25.1.-7.2. Uutisia

CRONBERG: UKRAINAN OLIGARKEILLE PORTTIKIELTO EU:IIN

Vihreiden toimintaa ulkoasiainvaliokunnassa vetävä Tarja Cronberg esittää, että Ukrainan oligarkeille tulisi asettaa matkustuskielto EU:iin. Myös parlamentti asettui päätöslauselmassaan tukemaan matkustuskieltoa ja  varojen jäädyttämistä niiltä viranomaisilta ja suurliikemiehiltä, jotka ovat vastuussa kansalaisvapauksien loukkaamisista.

Cronberg kommentoi oligarkkien roolia: ”He ovat keskeisiä tekijöitä näytelmässä, vallan taustapelureina, mutta ennen kaikkea osallisia rahavuotoon. Ukrainalla on, kuten Venäjällä, pitkä oligarkkien historia. Ukrainan oligarkit ovat kuitenkin tähän päivään asti onnistuneet pysyttelemään taustalla. Moni ukrainalainen suurliikemies asuu Lontoossa ja myy edelleen venäläistä öljyä. Rahat tallennetaan Euroopan pankkeihin, kaiken varalta. Ukrainan kansalla tästä ei ole paljoakaan hyötyä. Kannatan nk. kohdennettuja pakotteita, jotka koskisivat esimerkiksi liikemiesten varojen jäädyttämistä, rahavirtojen tukkimista ja viime kädessä jopa viisumien epäämistä, käytännössä porttikieltoa EU:hun.”

Cronberg korostaa, että Venäjänkin etujen mukaista olisi  Ukrainan lähentyminen Eurooppaan: ”Ukrainan integraatio Eurooppaan palvelee myös Venäjän intressejä. Venäjä näkee nyt kehityksen lähialueillaan nollasummapelinä, jossa yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta. EU:lla on vahvat kauppasuhteet sekä Ukrainaan että Venäjään. Viisumineuvotteluja käydään molempien maiden kanssa. Prosessit eivät ole toisiaan poissulkevia.”

Lue blogi: http://tarjacronberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160134-ukraina-on-ulkopoliittinen-talvivaara

HASSI: IHMISEN TULEE VOIDA ELÄÄ OMANA ITSENÄÄN, PEITTELEMÄTTÄ SEKSUAALISTA SUUNTAUTUMISTAAN

Mepit kävivät jälleen kiivasta debattia perusoikeuksista. Tällä kertaa aiheena oli vihreiden Ulrike Lunacekin mietintö homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien asemam, ja tarve kitkeä syrjintää EU:ssa. Lunacekin mietinnössä kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet. Parlamentti vaatii lisäksi komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi.

Vihreiden Hassi kommentoi: ”Parlamentti vaatii EU-maita kunnioittamaan myös ilmaisun vapautta, esimerkiksi Pride-kulkueiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi parlamentti ehdottaa, että päätöstä rasimin ja muukalaisvihan torjumisesta myös rikosoikeuden keinoin täydennetään ottamalla mukaan myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvat viharikokset.”

”EU-parlamentissa kaikki eivät kuitenkaan halua tukea hlbti-ihmisten perusoikeuksien toteutumista. EFD-ryhmä, siis se ryhmä johon Suomen perussuomalaiset kuuluvat, esitti vaihtoehtoisen päätöslauselman, josta varsinainen asia eli kaikki viittaukset seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identitteettiin oli pyyhitty pois. Se kaatui äänin 149-430”, lisää Hassi. Lunacekin mietintö hyväksyttiin äänin 394-176.

