Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2011

20.-24.6. Uutisia – mini-istuntoviikko

Heidi Hautala Euroopan parlamentista kehitysministeriksiHeidi Hautala nimitettiin keskiviikkona uuden hallituksen kehitysministeriksi. Hän sai vastuulleen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötä koskevat asiat sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausasiat. Hautalan seuraajaksi Euroopan parlamenttiin tulee entinen työministeri ja kansanedustaja, KTT, TkT Tarja Cronberg. Hän aloittaa työnsä Strasbourgin täysistuntoviikolla 4.7.   Radioaktiivisen jätteen vienti EU:sta Torstain mini-istunnossa parlamentti äänesti radioaktiivisen jätteen käsittelystä. Komission ehdotuksessa […]

23.6.2011 Äänestystulos – voidaanko maataloustuille laittaa katto?

Parlamentti äänesti yhteisen maatalouspolitiikan 2020 päätöslauselmasta Kestävään maatalouteen liittyvistä lisäyksistä äänestettiin seuraavasti: Kohta 31=35: …katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaessa olisi pyrittävä siirtymään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään elintarvike- ja maatalousjärjestelmään, jossa käytetyt resurssit uusiutuvat jatkuvasti, samalla kun varmistetaan suurempi tuottavuus ja koko järjestelmän kannattavuus; katsoo, että tähän voidaan päästä koko EU:ta koskevilla poliittisilla toimilla, joissa […]

23.6.2011 Äänestystulos – pitäisiko EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?

Parlamentti äänesti siitä, poistetaanko budjettiesityksestä vaatimus tupakan vientitukien leikkauksesta ja tuotantotuen lopettamisesta. Kohta 8: …[kohta] 46. vaatii vientitukiin uusia leikkauksia ja pitää tupakan tuotantotuen jatkamista valitettavana, koska se on ristiriidassa EU:n terveyspolitiikan tavoitteiden kanssa; Vaatimuksen poistamista kannatti 241, vastusti 373, tyhjää 5 Kyllä tupakkatuille: –Ei: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Essayah, Itälä, Repo, Hassi  Äänestystulokset […]

23.6.2011 Äänestystulos – sallitaanko radioaktiivisen jätteen vienti EU:n ulkopuolelle?

Parlamentti äänesti radioaktiivista jätteen viennin sallimisesta EU:n ulkopuolelle Kohta 59: Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa sopimuksen kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. Jos sopimus radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta tehdään kolmannen maan kanssa, sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion […]

5.-9.6. Uutisia – täysistuntoviikko

Ydinvoimaloiden stressitestit ja VenäjäKomissio esitteli parlamentille kriteerit, joilla ydinvoimaloiden vapaaehtoiset stressitestit tehtäisiin. Vihreät vaativat testejä pakollisiksi ja arvostelivat sitä, ettei kriteereissä huomioita terroristihyökkäyksen uhkaa. Vihreiden mukaan testit tulisi ulottaa myös ydinpolttoaineiden varastotiloihin. EU-Venäjä-keskustelun yhteydessä ryhmä vaati Venäjää sulkemaan välittömästi Tsernobylin kaltaiset reaktorit, mutta EPP ja S&D-ryhmät kaatoivat ehdotuksen.http://www.greens-efa.eu/nuclear-stress-tests-3858.html Eurooppalainen pidätysmääräys Jotkut jäsenmaat ovat käyttäneet eurooppalaista pidätysmääräystä […]

9.6.2011 Äänestystulos – onko Venäjän kansalaisilla oikeus kokoontua?

Parlamentti pahoitteli, että Venäjä edelleen estää Euroopan neuvoston jäsenvelvoitteiden vastaisesti kansalaistensa rauhanomaisia kokoontumisia, mukaan lukien Gay Priden viime keväänä. Kohta 17/1:  Euroopan parlamentti pahoittelee, että vaikka Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa velvoittaa sen takaamaan kokoontumisvapauden, kansalaisten rauhanomaisia kokoontumisia kielletään yhä ja niitä hajotetaan väkivaltaisesti, mukaan luettuna Gay Pride –kulkue Moskovassa kuutena vuotena peräkkäin; Hyväksyttiin äänin 592-3, 23 tyhjää.Kaikki […]

9.6.2011 Äänestystulos – pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?

Parlamentti äänesti EU-Venäjä-huippukokouksen alla tulevasta maiden välisestä sopimuksesta. Vihreät esittivät sopimukseen vaatimusta, jonka mukaan vielä käytössä olevat Tsernobyl-tyyppiset ydinreaktorit tulisi sulkea välittömästi. kohta 11: Euroopan parlamentti odottaa, että EU:n ja Venäjän huippukokouksen osapuolet pyrkivät saamaan EU:n kumppanit yhteisesti sitoutumaan korkeimpiin turvanormeihin, ydinvoimaloiden kunnianhimoiseen stressitestaukseen ja tehostettuun kansainväliseen yhteistyöhön, kun otetaan huomioon kokemukset meneillään olevasta ydinkriisistä Fukushiman […]

8.6.2011 Äänestystulos – toisiko yksi istuntopaikka säästöjä?

Euroopan parlamentti äänesti vuosien 2014–2020 budjetista. Se vaati vähintään viiden prosentin korotusta voidakseen edistää Euroopan kilpailukykyä ja hoitaa sovitut työt. Samalla se pyysi budjetin jäädyttämistä vaatineita jäsenmaita kertomaan, mitkä neuvoston painopisteistä voidaan hylätä, jos budjetti jäädytettäisiin.  Mepit äänestivät budjettikeskustelun yhteydessä kohdasta, jossa se huomautti säästöistä, joita saataisiin aikaan, jos parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa. Kaikki suomalaiset […]

23.–27. 5. Uutisia – valiokuntaviikko

Asiakirjojen avoimuus Heidi Hautalan raportti asiakirjojen avoimuudesta käsiteltiin oikeusasioiden valiokunnassa. Raportti listaa tapauksia, joissa asetusta ei ole noudatettu. Hautala vaatii komissiota tekemään avoimuusasetukseen muutoksia. Neuvostoa vaaditaan julkistamaan lainsäädäntötyötään. Komission odotetaan antavan jatkossa lisää tietoa asiantuntijatyöryhmien työstä. Raportista äänestetään todennäköisesti heinäkuun täysistunnossa. http://www.heidihautala.fi/2011/05/hautala-report-on-access-to-documents/   EU:n naapuruuspolitiikka Komissaari Füle ja Lady Ashton esittelivät komission katsauksen EU:n naapuruuspolitiikasta. […]