Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2013

20.-31.5. Uutisia

CRONBERG JA HASSI: EU:N JA USA:N KAUPPASOPIMUS EI SAA JYRÄTÄ KULUTTAJANSUOJAA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA Euroopan parlamentti viime viikolla kantaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppasopimusneuvottelujen aloittamiseen. Sopimuksesta on toivottu vauhtia talouskasvulle. Parlamentin enemmistö tuki neuvottelujen aloittamista Yhdysvaltojen kanssa. Vihreät kritisoivat kiirettä prosessin avaamisessa. Hassi ja Cronberg korostavat, että kauppaneuvotteluja ei pidä käydä kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, yksityisyydensuojan eikä eurooppalaisten […]

23.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla lähdetään kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa?

Täysistunto hyväksyi päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppasopimusneuvotteluista 23.5.2013.  Vihreiden mukaan kaavailtu kauppasopimus uhkaa EU:n kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua ja kulttuurialoja. Vihreät ovat vaatineet neuvotteluihin myös lisää avoimuutta. Muutosesitys 12 Lisätään kohta: ”korostaa, että syvää taloudellista ja sosiaalista kriisiä, joka on kohdannut molempia talouksia, ei saa käyttää tekosyynä sosiaali-, ympäristö-, terveys- tai työnormien heikentämiseen, vaan sen sijaan mahdollisessa tulevassa […]

21.5.2013 Äänestys – Pitääkö monikansallisten yritysten julkistaa verotiedot eri maissa maksetuista veroista?

Veronkiertoa ja veroparatiiseja koskevasta Kekuksen mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013. Kohta 24: ”kehottaa komissiota toteuttamaan välittömästi yritysten veronmaksun avoimuutta koskevia toimia velvoittamalla kaikki monikansalliset yhtiöt julkaisemaan yksinkertaiset ja selkeät luvut kussakin toimintavaltiossa maksetuista veroista” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Terho Poissa: Sarvamaa, Pakarinen Kohta hyväksyttiin äänin 617-31 Kohta 25 ”korostaa […]

21.5.2013 Äänestys – Tuleeko uusiutuvalle energialle sitova vuoden 2030 tavoite?

Reulin mietinnöstä koskien uusiutuvien energianlähteiden asemaa EU:n markkinoilla, äänestettiin täysistunnossa 21.5.2013 Kohta: ”kehottaa komissiota arvioimaan EU:n laajuisen uusiutuvien energialähteiden pakollisen tavoitteen käyttöönoton kustannukset ja hyödyt, keskinäiset vaikutukset muiden mahdollisten ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen kanssa” muutetaan muotoon: 1/2 ”ja kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n laajuista uusiutuvien energialähteiden pakollista tavoitetta” Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, […]

21.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merellä?

Ivo Beletin mietinnöstä, joka koski merellä tapahtuvaa öljynporausta äänestettiin täysistunnossa tiistaina 21.5.2013. Muutosesitys 3 Lisätään kohta: ”Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä avomerellä tapahtuvasta poraustoiminnasta tärkeiden matkailualueiden läheisyydessä tai alueilla, jotka ovat geologisesti epävakaita tai joilla vaikutukset rannikkoyhteisöihin ja meriympäristöön olisivat tuhoisia.” Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds,Terho, Essayah, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Sarvamaa Muutosehdotus hävisi 153-497. […]

22.4.-17.5. Uutisia

CRONBERG: LUOMUINSTITUUTTI HYVÄÄN AIKAAN – EU:N LUOMUPOLITIIKKA UUDELLEENARVIOITAVANA Cronberg puhui Mikkelissä avatun Luomuinstituutin avajaisissa. Hänen mukaansa kuluva vuosi 2013 ratkaisee luomun tulevaisuuden EU-maissa. Luomuinstituutilla on tärkeä rooli herättää keskustelu Suomen linjasta, sanoo Cronberg. Luomun uudistuksella otetaan kantaa paitsi globaaleihin ongelmiin, pyritään myös vastaamaan markkinoiden kysyntään. Arviointia EU:n luomupolitiikasta odotetaan heinäkuussa. Esitys uusista linjauksista on tavoitteen […]

8.-19.4. Uutisia

HASSI: PÄÄSTÖKAUPAN TULEVAISUUS RIIPPUU NYT EU-MAIDEN HALLITUKSISTA   Tämän viikon tärkein äänestys täysistunnossa oli EU:n päästökaupan niin sanottu takapainottaminen. Komissio oli esittänyt, että päästöoikeuksien ylitarjontaa vähennetään poistamalla markkinoilta osa päästöoikeuksista määräajaksi. Ympäristövaliokunta oli tukenut esitystä, mutta se kaatui täysistunnossa muun Eija-Riitta Korholan ja muiden päästökaupan tiukentamista vastustaneiden meppien esityksen mentyä läpi äänin 334-315.   Vihreiden […]