Lue blogi: http://www.satuhassi.net/2014/ihmisen-tulee-voida-el%c3%a4%c3%a4-omana-itsen%c3%a4%c3%a4n-peittelem%c3%a4tt%c3%a4-seksuaalista-suuntautumistaan/

CRONBERG: MUSIIKIN TEKIJÄNOIKEUKSILLE VERKOSSA LÖYTYI TASAPAINO

Mepit hyväksyivät tällä viikolla uudet säännöt online-musiikin tekijänoikeuksille. Uudistus päivittää tekijänoikeusjärjestelmän aikaan, jossa verkkopalveluita ostetaan päivittäin maiden rajojen yli. Vaikka netti on mahdollistanut nopean musiikin verkkokaupan rajojen yli ja globaalisti, on EU:n sisämarkkinoilla ollut pakko hankkia lisenssejä kustakin maasta erikseen. Uusi järjestelmä toimii siten, että palveluntarjoajat voivat hankkia usean maan kattavia lisenssejä tekijänoikeusjärjestöiltä. Jos jokin tekijänoikeusjärjestö ei myönnä usean maan lisenssejä, voi se pyytää toista järjestöä edustamaan teoksiaan.

Vihreiden Cronberg sanoo: ”Nyt saavutettu uudistus osoittaa, että tekijänoikeudet voidaan tuoda uudelle aikakaudelle tavalla, joka hyödyttää sekä kuluttajia että tekijöitä. Samalla kauppa saa kannustimia laajentaa palveluitaan ja innovoida.”

”Jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä lopputulos. Parlamentissa vain 18 jäsentä äänesti uudistusta vastaan, 640 ollessa puolesta. Tekijänoikeuskysymyksistä tällaista harmoniaa on harvoin nähty. On hienoa nähdä, että vihreiden jo usealla vaalikaudella vaatima uudistus ollaan nyt saamassa toteen laajalla tuella”, iloitsee Cronberg.

Lue blogi: http://www.vihreat.fi/blogit/tarja-cronberg/musiikin-tekijanoikeuksille-verkossa-loytyi-tasapaino

HASSI 2030-ILMASTOTAVOITTEISTA: VIHREÄ ENERGIA LUO TYÖPAIKKOJA

Mepit löivät lukkoon kantansa vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Komissio antoi tammikuussa esityksensä, jossa EU ottaisi käyttöön vain yhden sitovan 40 prosentin päästövähennystavoitteen. Parlamentti vaatii tämän lisäksi sitovia tavoitteita niin energiatehokkuudelle kuin uusiutuvalle energiallekin. Vihreiden mukaan päästövähennystavoitteen tulisi kuitenkin olla jopa 60 prosenttia, joka olisi mahdollista, jos uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuutta ajetaan voimakkaasti. Vihreän ryhmän mukaan vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoitteen tähänastinen menestys alleviivaa tärkeyttä jatkaa asettamalla myös seuraavalle vuosikymmenelle riittävät kansalliset sitovat tavoitteet. Arvioiden mukaan realistinen taso voisi olla 45 prosenttia. Parlamentti tyytyi kuitenkin nyt 30 prosenttiin. Energiatehokkuutta mepit vaativat parantamaan 40 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Vihreiden toimintaa ympäristövaliokunnassa vetävä Hassi kertoi täysistuntopuheessa puhtaan teknologian taloudellisista mahdollisuuksista: ”Omassa maassani Suomessa cleantech on jo kasvanut suuremmaksi kuin maamme perinteinen teollinen selkäranka, paperiteollisuus, ja cleantechin liikevaihdosta yli kolmannes tulee energiatehokkuudesta.Vihreät teknologiat ovat tärkeitä koko Euroopan työllisyydelle. Komission mukaan uusiutuva energia ja energiatehokkuus voivat luoda Eurooppaan 5 miljoonaa uutta työpaikkaa 2020 mennessä. WWF:n ja Global Cleantech Groupin cleantech-innovaatioindeksin 10 kärkimaasta 6 on EU-maita. Mutta Kiina ja Intia kirivät ja hengittävät jo niskaamme.”

