiin selvästi äänin 644-25, 16 tyhjää. Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, […]

7.7.2010 Äänestystulos – uuselintarvikkeet

Kartina Liotardin mietintö oli parlamentin täysistunnossa 7.7.2010. Mietintö koskee komission esitystä uuselintarvikeasetuksesta, jolla on tarkoitus säädellä markkinoille tulevia uudentyyppisiä elintarvikkeita, kuten nanomateriaalia sisältävää ruokaa tai kloonatuista eläimistä saatavaa lihaa  tai muita tuotteita. Muutosehdotusten hyväksymiseen tarvittiin enemmistö (369) kaikista mepeistä, ei vain läsnäolijoista, sillä kyseessä oli toinen lukeminen.   Muutosehdotus 11: kloonausta ei voi sallia, sillä […]

21.6.-2.7. uutisia – valiokunta- ja ryhmäviikot

VIIKON TEEMA: EUROOPASSA PETYTTIIN SUOMEN YDINVOIMAPÄÄTÖKSEEN Suomen ydinvoimapäätökseen oltiin pettyneitä Euroopassakin. Sekä Euroopan parlamentin vihreä ryhmä että Euroopan vihreä puolue pahoittelivat päätöstä, joka vie mahdollisuuksia panostaa uusiutuvaan energiaan ja kannustaa energiansäästöön. Euroopan parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtaja ja Suomessa keväällä vieraillut Rebecca Harms sanoi Suomen näin jättäytyvän energiapolitiikan kehitysmaaksi ja piti erityisen huolestuttavana sitä, että ydinvoimaa rakennetaan […]