Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2014

13.-24.1. Uutisia

HASSI: KOMISSION ILMASTOTAVOITTEET KOMPROMISSIEN KOMPROMISSI Komissio antoi tällä viikolla esityksensä vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi. Ympäristövaliokunnassa vihreiden toimintaa vetävä Hassi kommentoi esityksen olevan nahkapäätös, kompromissien kompromissi. Komissio asettaisi 40 prosentin päästövähennystavoitteen verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmastotieteen mukaan tämä on liian vähän, jotta voidaan estää ilmaston lämpeneminen yli kahden asteen. Uusiutuvan energian tavoitteeksi asetettaisiin 27 prosenttia – mutta […]

16.1.2014 Äänestys – Hyväksytäänkö gm-maissi EU-markkinoille?

Täysistunnossa äänestettiin 16.1.2014 vastalauseesta komission päätöksestä päästää muuntogeeninen Pioneerin Zea 1507 -maissi EU:n markkinoille. Tämä hyönteisille vastustuskykyinen maissi voi arvioiden mukaan olla vaarallinen perhosille ja koille. Loppuäänestys, vastalauseen hyväksyminen (kyseisen maissin pääsy EU-markkinoille torjutaan) Puolesta: Jäätteenmäki, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula Poissa: Torvalds, Pakarinen, Sarvamaa Hyväksytty äänin 385-201. Katso nimenhuutoäänestysten […]

15.1.2014 Äänestys – Pitääkö hunajapakkauksissa kertoa gm-kasvien siitepölystä?

15.1.2014 Girlingin mietinnössä oli kyse siitä, pitääkö hunajan pakkaukseen merkitä, jos hunaja sisältää geenimuunneltujen kasvien siitepölyä (muutosesitys 11), ja pidetäänkö siitepölyä hunajan ainesosana (muutosesitys 9). EU-tuomioistuin päätti, että siitepöly on hunajan ainesosa ja tästä seurasi velvollisuus merkitä tieto GM-siitepölystä pakkaukseen. Komissio on ehdottanut, että lakia muutetaan siten, ettei siitepölyä katsota hunajan ainesosaksi, mikä tarkoittaisi että […]

14.1.2014 Äänestys – Merkitäänkö lihan alkuperä valmisruokapakkauksiin?

Esther de Langen elintarvikekriisiä ja -petoksia koskeneesta oma-aloitemietinnöstä äänestettiin 14.1.2014. Erillisäänestys kohta 41/3 ”kehottaa komissiota esittelemään nopeasti kertomuksensa ja sen jälkeen lainsäädäntöehdotuksensa, joiden nojalla jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämerkinnät ovat pakollisia, ja ottamaan huomioon vaikutustenarvioinnit ja välttämään liian suuria kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita;” Puolesta: Jäätteenmäki, Terho, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Torvalds, Essayah, […]

14.1.2014 Äänestys – Tuetaan hiilidioksidin talteenottoa verovaroin?

14.1.2014 äänestettiin Chris Daviesin oma-aloitemietinnöstä, joka koski hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Vihreiden mielestä CCS-tekniikkaa pitäisi käyttää vain teollisuuden alojen hiilestä irtautumiseen, sillä siihen sisältyy merkittäviä riskejä, ja lisäksi hidastaa teollisuuden siirtymistä puhtaampaan teknologiaan. Vihreiden muutosehdotus 1: Lisätään kohta: ”katsoo, että julkista tukea ei pitäisi antaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) kehittämiselle sähköntuotantoalalla” Puolesta: Jaakonsaari, Hassi, […]