Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2013

20.-25.10. Uutisia

CRONBERG LAMPEDUSASTA: PARLAMENTTI VAATII MUUTOSTA Mepit hyväksyivät päätöslauselman Lampedusan onnettomuudesta ja EU:n vastuusta. Cronbergin mukaan parlamentti vaatii EU:n ja jäsenmaiden maahanmuuttopolitiikkaan ja rajavalvontaan muutosta, jotta vastaavilta onnettomuuksilta voidaan jatkossa välttyä. Rajavalvontaan on saatava mukaan auttamisvelvoite, mutta EU:n pitää luoda mahdollisuuksia myös lailliseen maahanmuuttoon. ”Merihädässä tulee parlamentin mukaan aina auttaa, siihen on kannustettava ja missään tapauksessa […]

23.10.2013 Äänestys – Maksetaanko tupakalle maataloustukia?

Vuoden 2014 budjetista äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Vihreiden muutosesitys 708 vaati, että EU:n maataloustukia ei saa maksaa enää jatkossa tupakan viljelyyn. Maataloustukea maksetaan nykyisin tupakalle, vaikka EU muilla keinoin koettaa vähentää tupakointia. Puolesta: Terho, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo Poissa: Pakarinen, Takkula Pietikäinen ja Essayah ilmoittivat pöytäkirjaan, että heidän aikomuksensa oli äänestää […]

23.10.2013 Äänestys – Vähennetäänkö ilmastopäästöjä vai ei?

Parlamentti valmistautui Varsovan ilmastokokoukseen päätöslauselmalla, joka hyväksyttiin täysistunnossa 23.10.2013. Muutosesitys 4 EFD-ryhmä, johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat, oli esittänyt poistettavaksi kohdan 2 vaatimusta päästöjen vähentämisestä: ”painottaa, että vuoden 2015 sopimuksessa on pyrittävä tavoitteeseen, jonka mukaan kokonaispäästöjä vähennetään vuoden 1990 tason alapuolelle vuoteen 2030 mennessä ja lopetetaan vaiheittain maailman hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä” Puolesta: Takkula, Essayah, […]

23.10.2013 Äänestys – Tuetaanko EU-varoilla liikakalastusta?

Kalastustalous- ja merirahastoja koskevasta Cadecin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Äänestyksissä oli kyse siitä, jatketaanko liikakalastuksen tukemista EU:ssa vai leikataanko tukia kestävälle tasolle. Muutosesitys 276/1: Annetaan uusille alle 35-vuotiaille kalastusyrityksen perustajille jopa 100 000 euron tuki Puolesta: Takkula, Torvalds, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa Vastaan: Jäätteenmäki, Essayah, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Cronberg Poissa: Pakarinen Hyväksytty äänin 394-286 Muutosesitys […]

22.10.2013 Äänestys – Onko naisella oikeus aborttiin?

Edith Estrelan mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista oli täysistunnon käsittelyssä 22.10. EFD-ryhmä – johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat – oli jättänyt asiasta vaihtoehtoisen konservatiivisen tekstin (muutosesitys 1). Tästä äänestettiin ensin. Toisena kohtana äänestettiin Estrelan mietinnön palauttamisesta naisten asiain valiokuntaan. Muutosesitys 1: Sisälsi muun muassa vaatimukset: ”muistuttaa, että kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman […]

23.10.2013 Äänestys – Luovutaanko Strasbourgin istunnoista?

Vuoden 2014 talousarviosta äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Kohta 90 käsitteli Euroopan parlamentin Strasbourgin istunnoista luopumista säästösyistä: ”korostaa, että jos EU:n talousarviossa halutaan luoda pitkän aikavälin säästöjä, Euroopan parlamentin ja neuvoston on otettava käsiteltäväksi yhden kotipaikan toteutumista koskeva suunnitelma, kuten on todettu parlamentin päätöslauselmissa” Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Sarvamaa Poissa: […]

22.10.2013 Äänestys – Kielletäänkö vaaralliset aineet rintaimplanteista?

Roth-Behrendtin lääkinnällisiä laitteita – mm. tekoniveliä tai rintaimplantteja – koskevasta mietinnöstä äänestettiin tiistaina 22.10. Vihreiden muutosesitys 355 koski syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kieltämistä lääkinnällisistä laitteista, silloin kun niiden pitoisuus ylittää 0,1 prosenttia. Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Cronberg Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa Poissa: Pakarinen Hyväksytty äänin 346-330. […]

2.-14.10. Uutisia

HASSI: OIKEISTO OLI TUPAKKATEOLLISUUDEN ASIALLA Viime viikolla täysistunnossa otettiin kantaa tupakkadirektiiviin. Parlamentin oikeistoryhmät vesittivät ympäristövaliokunnan esitystä tupakkateollisuudelle mieleisemmäksi. Esimerkiksi tupakka-askien varoitusten kokoa vähennettiin komission esittämästä 75 prosentista 65 prosenttiin. Mentolisavukkeiden kielto hyväksyttiin, mutta siirtymäaikaa pidennettiin kolmesta kahdeksaan vuoteen. Sähkötupakkaa käsiteltäisiin kuluttajatuotteena, ei lääkkeenä, mutta sitä koskisi mainoskielto. Vihreiden toimintaa ympäristövaliokunnanssa koordinoiva Hassi kommentoi asiaa täysistuntokeskustelussa: […]

9.10.2013 Äänestys – Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?

Andrea Zanonin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttamisesta koskevasta mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013 Muutosesitys 79 osa 1: Pakollisen YVA:n (ympäristövaikutusarvioinnin) piiriin liuskekaasukerrostumiin ja vastaaviin varastoituneen maakaasun tai raakaöljyn hyödyntäminen ja tuotanto riippumatta tuotantomääristä Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Terho Poissa: Pakarinen, Takkula, Cronberg Hyväksyttiin äänin 524-118 osa 2: erillisäänestys siitä koskeeko yllä […]

8.10.2013 Äänestys – onko naisella oikeus aborttiin?

Antigoni Papadopouloun sukupuoleen perustuvia murhia käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 8.10.2013. Mietintöön oli jätetty muutosehdotuksia, joissa vastustettiin naisen oikeutta aborttiin. Muutosesitys 1 Lisätään kohta: ”ottaa huomioon unionin tuomioistuimen asiassa C-34/10 antaman ratkaisun, jonka mukaan ihmisen munasolua on heti sen hedelmöittymisestä lähtien pidettävä ihmisalkiona ja että ihmisalkio on yksi ihmisen kehitysvaiheista” Puolesta: Terho, Korhola, Essayah Vastaan: Jäätteenmäki, Pietikäinen, […]