Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2013

13.3.2013 Äänestys – maatalouden viherryttäminen

Muutosesitys 63 Viljelyn monipuolistamisvaatimusten löysentämisestä Komission esitys viljelyn monipuolistamisesta: Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), eikä s…

Mainokset

4.-15.3. Uutisia

CRONBERG JA HASSI: TAKAPAKKIA MAATALOUDEN UUDISTAMISESSAHassi ja Cronberg ovat pettyneitä siihen, että parlamentti tänään suurelta osin vesitti ehdotukset maatalouden viherryttämisestä. Hassin ja Cronbergin mukaan parlamentin kanta on selkeästi hu…

13.3.2013 Äänestys – maatalouden vientitukien poistaminen

Muutosehdotus 365D=445D Poistetaan kohta vientitukien sallimisesta. Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. ”Määrät, jotka voidaan vied…

13.3.2013 Äänestys – pohjavesidirektiivin noudattaminen maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 26 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan pohjavesidirektiiviä maataloustuen ehtona: (56) Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden …

13.3.2013 Äänestys – torjunta-ainedirektiivi maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 25 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan torjunta-ainedirektiiviä maataloustuen ehtona: (55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestä…

13.3.2013 Äänestys – ympäristösäädösten velvoittavuus maataloudessa

Muutosehdotus 18 Lisätään maatalouspolitiikan rahoitusta, hallintoa ja seurantaa koskevaan mietintöön kohta, joka heikentää yleisten ympäristösäädösten velvoittavuutta: (38 a) Viljelijöiden rankaisemista säännönvastaisuuksista koskevassa oikeudenm…

13.3.2013 Äänestys – kaksinkertaisen tuen kielto

Muutosehdotus 144/1 Lisätään maaseudun kehitttämisrahastoa koskevaan mietintöön ehto, jonka mukaan ympäristötoimista ei saa maksaa kaksinkertaista tukea: Maaseuturahaston tukea ei myönnetä asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisiin s…

13.3.2013 Äänestys – maanviljelijöiden suorat tuet

Muutosesitys 85 Lisätään kohta, joka mahdollistaa tuen korottamisen pienviljelijöille ensimmäisiltä 50 hehtaarilta: Jäsenvaltiot, jotka päättävät ottaa käyttöön vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen emolehmäalalla 38 artiklan mukaisesti, voivat m…

13.3.2013 Äänestys – kehitystavoitteet osana maatalouspolitiikkaa

Muutosehdotus 173 Lisätään kohta kehitysyhteistyön tavoitteiden noudattamisesta osana maatalouspolitiikkaa ja maaseudun kehittämisrahastoa (mietintö B7/81/2013): Uudistuksella on varmistettava, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (…

13.3.2013 Äänestys – Julkistetaanko maataloustuen saajat?

  Muutosehdotus  161   Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, jossa määrätään tuensaajien julkistamisesta:    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maataloustukirahaston ja maaseuturahastontuensaajat julkaistaan vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on oltava seuraavat tiedot:   (a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti: (i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat […]