11.6.2013 Äänestys – Taataanko kaikille EU-kansalaisille asunto ja millä ehdoilla?

Vihreiden Karima Dellin asuntopulaa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 11.6.2013.

Kohta 1/2

”on huolissaan joidenkin nykyiseen sosiaali- ja talouskriisiin liittyvien säästötoimien sekä suorista että epäsuorista vaikutuksista, kuten asumistukien ja sosiaalipalvelujen leikkaukset, sosiaalisten asuntojen tarjoajien verotus, uusien kiinteistöhankkeiden peruutukset ja joidenkin sosiaalisten asuntokantojen osien poismyynti, jotka saattavat pahentaa pitkän aikavälin sosiaalisen syrjäytymisen ja eristäytymisen noidankehää”

Puolesta: Sarvamaa, Jäätteenmäki, Repo

Vastaan: Terho, Essayah, Pietikäinen,

Tyhjää: Torvalds

Poissa: Jaakonsaari, Cronberg, Hassi, Pakarinen, Takkula

Hyväksytty äänin 261-234

Kohta 5/1

”kehottaa näin ollen komissiota laatimaan sosiaalisen asuntotuotannon eurooppalaisen toimintakehyksen, jolla varmistetaan tätä aihetta koskevien unionin erilaisten välineiden (valtiontuet, rakennerahastot, energiapolitiikka, toimet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, terveyspolitiikka) johdonmukaisuus”

Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Repo, Cronberg

Vastaan: Terho

Poisssa: Pakarinen, Jaakonsaari, Hassi

Hyväksytty äänin 493-91

Kohta 5/2

”kehottaa komissiota tuomaan sosioekonomiset indikaattorit, kuten sosiaalisen asuntotuotannon investoinnit, talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon siten, että ne sisällytetään sen kiinteistökuplien torjuntaa ja ennaltaehkäisyä koskevien tavoitteiden arviointiin”

Puolesta: Pietikäinen, Sarvamaa, Repo, Cronberg

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola

Poissa: Pakarinen, Hassi, Jaakonsaari

Hylätty äänin 251-331.

Kohta 12

”suhtautuu myönteisesti 31. maaliskuuta 2011 tehtyyn ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (2011/0062), jolla on tarkoitus säännellä asunto-omaisuutta koskevia luottosopimuksia ja rajoittaa siten kotitalouksien ylivelkaantumista; kehottaa sisällyttämään asuntolainoja koskevaan unionin lainsäädäntöön kuluttajien kannalta edullisimmat parhaat käytännöt; kehottaa sisällyttämään siihen velkojia ja konkurssin tehneitä perheitä varten myös lainojen uudelleen neuvottelemista tai sijaissuorituksia koskevia menettelyjä; kehottaa jäsenvaltioita estämään sen, että jo häädetyt kotitaloudet joutuvat jatkamaan asuntolainojensa takaisin maksamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään sosiaalista kriisiä, johon talouskriisistä ja työttömyydestä eniten kärsivien henkilöiden häätämiset ja asunnon menettämiset johtavat; muistuttaa myös, että näitä kriisejä syntyy, kun Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseen kohdennetaan laajaa julkista tukea; kehottaa jäsenvaltiota ponnistelemaan vaihtoehtojen tarjoamiseksi häädöille”

Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Repo, Cronberg

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Pietikäinen, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Jaakonsaari, Hassi

Hyväksytty äänin 318-269

Kohta 13/1

”kehottaa komissiota varoittamaan jäsenvaltioita maakohtaisissa suosituksissaan, jos uudistukset uhkaavat investointeja sosiaalisiin tai kohtuuhintaisiin asuntoihin, ja olemaan antamatta suosituksia yksittäisten jäsenvaltioiden sosiaalisen asuntotuotannon laajuudesta”

Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg

Vastaan: Essayah, Korhola, Sarvamaa

Tyhjää: Terho

Poissa: Pakarinen, Hassi

Hyväksytty äänin 324-310.

Kohta 13/2

”on tämän vuoksi huolissaan Euroopan komission kilpailupolitiikan alalla esittämästä sosiaalisen asumisen rajoittavasta määritelmästä, joka koskee vain heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä”

Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg

Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds

Tyhjää: Terho

Poissa: Pakarinen, Hassi

Hyväksytty äänin 499-140

Kohta 48

”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki kansalaiset pystyvät kustantamaan itselleen asunnon; katsoo, että tätä varten vuokrankorotuksissa on noudatettava objektiivista järjestelmää, joka hillitsee kiinteistöhintojen nousua, ja lisäksi on mukautettava veropolitiikkaa keinottelun suitsemiseksi”

Puolesta: Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg,

Vastaan: Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola

Poissa: Jäätteenmäki, Pakarinen, Hassi

Hyväksytty 492-166

Kohta 68

”muistuttaa, että yksinhuoltajaäitejä oli vuonna 2009 seitsemän kertaa enemmän kuin yksinhuoltajaisiä; painottaa, että yksinhuoltajaäideille, samoin kuin muille heikossa asemassa oleville ryhmille tai yksilöille, kuten yksinhuoltajille, nuorille perheille, suurperheille, työuransa alussa oleville nuorille, maahanmuuttajanaisille, vammaisille henkilöille ja ikääntyneille, olisi annettava etusija yhteiskunnan tukemia asuntoja myönnettäessä; panee merkille, että talouskriisi vaikutti aluksi enemmän miehiin kuin naisiin, mutta jatkuessaan se nosti naisten työttömyysastetta enemmän kuin miesten”

Puolesta: Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Terho

Vastaan: –

Tyhjää: Jäätteenmäki

Hyväksytty äänin 538-95.

Loppuäänestys, mietinnön hyväksyminen

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg,

Vastaan: Takkula, Terho

Tyhjää: Jäätteenmäki, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Hyväksytty äänin 353-151, 189 tyhjää.

Katso 1.6. pöytäkirjan sivut 60-109.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130611%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: