Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2012

25.-30.3. Uutisia – mini-istuntoviikko

CRONBERG KYSYI ASHTONILTA MAHDOLLISESTA ISKUSTA IRANIINEuroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronberg on jättänyt kirjallisen kysymyksen EU:n ulkosuhteiden korkealle edustajalle Catherine Ashtonille koskien Iranin ydinohjelmaa. Cronberg korostaa kysymyksessään, että Euroopan parlamentti on vaatinut rauhanomaista ratkaisua Iranin tilanteeseen. Sen sijaan Israelin pääministeri Netanjahu, Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Ison-Britannian ulkoministeri Willian Hague ovat todenneet kaikkien  mahdollisuuksien olevan […]

29.3.2012 Äänestys – Strasbourgin istuntopaikasta luopuminen

Derek Vaughanin mietinnöstä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2013 (2012/2006(BUD)) äänestettiin täysistunnossa 29.3.2012. Osana mietintöä haluttiin rajoittaa kuluja luopumalla toisesta parlamentin istuntopaikasta. ”katsoo, että parlamentin työskentelypaikkoja olisi rajoitettava siten, että jäsenet ja virkamiehet työskentelisivät yhdessä toimipaikassa; kehottaa neuvostoa ottamaan huomioon parlamentin ja EU:n kansalaisten jo useaan otteeseen esittämät vaatimukset, joiden mukaan jäsenille ja virkamiehille […]

15.3.2012 Äänestys – siirtyminen vähähiiliseen talouteen

Daviesin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 15.3.2012.  Kohta 48  ”korostaa, että komission on varmistettava, ettei kyseisten tavoitteiden [uusituvan energian tavoitteista vuoden 2020 jälkeen, toim. huom.] asettaminen heikennä kannustimia investoida muihin vähähiilisiin energiantuotantomuotoihin [tällä viitataan ydinvoimaan, toim. huom.]” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Korhola, Sarvamaa, Essayah Vastaan: Jaakonsaari, Repo, Hassi Poissa: Pietikäinen, Cronberg Hyväksyttiin äänin 422-179. Kohta […]

19.-23.3. Vihreitä uutisia Euroopan parlamentista – valiokuntaviikko

 HASSI JA CRONBERG: KOMISSIO SELVITTÄMÄÄN SUOMEN KAUPAN KESKITTYMISTÄHassi ja Cronberg jättivät EU:n komissiolle kirjallisen kysymyksen vähittäiskaupan keskittymisestä Suomessa, sen vaikutuksesta sekä meidän kuluttajien että myös ruoan tuottajien asemaan. Päivittäistavarakauppa Suomessa on Euroopan keskittyneintä (n. 80% markkinoista kahden suurimman ketjun hallussa). Keskittyminen rajoittaa kilpailua ja on tuonut epäterveitä käytäntöjä. Esimerkiksi tuottajat joutuvat usein maksamaan kauppaketjuille markkinointirahaa, jonka ainut […]

12.-16.3. Uutisia – täysistuntoviikko

Täysistuntoviikko 12.-16.3. HASSI JA CRAMER VAATIVAT VAUHTIA RAIL BALTICALLEEuroopan parlamentin jäsenet Satu Hassi ja Michael Cramer puhuvat tänään Helsingissä liikenteestä ja Rail Baltica -ratahankkeesta yleisötilaisuudessa. Hassin ja Cramerin mukaan liikennettä on ohjattava voimakkaasti maanteiltä raiteille, muuten liikenteen hiilidioksidipäästöjä ei saada laskemaan. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet EU:ssa yli neljänneksen vuosien 1990 ja 2009 välillä. ”Muut toimialat kuten […]

13.3.2012 Äänestys – tasa-arvo EU:ssa 2011

In ’t Veldin mietinnöstä naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011 (2011/2244(INI))äänestettiin parlamentin täysistunnossa 13.3.2012. Muutosesitys 27 Poistetaan kohta: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ehdotuksia rekisteröityjen parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien perheiden vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla Euroopassa niiden maiden kesken, joilla on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa tasa-arvoinen kohtelu työn, vapaan liikkuvuuden, verotuksen ja […]

5.-9.3. Uutisia – ryhmäviikko

HASSI: PAKOLLISET KIINTIÖT PÖRSSIYHTIÖILLETasa-arvokomissaari Viviane Reding ilmoitti alkuviikosta esittävänsä sukupuolikiintiöitä pörssiyhtiöiden hallituksiin, joko suosituksena tai sitovana säädöksenä. Ennen esityksen antamista komissio järjestää vielä kansalaiskuulemisen asiasta. Euroopan parlamentin jäsen Hassi tukee tiukempia tasa-arvotoimia yritysmaailmassa. Hassi vaatii tehokkaampia toimia myös naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseen. ”Yksi mahdollisuus on asettaa ensin ohjeellinen aikataulu, jolla naisten – tai kumpi […]

27.2.-2.3. Uutisia – valiokuntaviikko

CRONBERG YHDYSVALLOISSA KESKUSTELEMASSA IRANIN TILANTEESTAParlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronberg kirjoitti blogin viime viikkoisestan vierailustaan Yhdysvaltoihin. Cronberg keskusteli Iranin tilanteesta poliitikkojen, akateemikkojen ja hallinnon edustajien kanssa. Cronbergin mukaan sotapuhe on lisääntynyt Yhdysvalloissa ja presidentti Obaman toimintamahdollisuudet Iranin suhteen ovat rajoitetut. Kuitenkin ulkoministeri Clinton on puhunut viime aikoina myönteisesti diplomatian puolesta. Obama ja Israelin pääministeri Netanjehu tapaavat […]