Lue puheenvuoro: http://www.satuhassi.net/2014/vihre%c3%a4-energia-tuo-ty%c3%b6paikkopa/
Lue vihreiden tiedote: http://www.greens-efa.eu/eu-climate-and-energy-policy-11609.html

CRONBERG: ASEKAUPPASOPIMUKSEN RATIFIOINTI MÄÄRITTÄÄ MITEN TEHOKKAASTI KAUPPAAN VOIDAAN PUUTTUA

Mepit hyväksyivät keskiviikkona päätöslauselman, joka kannustaa jäsenmaita ratifioimaan YK:n asekauppasopimuksen. Vihreiden asekauppaesittelijän Cronbergin mielestä sopimuksen toimeenpano määrittää nyt keskeisesti, miten se pystyy puuttumaan asekauppaan, joka kohdistuu maihin, joissa aseita saatetaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin. Cronbergin mukaan kaupan lisäksi sopimuksen tulee kattaa myös lainaus, liisaus tai mikä tahansa muu asevienti.

Cronberg kertoo, että nyt EU:n on myös päätettävä mitä tehdään EU:n erillisille asevalvontajärjestelmille, joita on komissiolla, jäsenmailla, ulkosuhdehallinnolla ja neuvostolla. Cronbergin mukaan valvonta olisi keskitettävä, ja huolehdittava järjestelmän tiukasta läpinäkyvyydestä.

Lue tiedote: http://www.greens-efa.eu/arms-trade-11626.html

PARLAMENTTI VAATII SELKEYTTÄ PANKKIEN ALASAJOON

Parlamentti hyväksyi säännöistä pankkien alasajolle. Mepit haluavat järjestelmästä EU:n yhteisen, komission johtamana ja parlamentin osallistuvan päätöksentekoon. Jäsenmaat ovat ajaneet sen sijaan hyvin monimutkaista hallitusten välistä rakennelmaa päättämään pankkien purkamisesta niiden ajautuessa vakaviin kriiseihin. Saksan johdolla suunnitellut äänestysjärjestelmät tekisivät vihreiden mukaan päätöksenteosta mahdotonta tilanteessa, jossa on toimittava nopeasti.

Lue tiedote: http://www.greens-efa.eu/bank-rescue-made-easy-11566.html

Tutustu jäsenmaiden ajamaan tilkkutäkkiin: http://www.greens-efa.eu/banking-resolution-11634.html
EU:N ULKOPUOLELTA TULEVILLE KAUSITYÖNTEKIJÖILLE PAREMMAT OIKEUDET

Täysistunto hyväksyi jäsenmaiden ja parlamentin neuvotteleman kompromissin kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden oikeuksista. Periaatteena on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta tasavertainen kohtelu muihin työntekijöihin verrattuna. Sääntöjä rikkovia työnantajia voidaan rangaista. Tällä on tarkoitus puuttua epäinhimillisiin työoloihin ja tulijoiden hyväksikäyttöön, joita on havaittu useissa EU-maissa., esimerkiski Espanjan kasvihuoneilla. Kausityöntekijöille pitää myös muun muassa tarjota kelvollinen majoitus. Vihreiden mukaan uudistus on tärkeä, vaikka petrattavaakin jäi.

Lue tiedote: http://www.greens-efa.eu/employment-and-migrants-rights-11617.html

MUUTA

Lentoyhtiöt kuriin: paremmat oikeudet matkustajille:
http://www.greens-efa.eu/air-passenger-rights-11608.html

Mepit vaativat parempia merkintöjä lihaelintarvikkeisiin:
http://www.greens-efa.eu/food-labelling-11635.html

Älykkäät verkot edistämään paikallista sähköntuotantoa:
http://www.greens-efa.eu/smart-grids-11605.html

Vihreät esittävät Nobelin rauhanpalkintoa annettavaksi Snowdenille:
http://www.greens-efa.eu/nobel-peace-prize-11561.html

KATSO MITÄ MEPIT ÄÄNESTIVÄT TÄMÄN VIIKON ISTUNNOSSA:
https://epvihreat.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: