Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2013

8.-12.7. Uutiset

CRONBERG: EGYPTIN DEMOKRATIAKOKEILU AJAUTUMASSA KIVILLE Euroopan parlamentin ulkoasiain valiokunnan jäsen Tarja Cronberg kirjoitti vihreään blogiin Egyptin tilanteesta: ”Miljoonat mielenosoittajat, jotka vuosi sitten vastustivat armeijan valtaa, riemuitsevat nyt kun armeija jälleen otti ohjakset käsiinsä. Vaaleilla valittu presidentti on syrjäytetty vasta vuoden hallittuaan ja hänen puolueensa, muslimiveljeskunnan johtajia vangitaan. Presidentti Mursi piti kiinni oikeudestaan johtaa maata ja […]

1.-5.7. Uutisia

HASSI BACKLOADING-ÄÄNESTYKSEN JÄLKEEN: PÄÄSTÖKAUPPAA TIUKENNETAAN Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa vihreiden toimintaa vetävä Satu Hassi kommentoi parlamentin tämän viikon päätöstä tukea päästökaupan uudistamista blogissaan: “EU-parlamentti tukiäänin 344-311 niin sanottua backloadingia, päästökaupan lievää tiukennusta, päästöoikeuksien markkinoille päästämisen takapainotusta. Se on hyvä uutinen kaikille, jotka pitävät tulevaisuutta tärkeänä. Backloading on myös ollut yksi viime kuukausien kuumimpia perunoita. Nykyisellään päästökauppa […]

4.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko EU:n aseviennin valvontaa?

Aseviennin neuvoston yhteistä kantaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Yhteisessä kannassa on esitetty ehdot aseviennille. Ensin äänestettiin vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdottamasta päätöslauselmasta, jossa vaadittiin yhteisen kannan tiukempaa valvontaa. Kohta 2: Yhteisen kannan erilainen tulkinta ja toimeenpano EU-maissa ”pitää myönteisenä, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet aseviennin valvontajärjestelmään yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen pohjalta; […]

4.7.2013 Äänestys – Jäädytetäänkö kauppaneuvottelut USA:n kanssa NSA-vakoiluohjelman takia? Pitääkö Snowdenille myöntää turvapaikka?

Yhdysvaltojen NSA-vakoiluohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Muutosesitys 2: EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelujen keskeyttäminen Lisätään kohta: ”edellyttää, että Yhdysvaltojen kanssa käytävät neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta keskeytetään välittömästi; kehottaa komissiota keskeyttämään Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksesta käytävät lisäneuvottelut tai sopimuksen täytäntöönpanon siihen saakka kunnes parlamentti on saanut täyden selon tästä kysymyksestä, EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojaa koskevasta […]

3.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko päästökauppaa?

Muutosesitykset 22-25, 27 Ympäristövaliokunnan muutosehdotuksistä 22-25 ja 27 äänestettiin yhtenä kohtana. Näissä markkinoilta pois vedettävät päästöoikeudet palautettaisiin takaisin markkinoille vuoteen 2020 mennessä, lineaarisesti vuodesta 2014 alkaen. 600 miljoonan tonnin päästöoikeuksien myyntitulot käytettäisiin rahastoon, jolla tuetaan uusien energiatekniikoiden pilottihankkeita. Muutosehdotus 22: lisätään kohta: ”Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta huutokauppojen aikataulun mukauttamisesta johtuen markkinoiden ulkopuolelle […]

2.7.2013 Äänestys – Onko moottoripyörät katsastettava?

Kuhnin ajoneuvojen tiekelpoisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 3.7.2013. Muutosesityksessä 117 ehdotettiin pakollisia katsastuksia myös kaksi- ja kolmepyöräisille ajoneuvoille – siis myös moottoripyörille – liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Muutosesitys 117 Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Isabelle Durant (Vihreät) ”Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen seuraaviin ajoneuvoluokkiin, ellei komissio 18 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessaan osoita, että tällainen toimenpide […]