23.6.2011 Äänestystulos – voidaanko maataloustuille laittaa katto?

Parlamentti äänesti yhteisen maatalouspolitiikan 2020 päätöslauselmasta

Kestävään maatalouteen liittyvistä lisäyksistä äänestettiin seuraavasti:

Kohta 31=35: …katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaessa olisi pyrittävä siirtymään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään elintarvike- ja maatalousjärjestelmään, jossa käytetyt resurssit uusiutuvat jatkuvasti, samalla kun varmistetaan suurempi tuottavuus ja koko järjestelmän kannattavuus; katsoo, että tähän voidaan päästä koko EU:ta koskevilla poliittisilla toimilla, joissa olisi pyrittävä konkreettisiin ja saavutettavissa oleviin tuloksiin, kuten
– sen varmistamiseen, että jokaisella eurooppalaisella on riittävästi kohtuuhintaisia ja ravitsemuksellisesti hyviä elintarvikkeita kuitenkin niin, että luonnonvaroja ei kuluteta suhteessa enempää kuin mitä tarvitaan maailman kaikkien kansalaisten ruokkimiseen kestävällä tavalla;
– sen varmistamiseen, että EU:n elintarviketuotannon ja kulutustottumusten ekologinen jalanjälki on seuraavan vuosikymmenen aikana tasapainossa maatalouskäytössä olevan pinta-alan kanssa, mikä käynnistetään vähentämällä EU:n nykyistä nettovajetta, sillä EU:hun tuodaan lähinnä eläinten rehuiksi maataloustuotteita, joiden tuottamiseen tarvitaan 35 miljoonaa hehtaaria;
– ravinnon kiertokulun palauttamiseen siten, että seuraavalla vuosikymmenellä vähennetään vesistöjen ravinnekuormitusta ja dityppioksidipäästöjä ainakin 30 prosentilla;
– elävän luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n tavoitteen saavuttamiseen ja sen varmistamiseen, että veden, maaperän ja ravinteiden kaltaisia elintärkeitä luonnonvaroja käytetään kestävästi;
– eurooppalaisen maatalouden ekosysteemien joustavuuden parantaminen ilmastonmuutoksen kaltaisten ympäristöön kohdistuvien paineiden suhteen;

215 puolesta, 380 vastaan, 8 tyhjää

Ehdotusten puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Hassi
Vastaan: Itälä, Pietikäinen, Repo
Tyhjää: Terho

Parlamentti äänesti maatilakohtaisten tukien ylärajasta

Kohta 10: …ei usko, että komission ehdotus suorien tukien ylärajan käyttöön ottamisesta saavuttaisi tavoitteensa, koska se johtaisi yksinkertaisesti suurten maatilojen hallinnolliseen jakamiseen puhtaasti kirjanpidollisista syistä ja hylkää siksi kyseisen ehdotuksen; katsoo siten, että suorat tuet ovat legitiimi tulonlähde maataloutta aktiivisesti maatalousalueilla harjoittaville eurooppalaisille maanviljelijöille, jotka noudattavat täydentäviä ehtoja sekä maataloutta ja ympäristöä koskevia hyviä käytänteitä, joten rajojen asettaminen suorille tuille olisi ristiriidassa oikeudenmukaiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan pyrkimisen kanssa; katsoo myös, että tämä olisi uusi osoitus hiljattain unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden maatilojen syrjinnästä;

104 vastusti tukien ylärajaa, 483 puolesta, 33 tyhjää

Tukien ylärajaa vastustivat: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho
Kannattivat: Essayah, Itälä, Pietikäinen, Hassi

kohta 11: …arvostelee kuitenkin ehdotusta suorien tukien ylärajan käyttöön ottamisesta, koska tällaiset toimet eivät olisi tehokkaita ja saattaisivat vaarantaa eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn; toteaa, että suorien tukien ylärajan käyttöön ottaminen tai suorien tukien supistaminen voidaan hyväksyä ainoastaan, jos sillä ei syrjitä tietynkokoisia maatiloja kilpailukyvyn kannalta eikä se johda maaseutualueiden työvoiman vähentymiseen, ja samalla voidaan ottaa huomioon sosiaaliturvan piiriin kuuluvat kokonaistyövoimakustannukset tai EU:n maatilojen erilainen rakenne siten, että pyritään rajoittamaan tukien supistamista; uskoo, että suorien tukien ylärajan käyttöön ottaminen tai niiden supistaminen johtaisi maatilojen jakamiseen pelkästään tukiin liittyvistä syistä, mikä johtaisi eräillä Euroopan alueilla rakenteelliseen pirstoutumiseen; muistuttaa komissiota siitä, että ei pitäisi saattaa epäedullisempaan asemaan pienempiä maatiloja, jotka toimivat yhtenä oikeushenkilönä tuottaakseen mittakaavaetuja ja lisätäkseen kilpailukykyään;

136 puolesta, 437 vastaan, 21 tyhjää

Tukien ylärajaa vastaan: Jäätteenmäki, Manner, Takkula
Puolesta: Haglund, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Repo, Hassi
Tyhjää: Terho

Parlamentti otti kantaa muuntogeenisistä organismeistä luopumiseen ja EU-moratorioon

Kohta 23: …katsoo, että muuntogeenisiä organismeja tähän mennessä koskevat tieteelliset tutkimukset eivät ole olleet riittävän kattavia ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten osalta, mikä osoittaa myös sen, että muuntogeenisten kasvien viljelmien ja tavanomaisten ja/tai luonnonmukaisten viljelmien rinnakkaiselo on mahdotonta; kannattaa sitä, että jo viljeltävistä muuntogeenisistä lajeista luovutaan ja otetaan käyttöön EU-maiden keskinäinen moratorio; kannattaa, että sovelletaan jälleen ennalta varautumisen periaatetta, jonka useat kuluttaja- ja tuottajajärjestöt ovat määrittäneet kannakseen ja jota väestö tukee selvästi, kuten tähän mennessä julkistetut mielipidemittaukset osoittavat;

170 puolesta, 389 vastaan, 33 tyhjää

Muuntogeenikasveista luopuisivat: Terho, Essayah, Repo, Hassi
Säilyttämisen puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Itälä, Pietikäinen

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: