Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2012

20.-24.2. Uutisia – ulkosuhdeviikko

KREIKAN TUKIPAKETTI – LISÄAIKAA, EI RATKAISUJAKreikan toinen tukipaketti hyväksyttiin tiistaina laimeissa tunnelmissa. Paketilla arvioidaan ostettavan vain lisää aikaa. Erityistä huolta aiheutti IMF:n, EKP:n ja komission julkisuuteen vuotanut velkakestävyysanalyysi, jonka mukaan velkataakka vähenee paljon virallisia odotuksia hitaammin. Neuvoston päätelmi mukaan velkataakka saataisiin vuoteen 2020 mennessä laskettua 120,5 prosenttiin Kreikan BFT:sta, mutta julkisuuteen vuotanut paperi arvioi velkatason […]

15.2.2012 Äänestys – EU:n ja Marokon sopimus maatalouden ja kalastuksen vapauttamisesta

José Bovén mietintö (A7-0023/2012) koskien Marokon ja EU:N maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä. Mietinnön keskeinen ongelma oli, ettei parlamentti halunnut sulkea Länsi-Saharan kiisteltyä aluetta sopimuksen ulkopuolelle – huolimatta siitä että USA:n ja Marokon vastaava sopimus ei käsitä Länsi-Saharaa. Vihreiden Bové vetikin nimensä pois mietinnöstä. Loppuäänestys mietinnön hyväksymisestä Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, […]

13.-16.2. Uutisia – täysistuntoviikko

HASSIN MIETINTÖ RIKKIPÄÄSTÖRAJOISTAEuroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tänään laivaliikenteen rikkipäästörajoista. Vihreiden Satu Hassi on vetänyt neuvotteluja parlamentissa asian esittelijänä. Ympäristövaliokunta tuki laivapolttoaineelle IMO:ssa sovittua 0,1 prosentin rikkirajaa vuodesta 2015 päästörajoitusalueilla eli Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa. Valiokunta tuki tiukennettuja rikkirajoja myös muille Euroopan merille, 0,5 prosentin rajaa vuodesta 2015 ja 0,1 prosenttia vuodesta 2020. ”Laivaliikenteen rikkipäästöjen vähentäminen […]

6.-10.2. Uutisia – ryhmäviikko

VIHREITÄ UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTARyhmäviikko 6.-10.2. TRANSAKTIOVEROA VAUHDITETAAN SUOMEN TUELLAKeskiviikkona yhdeksän EU-maata kirjelmöi puheenjohtajamaa Tanskalle transaktoveron vauhdittamiseksi. Mukana oli myös Suomi. Hassi kirjoitti vihreässä blogissa olevansa tyytyväinen Suomen aktiivisuuteen asiassa. Komissiolta odotetaan esitystä transaktioverosta piakkoin. Veroa vastustavat muun muassa Iso-Britannia ja Ruotsi.Lue Hassin blogi: http://tinyurl.com/7tfzzqr CRONBERG ETSII RAUHANOMAISIA RATKAISUJA IRANIN TILANTEESEENCronberg kirjoitti vihreässä blogissa pakotepolitiikan toimivuudesta […]

30.1.-3.2. Uutisia – mini-istuntoviikko

PARLAMENTTI TUKEE IRAN-PAKOTTEITAParlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se antoi tukensa EU:n Iranille asettamille pakotteille. Mepit korostivat, että pakotteiden on kohdistuttava vastuulliseen eliittiin ja Iranin ydinohjelmaa koskeva kriisi on ratkaistava rauhanomaisin keinoin.Päätöslauselma (s.31) http://bit.ly/ztsyeVCronbergin tiedote http://bit.ly/w1qvkLCronbergin videokommentti (en) http://bit.ly/wz0Hjj MEPIT VAATIVAT EU:N PAKOTEPOLITIIKKA JOHDONMUKAISEMMAKSI Parlamentti otti kantaa komission suositukseen koskien pakotepolitiikkaa. Parlamentti korosti tarvetta EU:n johdonmukaiseen pakotepolitiikkaan.Erityisesti parlamentti […]