Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2014

Mistä tietoa EU-asioista?

Uusin tieto vihreiden toiminnasta Euroopan parlamentista! http://www.satuhassi.net Tietoa Satun toiminnasta, kattava blogi, jossa käsitellään ilmastoasioita, terveyttä, avoimuutta ja esimerkiksi tasa-arvoa. http://www.tarjacronberg.fi Katsaus Tarjan toimintaan. Kirjoituksia ja aineistoja liittyen ulkopolitiikkaan, turvallisuuteen ja EU-politiikkaan yleisesti. http://www.epvihreat.net Vihreitä uutisia Euroopan parlamentista ja Miten mepit äänestivät -katsaukset löydät täältä teemoittain. Myös katsaus vihreiden meppien toimintaan kaudella 2009-2014. http://www.greens-efa.org Täältä […]

25.1.-7.2. Uutisia

CRONBERG: UKRAINAN OLIGARKEILLE PORTTIKIELTO EU:IIN Vihreiden toimintaa ulkoasiainvaliokunnassa vetävä Tarja Cronberg esittää, että Ukrainan oligarkeille tulisi asettaa matkustuskielto EU:iin. Myös parlamentti asettui päätöslauselmassaan tukemaan matkustuskieltoa ja  varojen jäädyttämistä niiltä viranomaisilta ja suurliikemiehiltä, jotka ovat vastuussa kansalaisvapauksien loukkaamisista. Cronberg kommentoi oligarkkien roolia: ”He ovat keskeisiä tekijöitä näytelmässä, vallan taustapelureina, mutta ennen kaikkea osallisia rahavuotoon. Ukrainalla on, kuten Venäjällä, […]

5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

4.2.2014 Äänestys – EU-säädöksiä karsitaan – saako se heikentää työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua?

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

4.2. 2014 Äänestys – Sanotaanko homofobialle ei?

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]