23.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla lähdetään kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa?

Täysistunto hyväksyi päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppasopimusneuvotteluista 23.5.2013.  Vihreiden mukaan kaavailtu kauppasopimus uhkaa EU:n kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua ja kulttuurialoja. Vihreät ovat vaatineet neuvotteluihin myös lisää avoimuutta.

Muutosesitys 12

Lisätään kohta:

”korostaa, että syvää taloudellista ja sosiaalista kriisiä, joka on kohdannut molempia talouksia, ei saa käyttää tekosyynä sosiaali-, ympäristö-, terveys- tai työnormien heikentämiseen, vaan sen sijaan mahdollisessa tulevassa sopimuksessa olisi otettava huomioon kaikkein korkeimmat sosiaali-, ympäristö- ja työnormit”

Puolesta: Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari

Poissa: Pakarinen, Repo, Torvalds

Hylätty äänin 154-431.

Kohta 11/2

”vaatii [tästä syystä], että kulttuuripalvelut ja audiovisuaaliset palvelut, mukaan luettuna verkossa tarjottavat palvelut, jätetään neuvotteluvaltuuksien ulkopuolelle”

Puolesta: Terho, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Cronberg

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Essayah, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Pakarinen

Hyväksytty äänin 381-191.

Muutosesitys 20/1

Lisätään kohta:

”korostaa, että EU:n väestölle ja taloudelle aiheutuu vahinkoa, jos neuvosto ei vahvista selkeää aikataulua ja sisällytä komission neuvotteluohjeisiin seuraavia asioita:
– luku terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jotka eivät heikennä unionin normeja ja joissa otetaan kaikin puolin huomioon, että unionin kansalaisten suuri enemmistö torjuu muuntogeeniset organismit, kananlihan valkaisun ja eläinten kloonaamisen
– toteuttamiskelpoiset toimenpiteet maantieteellisten merkintöjen suojelemiseksi
– julkisia hankintoja koskeva luku, jossa annetaan poikkeus paikallishallinnolle, julkisille palveluille ja puolustus- ja turvallisuusalan hankinnoille, ja luku, joka ei ole ristiriidassa jäsenvaltioiden julkisissa hankinnoissa soveltamien lokalisointia koskevien vaatimusten kanssa
vahva ja kunnianhimoinen kestävää kehitystä koskeva luku, joka ylittää tärkeimmät työelämän standardit (kuten neljä tärkeintä Kansainvälisen työjärjestön teollisuusmaita koskevaa yleissopimusta) ja jossa käsitellään myös sellaisen kansalaisyhteiskunnan foorumin perustamista, joka valvoo ja kommentoi luvun määräysten täytäntöönpanoa sekä ympäristöä, ilmaston suojelua, eläinten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevien monenvälisten sopimusten tehokasta täytäntöönpanoa; lukua ei saa jättää riitojenratkaisumenettelyn ulkopuolelle, mukaan luettuna mahdollinen sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen”

Puolesta: Pietikäinen, Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo

Poissa: Pakarinen, Torvalds

Hylätty äänin 100-475.

Muutosesitys 36

Vaaditaan valmisteluprosessin avoimuutta lisäämällä kohta:

”kehottaa neuvostoa sopimaan Yhdysvaltojen kanssa neuvottelujen avoimuudesta ja erityisesti sopimusluonnosten varhaisesta julkistamisesta neuvottelujen kaikissa vaiheissa”

Puolesta: Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo

Poissa: Torvalds, Pakarinen

Hylätty äänin 145-444.

Muutosesitys 5

Lisätään kohta:

”ottaa huomioon, että Yhdysvallat ei ole ratifioinut ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua koskevaa ILO:n yleissopimusta nro 87 vuodelta 1948 ja järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden soveltamista koskevaa ILO:n yleissopimusta nro 98 vuodelta 1949”

Puolesta: Pietikäinen, Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Tyhjää: Jaakonsaari, Repo

Poissa: Torvalds, Pakarinen

Hylätty äänin 125-348.

Muutosesitys 29

Lisätään kohta:

”katsoo, että molempien osapuolten asianmukaisesti toimivat kotimaiset oikeusjärjestelmät ja vakaa omaisuudensuoja tekevät erityisistä sijoittajansuojamääräyksistä tarpeettomia; kehottaa neuvostoa olemaan antamatta yhdysvaltalaissijoittajille suurempia oikeuksia kuin eurooppalaisille sijoittajille sekä sulkemaan pois neuvotteluvaltuutuksesta mahdollisuuden sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun;”

Puolesta: Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Pakarinen

Hylätty äänin 225-348.

Katso 23.5. pöytäkirjan s. 31-62

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130523%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: