Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2011

26.-30.9. – Uutisia – täysistuntoviikko

Barroso piti puheen unionin tilastaVihreän ryhmän pj Rebecca Harms kommentoi puhetta sanoin ”too little too late” http://t.co/ypY7R29v Talouden sixpack hyväksyttiinParlamentin enemmistö, Satu ja Tarja mukaan lukien, antoi tukensa lakipaketille, jolla haetaan EU-maiden finanssipolitiikkan tiukempaa ja laajempaa valvontaa sekä pyritään ehkäisemään tilastojen vääristelyt ja ylisuuret velkavajeet.  Parlamentin tuki Palestiinalle Enemmistö parlamentista tuki Palestiinan jäsenyyshakemusta YK:ssa ja […]

29.9.2011 Äänestystulos – halutaanko oikeasti kestävämpää taloutta ja reilumpia markkinoita?

Parlamentti äänesti  EU:n yhteisestä kannasta ennen YK:n kestävän kehityksen konferenssia, Rio+20-huippukokousta. Kohdassa 29/2 parlamentti korosti vettä kaikille kuuluvana hyödykkeenäHyväksyttiin 362-231, 6 tyhjääPuolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Essayah, Itälä Kohdassa 39 varoitetaan öljynporauksesta herkillä alueilla. Parlamentti ”varoittaa merellä tapahtuvasta öljyn etsinnästä ja ympäristöltään herkillä alueilla, kuten arktisella alueella, tapahtuvista öljynporauksista, jotta […]

28.9.2011 Äänestystulos – kuuluvatko seksuaalivähemmistöille samat oikeudet kuin heteroille?

Parlamentti äänesti päätöslauselmasta, joka koski seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyä YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että – EU:n ulkopoliittisten varojen käytössä tulee tukea toimintaa LGBT-oikeuksien puolesta, – samaa sukupuolta olevien parien pitää voida liikkua vapaasti EU:ssa, ja että – WHO:n tulisi poistaa ”sukupuoli-identiteetin häiriöt” mielen sairauksien listalta. Päätöslauselma hyväksyttiin 442-104, 40 tyhjääPuolesta: Haglund, Manner, […]

19.-23.9. Uutisia – ryhmäviikko

Ryhmäviikolla 19.–23.9.2011 valmistauduttiin tulevaan täysistuntoon.   Ensi viikon täysistunnossa käsiteltävänä mm. -tieturvallisuus ja taajamien nopeusrajoitukset (ma keskustelu, ti äänestys) -EU:n ja Palestiinan kauppasopimus (ma keskustelu, ti äänestys) -uusi Eurooppa 2020 -strategian mukainen kauppapolitiikka (ti keskustelu) -siviili- ja sotilaskäyttöön soveltuvien tuotteiden viennin valvonta (ti äänestys) -parlamentin kanta Rio+20 huippukokouksen EU-tavoitteiksi (ke keskustelu komission kanssa, to äänestys) -Euroopan globalisaatiorahaston […]

12.-16.9. Uutisia – täysistuntoviikko

  Öljynporauksen turvallisuus avomerellä Parlamentin tiistaina hyväksymä öljynporauksen turvallisuutta koskenut mietintö ei korostanut riittävästi riskien ehkäisyä. Vihreät olivat ehdottaneet sekä öljynporauksen kieltämistä ympäristöltään herkillä alueilla, kuten arktiksella, että teollisuuden investointeja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Parlamentti tuki kuitenkin Euroopan meriturvallisuusviraston, EMSAn toimivallan laajentamista muun muassa avomeren porauslauttojen valvonnassa. Kannatusta sai myös vaatimus yritysten täydestä vastuusta onnettomuustilanteista. Vakuutuksia ja […]

13.9.2011 Äänestystulos – opittiinko Meksikon öljyturmasta?

Parlamentti äänesti öljyn- ja kaasunporauksen turvallisuudesta avomerellä.   Kohdassa 2 parlamentin aiemman kannan mukaan uusia isoja luonnonvarojen hyödyntämisprojekteja ei tulisi aloittaa arktisella alueella ennen kunnollisia tutkimuksia siitä, mitä alueen luonto kestää. Äänestys kumosi aikaisemman parlamentin kannan.   Parlamentti ”kehottaa jäsenvaltioita pidättymään lupien myöntämisestä avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunetsintä ja -poraustoimintaan, kunnes tässä mietinnössä määritellyt välttämättömät […]