Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2011

21.-25.11. Uutisia – valiokuntaviikko

EU:n otettava Durbanissa ohjat YK:n ilmastokokoukseen matkaavat vihreät mepit järjestivät lehdistötilaisuuden EU:n roolista neuvotteluissa. Satu vaati reiluuden nimissä teollisia maita auttamaan kehitysmaita kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Hänen mukaansa uusia, innovatiivisia rahoituskeinoja olisivat muun muassa finanssitransaktiovero sekä kansainvälisen laiva- ja lentoliikenteen päästöverot. Vihreiden vaatimukset http://bit.ly/sS3sMc   Lehdistötilaisuus 23.11.(video)http://www.greens-efa.eu/un-climate-talks-4798.html   Ilmastokeskustelu taas lämpeämään päin Satun blogi http://bit.ly/rI9pYI   Rikkidirektiiville […]

14.-18.11. Uutisia – täysistuntoviikko

EU:n sitouduttava Kioton jatkoon Parlamentti äänesti Durbanin ilmastokokousta koskevasta päätöslauselmasta. Suuri enemmistö kannatti EU:n sitoutumista Kioton ilmastosopimuksen jatkumiseen vuoden 2012 jälkeen. Parlamentti vaati nykyiseen sopimukseen korjauksia mm. metsän ja maankäytön päästöihin sekä entisten neuvostotasavaltojen ylimääräisiin päästöoikeuksiin. Vihreiden tiedotehttp://www.greens-efa.eu/un-climate-talks-4798.html   Satu korosti puheenvuorossaan, että EU:n tulisi ilmastoneuvotteluissa tehdä kaikkensa, jotta saataisiin sovittua uusista innovatiivisista rahoituskeinoista, kuten […]

17.11.2011 Äänestystulos – tarvitaanko eurooppalaista rannikkovartiostoa?

Parlamentti äänesti EU:n roolista laittoman kalastuksen torjumiseksi maailmanlaajuisesti.   Kohdassa 12/1 kehotetaan komissiota ja jäsenvaltoita yhteistyöhön ilman mainintaa ”eurooppalaisesta rannikkovartiosta”.   Hyväksyttiin 510-24, 5 tyhjääPuolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari Repo, HassiVastaan: Essayah   Kohdassa 12/2 parlamentti ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ”eurooppalaisen rannikkovartioston” perustamiseksi, jotta voidaan vahvistaa yhteisiä valvonta- ja tarkastusvalmiuksia […]

17.11.2011 Äänestystulos – halutaanko parlamenttiin tasa-arvoa?

Täysistunnossa äänestettiin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa. Kohdassa 1 parlamentti sitoutuu hyväksymään ja panemaan täytäntöön säännöllisesti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia toimintasuunnitelmia parlamentin toiminnassa; toteaa, että näiden suunnitelmien kokonaistavoitteena on naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen sisällyttämällä aidosti ja tehokkaasti sukupuolinäkökohdat kaikkiin toimintapolitiikkoihin ja toimintaan, jotta voidaan arvioida toimien eri vaikutukset naisiin ja miehiin, koordinoida nykyisiä […]

7.-11.11.2011 Uutisia – ryhmäviikko

Ryhmäviikolla 7.–11.11.2011:   Rikkipäästödirektiivi rautalangasta Satun blogi Saasteet ja isänmaa http://bit.ly/tt1HRV   Nollatoleranssi öljyhiekkaan Öljyhiekka on yksi öljynjalostusteollisuuden uusia vaihtoehtoja öljyn hupenemiseen. Öljyhiekka kuluttaa kuitenkin suuren määrän energiaa ja vettä, ja tuottaa massoittain myrkyllistä jätettä. Sen polttoaineen hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kuin perinteisen. Satun kirjoitus Public Service Europessa http://bit.ly/s8sCbN   Venäjä ja kansainväliset päästönormit Komissiolta […]