Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2011

4.-8.7. Uutisia – täysistuntoviikko

EU:n 30 prosentin päästövähennystavoite torpattiin Hollantilaisen vihreän mepin Bas Eickhoutin päästötavoiteraportista äänestettiin vihdoin tiistaina. EPP lykkäsi äänestystä kesäkuussa, jotta teollisuus sai lisäaikaa lobbaukselle. Tulosta syntyi, sillä avainkohdat hylättiin äänestyksissä. Eickhout joutui lopulta esittämään Vihreälle ryhmälle koko raportin hylkäämistä äänestyksessä. Torso raportti olisi ollut heikennys parlamentin viime syksynä hyväksymään Cancunin päätöslauselmaan. Siinä todettiin, että EU:n tulisi toteuttaa 30 […]

6.7.2011 Äänestystulos – onko veronkierto sallittu jäsenmaissa?

Parlamentti äänesti rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin ratkaisuista, kuten toimista veronkiertoa ja veropetoksia sekä haitallista verokilpailua vastaan. Se äänesti myös EU-tukien jakamisesta siten, että otettaisiin huomioon jäsenmaiden osallistuminen veronkierron vastaisiin toimiin. Kohta 73:”[Euroopan parlamentti] tukee komissiota sen pyrkimyksissä vähentää haitallista verokilpailua, veronkiertoa, veropetoksia ja verokeitaita EU:ssa ja sen ulkopuolella, parantaa veronkantojärjestelmien tehokkuutta ja ottaa käyttöön yhteinen […]

6.7.2011 Äänestystulos – tarvitaanko naisia yritysten johtoon?

Parlamentti äänesti mietinnöstä, joka koski naisten asemaa yritysten johdossa. Kohta 1 ”[Euroopan parlamentti] suhtautuu myönteisesti komission 1. maaliskuuta 2011 esittämiin toimenpiteisiin, erityisesti sen aikomukseen ehdottaa Euroopan unionin lainsäädäntöä vuonna 2012, elleivät yritykset vapaaehtoisesti nosta naisten osuutta päätöksentekoelimissään 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;” Hyväksyttiin 524-130, tyhjää 14Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, […]

5.7.2011 Äänestystulos – onko EU edelläkävijä päästöjen vähentämisessä?

Bas Eickhoutin raportti EU:n päästövähennystavoitteiden nostamisesta 30 prosenttiin tuli parlamentin äänestettäväksi. Ympäristövaliokunnan hyväksymät päästötavoitteet vesittyivät seuraavien äänestysten myötä. Tarkistuksen 1 osassa 1 haluttiin poistaa ehdotuksesta teksti, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus päästöjen vähentämisestä 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.Hyväksyttiin 324-321, tyhjää 23Tekstin poistamisen puolesta: Takkula, Essayah, ItäläVastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, […]

5.7.2011 Äänestystulos – voiko jäsenmaa kieltää geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn?

Parlamentti äänesti perusteluista, joiden nojalla EU-jäsenmaa voi kieltää geenimuunneltujen kasvien viljelyn. Komission ehdottamisen kulttuuristen tekijöiden lisäksi parlamentti laajensi kieltoperusteeksi myös terveyden ja ympäristönsuojelun. Parlamentti vaati myös riippumatonta tutkimusta ja riskinarviointia. Tarkistus 41: …asianmukaisesti perustellut syyt liittyvät GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuviin paikallisiin tai alueellisiin ympäristövaikutuksiin, joita ei vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan […]

27.6. – 1.7. – Uutisia

Laivojen päästöt kuriinKomissaarien Hedegaardin ja Kallaksen korkean tason dialogiin tiistaina osallistunut Satu Hassi vaati EU:a pitämään kiinni ilmastopaketin yhteydessä sovituista laivojen kasvihuonekaasupäästörajoituksista. Vuonna 2008 EU sitoutui ryhtymään omiin lainsäädäntötoimiin, jos kansainvälinen merenkulkujärjestö ei pääse laivaliikenteen päästöjen rajoittamisesta kansainväliseen ratkaisuun.http://bit.ly/mKm6yk Kasvirohtojen myyntirajoitusHassi esitti komissiolle kirjallisen kysymyksen kasvirohtojen myynnin rajoittamisesta vain apteekkeihin Suomessa.http://bit.ly/juSiPo Tällä viikolla Strasbourgissa: Tarja Cronberg parlamenttiinVihreiden […]