Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2011

18.-29.4. Uutisia – valiokunta- ja ulkosuhdeviikko

Valiokunta- ja ulkosuhdeviikot 18.-29.4. VIIKON TEEMA: TSERNOBYLISTÄ 25 VUOTTA Hassi kirjoitti Tsernobylin muistopäivänä blogissaan: ”Kirjoittaessani tätä, 26.4, Suomessa on ihana kevätpäivä. Yhtä kaunista ja oli myös huhtikuun lopulla ja vappuna 1986. Kaikki kynnelle kykenevät suomalaiset ulkoilivat ja tekivät pihatöitä. Vasta jälkikäteen saimme tietää, että Tshernobylissä ydinreaktori oli syttynyt räjähdysmäisesti tuleen ja tuulet olivat kuljettaneet jättimäisen savupilven mukana […]

11.-15.4. Uutisia – valiokuntaviikko

VIIKON TEEMA: HASSI KANTELI TALVIVAARASTA Hassi jätti tällä viikolla kantelun oikeuskanslerille sen johdosta, että Talvivaaran kaivoksen nykyisessä luvassa ei ole mainintaa uraanista, vaikka kaivos on tosiasiassa erottanut malmista uraanin toimintansa alusta alkaen. Hassi pyytää selvittämään, ovatko kaivoksen nykyisen luvan myöntäneet viranomaiset ummistaneet uraanilta silmänsä tietoisesti vai osaamattomuudesta ja tulisiko lupa peruuttaa. Hassi on tänään jättänyt […]

11.4. Julkaisu: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen – Viherpesua vai aidosti vihreä uudistus?

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä Euroopan parlamentissa on julkaissut omat linjauksensa maatalouspolitiikan uudistamisesta vuoden 2013 jälkeen. Julkaisu edeltää komission alkukesästä annettavaa esitystä maatalouspolitiikan uudistamiseksi. Vihreiden mukaan uudistusten tulee tukea maatalouspolitiikan vihreää uudistusta, lähituotantoa ja maataloustuotannon globaalia vastuullisuutta. Ympäristötavoitteita halutaan keskeisiksi maataloustukien ehdoiksi ja EU:n ylituotannon dumppaus kehitysmaihin halutaan lopettaa. Itämeren tulee olla vihreiden mielestä uudistuksessa keskeisessä […]

6.4.2011 Äänestys – Ketkä mepeistä valmiita säästämään omissa kuluissaan?

Parlamentin jäsenet äänestivät Fernandesin mietinnössä suuntaviivoista budjetille 2012. Budjettiin oli esitetty säästöehdotuksia vihreiden ja vasemmistoryhmä GUE/NGL:n toimesta, mutta leikkaukset hylättiin. Katso ketkä mepeistä kannattivat säästötalkoita parlamentin omista menoista. Muutosehdotus 3, Vihreät/EVA ”kehottaa puhemiehistöä muuttamaan omaan päätökseensä PE 422.536/BUR sisältyneitä matkakuluihin (alamomentti 1004) liittyviä sääntöjä ja vahvistamaan säännöksi sen, että liput alle neljän tunnin lennoille ostetaan […]

4.-8.4. Uutisia – täysistuntoviikko

VIIKON TEEMA: PARLAMENTTI EI PÄÄSSYT YKSIMIELISYYTEEN YDINVOIMALINJASTA Parlamentti ei päässyt yksimielisyyteen Fukushiman ydinvoimakatastrofia koskevasta päätöslauselmasta.  Päätöslauselma kaatui äänin 264-300. Eri ryhmillä oli eri syitä äänestää vastaan tai tyhjää. Vihreiden mielestä päätöslauselma ei sisältänyt riittävästi tukea ja sitoumuksia uusiutuvalle energialle ja energiansäästölle, eikä päätöslauselma vaatinut riittävän selkeästi ydinvoimasta luopumista. Hassi kirjoitti blogissaan siitä, kuinka Suomessa voitaisiin […]

5.4.2011 Äänestys – onko väkivallan uhreilla oikeus ilmaiseen oikeusapuun?

Euroopan parlamentin päätöslauselmasta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta (2010/2209(INI)) äänestettiin täysistunnossa 5.4.2011. Kohta 2, viiva 14/2 Ehdottaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevaa uutta kattavaa politiikkaa, joka käsittää seuraavat tekijät […]:Kohtaan ”- mekanismit oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla unionissa” sisällytetään oikeus maksuttomaan oikeusapuun:”- mekanismit maksuttoman oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla […]

28.3.-1.4. Uutisia – ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: HASSI JA PIETIKÄINEN IHMETTELIVÄT SUOMEN LINJAA KLOONAUKSESSA Euroopan parlamentin jäsenet Satu Hassi ja Sirpa Pietikäinen arvostelevat Helsingin Sanomissa tänään julkaistussa mielipidekirjoituksessa Suomen epäselvää linjaa uuselintarvikeasetusta koskeneissa neuvotteluissa. Neuvottelut kaatuivat sovitteluvaiheessa, kun parlamentti ja jäsenmaat eivät päässeet yksimielisyyteen kloonausta koskevista kysymyksistä. Maatalousministeri Anttila oli ilmoittanut Suomen vastustavan kloonausta ruokatuotannossa, mutta neuvotteluihin parlamentin edustajina osallistuneiden […]