Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

10.-21.3. Uutisia

CRONBERG: KAUPAN YLIVALTAAN VOIDAAN PUUTTUA Cronberg kirjoittaa vihreässä blogissa kaupan keskittymisestä ja epäterveiden käytäntöjen kitkemisestä. ”Englannissa vähittäiskaupan epäreiluja käytäntöjä kitkee oma valvoja. Hän on puuttunut muun muassa siihen, että marketit ovat viime hetkellä peruneet tilauksiaan – ilman korvausta. Tämä on ollut kohtuutonta, koska tilatut vihannekset ja hedelmät oli jo viljelty. Suomeenkin tarvittaisiin reilujen kauppaehtojen vahti, […]

12.3.2014 Äänestys – Asetetaanko arktisen alueen hyödyntämiselle moratorio?

12.3.2014 mepit ottivat päätöslauselmalla kantaa EU:n arktista aluetta koskevaan strategiaan. Muutosesitys 5:  Asetetaan arktisen alueen hyödyntämiselle moratorio ”katsoo, että luonnonvaroja suojellaan parhaiten kieltämällä tähän asti jään peitossa olleen arktisen alueen teollinen hyödyntäminen siihen asti, kun on annettu oikeudellisesti sitova ylempi sääntelykehys, jolla taataan arktisen alueen ekosysteemin ja asukkaiden kattava suojelu; korostaa, että luonnonvarojen käytön lykkäämistä […]

12.3.2014 Äänestys – Tarjotaanko Snowdenille turvapaikka?

Täysistunnossa äänestettiin 12.3.2014 Moraesin mietinnöstä Yhdysvaltain NSA:n vakoiluohjelmasta ja sen vaikutuksista EU-kansalaisten perusoikeuksiin sekä EU-USA yhteistyöhön sisäasioiden alalla. Muutosesitys 1, lisätään kohta: ”kehottaa EU:n jäsenvaltioita luopumaan mahdollisista rikossyytteistä Edward Snowdenia vastaan, ja antamaan hänelle vastineeksi hänen toiminnastaan tietovuotajana ja kansainvälisenä ihmisoikeuksien puolustajana suojelua ja sen mukaisesti estämään kolmansia osapuolia karkottamasta tai luovuttamasta häntä” Puolesta: Cronberg, […]

12.3.2014 Äänestys – EU rahoittamaan NATOn ohjuspuolustusta?

Hyväksytäänkö oma-aloitemietintö, joka vaatii yhdistämään EU:n ja Naton toimintaa ohjuspuolustuksessa ja edellyttää EU:n veronmaksajien maksavan miljardeja Naton järjestelmästä? Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Sarvamaa, Takkula, Terho, Torvalds Vastaan: Cronberg, Hassi Poissa: Pakarinen, Pietikäinen, Korhola, Repo Hyväksyttiin äänin 456-92.

11.3.2014 Äänestys – Helpotetaanko torjunta-aineiden ja gm-lajien käyttöä?

McIntyren mietinnöstä äänestettiin 11.3.2014. Se koski puutarha-alaa ja muun muassa torjunta-aineiden käyttöä ja geenimuunneltuja lajien kehittämistä. Kohta 21 ”kehottaa komissiota tarkistamaan, miten asetuksen (EU) N:o 1107/2009 40 artiklassa säädetty kasvinsuojeluaineiden lupien vastavuoroinen tunnustaminen toimii unionin jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan edistää sen soveltamista ja poistaa mahdollinen tarpeeton byrokratia; kehottaa komissiota ottamaan huomioon kasvinsuojeluaineiden sääntelyn maailmanlaajuista yhdenmukaistamista […]

18.-28.2. Uutisia

CRONBERG: ETYJ KOOLLE UKRAINAN TILANNETTA RATKAISEMAAN Vihreiden toimintaa puolustus- ja turvallisuusalivaliokunassa johtava Tarja Cronberg vaati viikonloppuna Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin kutsumista kokoon etsimään diplomaattista ratkaisua Ukrainan tilaneteeseen. ”Jäsenmaana Suomen olisi heti pyydettävä ETYJ:tä kutsumaan koolle kiireellinen neuvottelukokous. ETYJ on ainoa kattava järjestö eurooppalaisella tasolla jonka puitteissa kaikilla kriisin osapuolilla on yhtäläinen mandaatti. EU:n on […]