Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2010

22.-26.11. Uutisia – istuntoviikko

VIIKON TEEMA: PARLAMENTTI VAATII EU:LTA JÄMÄKKÄÄ LINJAA CANCUNISSA Täysistunto hyväksyi päätöslauselman EU:n valmistautumisesta ensi viikolla alkaviin Cancunin ilmastoneuvotteluihin. Parlamentin tahtoon kiristää päästövähennysvaatimusta 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta). Vaikka parlamentin kanta ei vielä sido EU:ta, on vihreiden edustajana Cancuniin lähtevä Hassi tyytyväinen: ”Tarvitaan kirikierros ja olen iloinen, että parlamentti haluaa EU:n olevan siinä […]

25.11.2010 Äänestystulos – Millaisin päästötavoittein EU lähtee Cancúnin ilmastokokoukseen?

Muutosesitys 5/1 (Vihreät/EVA) Kohta 16: ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden  1990 päästömääriin nähden Euroopan unionin tulevan talouskasvun edun mukaisesti” esitetään muutettavaksi muotoon:  ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990  päästömääriin nähden talouden edun mukaisesti […] ” […]

23.11.2010 Äänestystulos – Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?

Rapkayn mietinnössä äänestettiin siitä, kuinka pitkään jäsenmaat saavat jatkaa valtion tukien maksamista tappiollisille hiilikaivoksille. Komissio esitti hiilikaivoksia koskevan poikkeuksen loppumista vuodesta 2014. Parlamentin enemmistö tuki vuotta 2018. Lopullisesti asiasta päättää kilpailukykyneuvosto 10.12. Muutosehdotus 25: Tappiollisen hiiliteollisuuden valtion tukea saa jatkaa aina vuoteen 2018 saakka, komission esittämän määräajan eli vuoden 2014 sijaan. Puolesta: Itälä, Jaakonsaari, Repo […]

15.-19.11. Uutisia – ryhmäviikko

15.-19.11.2010 ryhmäviikko HAUTALA KUTSUTTIIN NOBELIN RAUHANPALKINTOJUHLAAN XIAOBON TOIVEESTA Hautala, Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja, sai kutsun Liu Xiaobon perheen toiveesta Hautalan ansioituneen ihmisoikeustyönsä johdosta. Perheen edustaja kiitti Hautalaa siitä, että hän ei ole työssään vaiennut Kiinan ihmisoikeustilanteesta Kiinan hallituksen painostuksesta huolimatta. Kutsussa painotetaan Hautalan tuen keskeistä merkitystä Xiaobon tapauksessa. Hautala on nostanut alivaliokunnassa Kiinan ihmisoikeustilanteen esille useita […]

1.-12.11. Uutisia – mini-istuntoviikko

Ulkosuhdeviikko 1.-5.11. ja mini-istuntoviikko 8.-12.11. VIIKON TEEMA: RISKIRAHASTOILLE LEPSUT SÄÄNNÖT – EIKÖ TALOUSKRIISISTÄ OPITTU? Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina riskirahastojen säätelyä koskevan EU-lain. Kaksi vuotta sitten puhjennut finanssimarkkinoiden kupla ja siitä seurannut maailmanlaajuinen talouskriisi osoittivat, etteivät vanhat säännöt riitä ohjaamaan rahamarkkinoita. Finanssikuplan syntymiseen vaikuttivat ratkaisevasti juuri riskirahastot, joiden taakse piilotettiin  muun muassa arvottomia asuntolainapapereita. ”Finanssikriisin ollessa pahimmillaan myös […]

11.11.2010 Äänestystulos – riskirahastojen säännöt

Täysistunto äänesti ehdotetuista uusista säännöistä riskirahastoille (hedge funds). Vihreät eivät pitäneet sääntöjä riittävän tiukkina, sillä muun muassa EU-sääntöjä rikkovat rahastot pääsevät EU:n markkinoille – niitä ei vain saa mainostaa aktiivisesti. Myöskään rahastojen käyttämää velkarahoitusta ei rajoiteta EU-tasolla. Esitys hyväksyttiin äänin 513-92. Sääntöjen hyväksymisen puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo Sääntöjä hyväksymistä vastaan: Hassi, Hautala, […]