4.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko EU:n aseviennin valvontaa?

Aseviennin neuvoston yhteistä kantaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Yhteisessä kannassa on esitetty ehdot aseviennille. Ensin äänestettiin vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdottamasta päätöslauselmasta, jossa vaadittiin yhteisen kannan tiukempaa valvontaa.

Kohta 2: Yhteisen kannan erilainen tulkinta ja toimeenpano EU-maissa

”pitää myönteisenä, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet aseviennin valvontajärjestelmään yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen pohjalta; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että yhteisen kannan kahdeksaa perustetta sovelletaan ja tulkitaan EU:n eri
jäsenvaltioissa eri tavoin; vaatii tästä syystä yhteisen kannan ja sen kaikkien velvoitteiden standardoitua, yhtenäisempää ja tarkistettua tulkintaa ja täytäntöönpanoa, samalla kun laaditaan järjestely, jossa voidaan tarkastella jonkin jäsenvaltion turvallisuuteen liittyviä asevientiä koskevia huolenaiheita”

Puolesta: Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 326-309.

Kohta 5: Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen yhteisessä kannassa

”panee merkille ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen toimintasuunnitelman toimenpiteen 11 e, jossa Euroopan ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan, että neuvoston yhteistä kantaa tarkistettaessa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus; pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan toimista, joita on toteutettu tämän sitoumuksen täyttämiseksi ja valtioista riippumattomien järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi mukaan tarkistusprosessiin”

Puolesta: Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo, Pietikäinen

Hyväksytty äänin 321-305.

Kohta 8: Parlamentaarinen valvonta

”panee merkille, että jos jäsenvaltio rikkoo kahdeksaa perustetta, siitä ei aiheudu mitään seuraamuksia; katsoo, että olisi tarjottava mahdollisuudet ja keinot yhteisen kannan rikkomisten riippumattomaan varmentamiseen; katsoo, että perusteiden noudattamisen tehokas valvonta on kansallisten parlamenttien tai erityisten parlamentaaristen elinten, kuten parlamentaaristen valvontavaliokuntien, tehtävä”

Puolesta: Terho, Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 329-311.

Kohta 9: Lahjonnan ja korruption torjunta

”kehottaa sisällyttämään asevientiä koskevaan EU:n yhteiseen kantaan lisäperusteen, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan arvioimaan lahjontaan ja korruptioon liittyvää riskiä ennen kuin jollekin valtiolle myönnetään asevientilupa”

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 327-305.

Kohta 10: Asehankintojen vaikutus kriisimaihin

”palauttaa mieleen, että avoimien menettelyjen puuttumisen vuoksi asehankinnat ovat vaikuttaneet merkittävästi tiettyjen valtioiden, myös joidenkin jäsenvaltioiden, ylivelkaantumiseen; vaatii siksi, että aseiden hankinnan ja myynnin avoimuutta olisi lisättävä ja että yhteisön sisäistä asekauppaa
koskevat tiedot olisi sisällytettävä edelleen EU:n vuosikertomukseen”

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 328-308

Kohta 12: Avoimuus ja tietojen julkistaminen

”kehottaa jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa pyrkimään siihen, että kahdeksaa perustetta noudatetaan yhdenmukaisesti ja tinkimättömästi kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa myös edistämään paljon laajempaa avoimuutta julkaisemalla oikea-aikaisempia ja kattavia tietoja aseviennistä kaikissa jäsenvaltioissa; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa”

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 325-311

Kohta 13: Soveltaminen palveluihin ja kaksikäyttötuotteisiin

”vaatii lisäksi noudattamaan yhteisen kannan 2008/944/YUTP perusteita paremmin ja ehdottaa, että tarkastellaan mahdollisuutta soveltaa kahdeksaa perustetta asevientiin liittyviin palveluihin ja kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan”

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hylätty äänin 261-380.

Kohta D. Puutteelliset jäsenmaiden antamat tiedot

”ottaa huomioon, että läheskään kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät toimita COARM-työryhmälle täydellisiä tietoja; katsoo, että jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja toimittamismenettelyjen vuoksi tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja epäyhtenäisiä; ottaa huomioon, että ei ole olemassa
seuraamusjärjestelmää yhteisen kannan rikkomisen varalta”

Puolesta: Terho, Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 327-311.

Kohta I. Korruptiotapaukset

”ottaa huomioon, että Transparency International ‑järjestön mukaan kansainvälinen asekauppa on yksi kolmesta korruptoituneimmasta liiketoiminnan alasta maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että Bonnin kansainvälisen konversiokeskuksen tutkimusten mukaan esimerkiksi Saksassa vuonna 2011 myönnetyistä 17
568:sta aseiden vientiluvasta 5 149, eli vajaat 30 prosenttia, jotka koskivat vientiä 76 eri valtioon, eivät väitteiden mukaan olleet yhden tai useamman yhteisen kannan kahdeksan perusteen mukaisia”

Puolesta: Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa

Tyhjää: Terho

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Hyväksytty äänin 331-305

Koko päätöslauselmaesitys (RC-B7-0258/2013) tehdyin muutoksin

Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi

Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Poissa: Torvalds, Jäätteenmäki, Pakarinen, Repo

Katso 4.7.2013 istunnon pöytäkirja s. 55-96
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130704%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: