Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2012

16.-27.4. Uutisia – täysistunto- ja valiokuntaviikko

Täysistuntoviikko 16.-20.4. ja valiokuntaviikko 23.-27.4. HASSI JA CRONBERG: EPÄREILUUN VEROKILPAILUUN PUUTUTTAVAEuroopan parlamenti otti viime viikolla kantaa yritysverotuksen yhtenäistämiseen EU-maissa. Määräyksillä luotaisiin yhteiset säännöt yritysveron laskemiseksi ja veron tuoton jakamiseksi niiden maiden välillä, joissa yritys toimii. Tämä vähentäisi veronkiertoa. Komissio ja jäsenmaat ovat halunneet jättää osallistumisen jäsenmaiden vapaaehtoisuuden varaan, parlamentti vaatii järjestelmästä pakollista suurille yrityksille. Vihreiden […]

19.4.2012 Äänestys – matkustajatietojen luovutus Yhdysvalloille

Sophia in ’t Veldin mietinnöstä koskien sopimusta matkustajatietojen luovuttamista Yhdysvalloille äänestettiin 19.4.2012. Mietinnössä hyväksyttiin neuvoston ja Yhdysvaltojen välinen sopimus matkustajarekisteritietojen luovuttamisesta Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, SarvamaaVastaan: Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Mietintö hyväksyttiin äänin 409-226. Katso nimenhuutoäänestysten pöytäkirja 19.4. s. 19-20.  

19.4.2012 Äänestys – minimitaso yritysverolle verokilpailun välttämiseksi

Marianne Thyssenin mietinnöstä koskien EU:n yhteistä yhtiöveropohjaa äänestettiin täysistunnossa 19.4.2012. Muutosesitys 39Lisätään kohta 25 prosentin minimiyritysveron asettamisesta: ”Jäsenvaltioiden tuhoisa verokilpailu aiheuttaa vakavia seurauk…

18.4.2012 Äänestys – Vuosikertomus ihmisoikeuksista

Richard Howittin mietintö (2011/2185(INI)) vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan 93.2. ”korostaa erityisesti tarvetta edistää terveyskasvatusta sekä asianmukaisia seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmia, koska ne ovat merkittävä osa EU:n kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kolmansissa maissa;” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Takkula Hyväksyttiin […]

10.-13.4. Uutisia – ryhmäviikko

CRONBERG PERÄÄNKUULUTTAA UUTTA RAUHANPROJEKTIAcronberg kirjoitti tällä viikolla Helsingin Sanomissa EU:n tilanteesta. Hänen mukaansa EU tarvitsee uuden rauhanprojektin, joka yhdistäisi EU-kansalaisia. Cronberg kirjoittaa: ”On jälleen suuri tarve sellaiselle yhteiselle visiolle, jossa taloudesta jälleen tulee vain väline ja jossa valtioiden keskinäinen taloudenpidon kontrolli ei johda uusiin pysyviin konflikteihin. Tämä visio puuttuu tänään ja se voi vaarantaa koko […]