Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2011

21.-25.3. Uutisia – mini-istuntoviikko

VIIKON TEEMA: KULUTTAJANSUOJADIREKTIIVI Tällä viikolla parlamentti äänesti kuluttajansuojadirektiivistä. Asia on ensimmäisessä lukemisessa, joten neuvottelut jäsenmaiden ja parlamentin välillä jatkuvat tämän jälkeen. Vihreät olivat suhteellisen tyytyväisiä kompromissiin, joka oli parantunut aiemmin sisämarkkinavaliokunnassa käsitellystä esityksestä. Vihreille on ollut tärkeää turvata jäsenmaille oikeus parempaan kuluttajansuojaan ja parlamentin kanta hylkääkinkomission alkuperäisen esityksen, joka perustui täysharmonisaatioon. Mukaan direktiivin piiriin on […]

14.-18.3. Uutisia – valiokuntaviikko

VIIKON TEEMA: JAPANIN KATASTROFI Tällä viikolla huomio on myös EU-tasolla kiinnittynyt Japanin tsunamiin ja sen seurauksiin maan lukuisille ydinvoimaloille. Tsernobylin kaltaiselta onnettomuudelta on kuitenkin toistaiseksi onnistuttu välttymään. Energiakomissaari Oettinger oli kuultavana tällä viikolla parlamentin valiokunnissa tilanteesta. Ydinvoiman vankkana puolustajana tunnettu Oettinger puhui tarpeesta uudelleenarvioida EU:n energiapolitiikkaa Japanin onnettomuuksien seurauksena. Vihreät vaativat välittömiä toimia ydinvoimaturvallisuuden parantamiseksi, muun […]

15.3. Vihreä ryhmä antoi suositukset ydinvoiman riskien vähentämisestä

Vihreä ryhmä suosittelee vaarallisimpien ydinvoimareaktoreiden sulkemista muun muassa: 1) maanjäristysalttiilla alueilla (Krsko sloveniassa, Fessenheim Ranskassa ja Confrentes Espanjassa) 2) ennen vuotta 1980 avattujen laitosten ja kaikkien ensimmäisen sukupolven reaktoreiden osalta, tai laitosten joilla on ollut aiempia turvallisuusongelmia (Biblis A ja B, Neckarwestheim 1 ja Unterweser Saksassa; Wylfa, Oldury ja Sellafield Britanniassa; sekä Ringhals ja Forsmark Ruotsissa). Vihreä […]

7.-11.3. Uutisia – täysistuntoviikko

VIIKON TEEMA: 100. NAISTENPÄIVÄ Tiistaina juhlittiin 100. naisten päivää – myös parlamentissa. Tasa-arvosta keskusteltiin useammankin mietinnön yhteydessä, ne käsittelivät tasa-arvotilannetta ylipäänsä, naisten köyhyyttä ja terveyden tasa-arvoistamista. Naisten oikeudesta aborttiin oli useita esityksiä poistaa kyseiset kohdat. Suomalaisista mepeistä Essayah ja Soini vastustivat naisten oikeutta aborttiin. Parlamentti vaati selkeitä tavoitteita samapalkkaisuuden saavuttamiseksi. 20 prosentin palkkakuilua pitäisi parlamentin […]

8.3.2011 Äänestystulos – Tobinin vero

Podimatan oma-aloitemietinnöstä (A7-0036/2011) innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla ja Euroopan tasolla äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011. Esillä oli myös niin sanottu Tobinin vero eli kansainvälinen valuutansiirtovero, jota muun muassa vihreät ovat kannattaneet kauan. Muutosehdotuksessa haluttiin EU:n edistävän transaktiomaksua globaalilla tasolla aktiivisesti. Vero kohdistuisi valuutasta toiseen tehtyihin kauppoihin. Muutosehdotus 2: Kohtaan 16. ”kannattaa sellaisen transaktiomaksun käyttöönottoa, jolla parannettaisiin markkinoiden toimintaa […]

8.3.2011 Äänestystulos – maahanmuuttajien terveydenhuolto, oikeus ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen

Edite Estrelan mietintö terveyserojen vähentämisestä EU:ssa (A7-0032/2011) oli täysistunnon äänestettävänä naistenpäivänä 8.3.2011. Laittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta Kohta 5/2. ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten laittomilla maahanmuuttajilla, on yhdenvertainen oikeus saada terveyspalveluja” Sisältäen ilmaisun ”kuten laittomilla maahanmuuttajilla” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Essayah Tyhjää: Takkula […]

28.2.-4.3. Uutisia – ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: LIBYAN KRIISI Libyan väkivaltaisuudet kiihtyivät, tietojen mukaan useampi tuhat olisi jo menehtynyt. Myös pakolaisvirta Libyasta kasvaa. Asia oli myös kansalaisvapauksien valiokunnan käsittelyssä. EU on myöntänyt hätäapua kriisin hoitamiseksi. Komission puheenjohtaja Barroso on vaatinut Gaddafia väistymään. Perjantaina maltalainen terveyskomissaari Dalli järkytti kommentoimalla, ettei EU voi käskeä Gaddafia siirtymään. Dallilla on ollut läheisiä suhteita Libyaan. […]