Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2011

9.-13.5. Uutisia – täysistuntoviikko

VIIKON TEEMA: MEPIT HYVÄKSYIVÄT YHTEISEN LOBBARIREKISTERIN JA VAATIVAT OMAN KULUKORVAUKSENSA KÄYTÖN VALVONTAA Tällä viikolla täysistunnossa hyväksyttiin parlamentin ja komission yhteinen lobbarirekisteri. Vihreät olivat tyytyväisiä, että erilliset rekisterit saatiin saman katon alle, mutta kehitettävää jäi edelleen. Jäsenmaiden neuvosto ei vieläkään tullut rekisteriin mukaan ja vaikka sääntöjä rikkovia lobbareita voidaan sanktioida kulkuluvan menettämisellä, ei rekisteröinti ole vieläkään […]

10.5.2011 Äänestystulos – Tuleeko meppien kulukorvauksen käyttöä valvoa?

Vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan parlamentille vuoden 2009 tilinpäätöksestä äänestettiin täysistunnossa. Ville Itälän raportissa otettiin kantaa siihen, tuleeko Euroopan parlamentin jäsenten yleisen kulukorvauksen (4 299 euroa kuukaudessa) käyttöä valvoa. Tällä hetkellä valvontaa ei ole. Kohta 5   ”[Euroopan parlamentti] panee merkille, että yleisen kulukorvauksen maksamista koskevat nykyiset säännöt, joiden mukaan rahat maksetaan jäsenen henkilökohtaiselle tilille mutta menoista ei vaadita tositteita, […]

11.5.2011 Äänestystulos – Estetäänkö metsän tuhopolttoja rakennuskiellolla?

Arseniksen mietinnöstä (A7-0113/2011) äänestettiin täysistunnossa 11.5.2011. Mietintö koskee metsien suojelua etenkin ilmaston muuttuessa.Mietinnössä otettiin kantaa myös siihen, tuleeko EU:n ryhtyä tiukempiin toimiin metsien tuhopolttojen ehkäisemiseksi esimerkiksi ottamalla käyttöön rakennuskielto. Kohta 36/2 ”kehottaa komissiota antamaan […] 30 vuoden pituinen harkinnanvarainen rakennuskielto alueilla, joilla on ollut metsäpalo” Puolesta: Hassi, Hautala, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Manner, Pietikäinen, Repo, Takkula Vastaan: […]

2.-6.5. Uutisia – ryhmäviikko

VIIKON TEEMA: PORTUGALIN TAKAUKSET Portugalin tukipaketti oli Suomessa viikon poliittinen teema. Katainen päätti lykätä hallitusneuvotteluja ja hakee Portugalin takauksiin ratkaisua ensin kaikilta eduskuntaryhmiltä. Menettelytapa ei saanut kannatusta Euroopan parlamentin jäseniltä perjantaisessa lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Hautala kehotti Kataista miettimään tarkkaan sellaisten hallituskumppaneiden valintaa, jotka suhtautuvat jyrkän kielteisesti EU:n talouspakettiin. Hautalan mukaan Portugali-ratkaisua seuraa myös muita EU:n talouspäätöksiä, joihin […]