3.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko päästökauppaa?

Muutosesitykset 22-25, 27

Ympäristövaliokunnan muutosehdotuksistä 22-25 ja 27 äänestettiin yhtenä kohtana. Näissä markkinoilta pois vedettävät päästöoikeudet palautettaisiin takaisin markkinoille vuoteen 2020 mennessä, lineaarisesti vuodesta 2014 alkaen. 600 miljoonan tonnin päästöoikeuksien myyntitulot käytettäisiin rahastoon, jolla tuetaan uusien energiatekniikoiden pilottihankkeita.

Muutosehdotus 22: lisätään kohta:
”Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta huutokauppojen aikataulun mukauttamisesta johtuen markkinoiden ulkopuolelle väliaikaisesti jätetyt päästöoikeudet palautetaan markkinoille ennakoitavissa olevalla tavalla ja lineaarisesti alkaen päästöoikeuksien pidättämisen toteuttamisvuotta seuraavasta vuodesta. Näistä päästöoikeuksista 600 miljoonaa käytetään sellaisen rahaston perustamiseen, jonka avulla tuetaan innovatiivisen vähähiilisen tekniikan ja demonstrointihankkeiden sekä sellaisten toimenpiteiden kehittämistä, joilla voidaan vähentää energiavaltaisen teollisuuden kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä, ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen sosiaalisten ja osaamiseen liittyvien näkökulmien edistämistä. Rahoitusta myönnetään
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan neljännessä alakohdassa asetettujen periaatteiden mukaisesti, joita sovelletaan tarpeellisin muutoksin. Käytettävissä oleva taloudellinen tuki on jaettava ennen vuoden 2020 loppua.”

Muutosehdotus 23: lisätään kohta
”EU:n päästökauppajärjestelmä on perustettu, kuten direktiivin 2003/87/EY 1 artiklassa todetaan, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.”

Muutosehdotus 24: Kohtaan:
”Oikeusvarmuuden ja markkinoiden ennustettavuuden vuoksi olisi selvennettävä, että markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”
Lisätään lause:
”Komission olisi voitava tehdä enintään yksi tällainen mukautus enintään 900 miljoonan päästöoikeuden osalta ja vain 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan kahdeksan vuoden mittaisen jakson aikana.”

Muutosehdotus 25: lisätään kohta:
”Osa päästöoikeuksista, joiden pidättämistä komissio ehdottaa, olisi käytettävä sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla edistetään teollisuuden innovointia ja EU:n päästökauppajärjestelmän vakautta. Komissiolle olisi annettava valtuudet huolehtia siitä, että tämän rahaston 600 miljoonaa
päästöoikeutta käytetään nykyisen EU:n rahoitusmekanismin (NER300) mukaisesti siten, että sen avulla kehitetään innovatiivista vähähiilistä tekniikkaa ja että sitä sovelletaan myös demonstrointihankkeisiin ja kehitykseen, jolla voidaan vähentää energiavaltaisen teollisuuden kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä ja edistää vähähiiliseen talouteen siirtymisen sosiaalisia ja osaamiseen liittyviä näkökulmia.”

Muutosesitys 27: lisätään kohta:
”Vaikka hiilen hinta onkin alempana kuin alun perin uskottiin, komission olisi noudatettava sääntelyn jatkuvuuden periaatetta päästökauppakaudella ja otettava huomioon nykyiset taloudelliset olosuhteet, kun se laatii luetteloa toimialoista ja alatoimialoista, joihin kohdistuu merkittävä hiilivuodon riski vuosina 2015–2019. ”

Puolesta: Takkula, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari

Vastaan: Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Cronberg, Hassi

Poissa: Pakarinen, Repo, Jäätteenmäki

Hylätty äänin 359-303.

Muutosesitys 21

Päästöoikeuksia voitaisiin vetää markkinoilta korkeintaan 900 miljoonaa hiilidioksiditonnia vain kerran, jos vaikutusarvio osoittaa ettei ole hiilivuodon uhkaa.

Komission esitys:
”Markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio mukauttaa tarvittaessa aikataulua kutakin kautta varten.”

Muutetaan muotoon:
”Jos arviointi osoittaa yksittäisten teollisuuden alojen osalta, että merkittävän hiilivuodon riskille alttiisiin toimialoihin tai alatoimialoihin ei ole odotettavissa merkittävää vaikutusta komissio voi markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa aikataulua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua, 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa kautta varten. Komissio voi tehdä enintään yhden tällaisen mukautuksen enintään 900 miljoonan päästöoikeuden osalta.”

Puolesta: Torvalds, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa

Poissa: Pakarinen, Repo, Jäätteenmäki

Hyväksytty äänin 346-308

Muutosesitys 26

Valtionavulla kompensoitaisiin teollisuudelle sille aiheutuneita kustannuksia.

Lisätään kohta:
”Sertifikaattien mahdollisesti korkeampien hintojen valossa olisi harkittava tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimista vuoden 2012 jälkeen annettujen suuntaviivojen (SWD(2012) 0130, SWD(2012)0131 – välilliset päästökustannukset) sekä direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14 17 kohdassa säädettyjen perusteiden (välittömät päästökustannukset) tarkistamista, kun otetaan huomioon hiilivuodon sekä eri toimialojen välisen kilpailun vääristymisen vaara.”

Puolesta: –

Vastaan: Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Poissa: Pakarinen, Repo, Jäätteenmäki

Hylätty äänin 666-17.

Muutosesitys 28

Kohdassa kerrottaisiin uusiutuvan energian tukijärjestelmien jäsenmaissa olevan syynä päästökaupan ongelmiin

Lisätään kohta:
”Nykyinen alhainen hiilen hinta johtuu muun muassa erilaisista uusiutuvien energialähteiden kansallisista tukijärjestelmistä, jotka ovat seurausta uusiutuvia energialähteitä koskevasta direktiivistä. Jotta voidaan lisätä EU:n päästökauppajärjestelmän tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja varmistaa sääntelyvarmuus, komission on esitettävä vuoden 2013 loppuun mennessä rakenteita, jotka koskevat paremmin integroitua järjestelmää uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi EU:ssa vuoden 2020 jälkeen.”

Puolesta: –

Vastaan: Torvalds, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Hylätty äänin 576-117

Loppuäänestys: Komission ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen siten muutettuna kuin edellä on äänestetty

Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa,

Poissa: Pakarinen, Repo, Jäätteenmäki

Hyväksytty äänin 344-311.

Katso 3.7. äänestysten pöytäkirja s. 74-83:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130703%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: