Kategoria Puolustuspolitiikka

12.3.2014 Äänestys – EU rahoittamaan NATOn ohjuspuolustusta?

Hyväksytäänkö oma-aloitemietintö, joka vaatii yhdistämään EU:n ja Naton toimintaa ohjuspuolustuksessa ja edellyttää EU:n veronmaksajien maksavan miljardeja Naton järjestelmästä? Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Sarvamaa, Takkula, Terho, Torvalds Vastaan: Cronberg, Hassi Poissa: Pakarinen, Pietikäinen, Korhola, Repo Hyväksyttiin äänin 456-92.

21.11.2013 Koordinoidaanko EU-maiden puolustusbudjetteja päällekkäisyyksien välttämiseksi?

Gahlerin puolustusteknologiaa ja -teollisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2013. Kohta 9/2: ”jäsenvaltioiden on koordinoitava puolustusbudjettinsa, jotta vältetään päällekkäisyydet ja vahvistetaan yhteisiä tutkimusohjelmia;” Puolesta: Jäätteenmäki, Pakarinen, Takkula, Torvalds, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Essayah, Terho Tyhjää: Korhola Poissa: Pietikäinen Hyväksyttiin äänin 458-135. Kohta 11/2 ”odottaa mielenkiinnolla komission rahastokohtaisia säädösehdotuksia, jotka koskevat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, […]

21.11.2013 Käytetäänkö EU-varoja yhteiseen puolustustukseen?

Koppan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyötä koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2013. Tarja Cronbergin muutosesitys 5 Poistetaan kiistanalaiset lennokkijärjestelmät ja tietoverkkojen puolustus vauhditettavien hankkeiden luettelosta: ”vauhditetaan nykyisten hankkeiden, erityisesti strategisiin avaintekijöihin liittyvien hankkeiden, toteutusta ja tuetaan poliittisesti EDA:n lippulaivahankkeita, joita ovat muun muassa ilmatankkaus, satelliittiviestintä, ilma-alusten kauko-ohjausjärjestelmät, tietoverkkojen puolustus ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila;” Puolesta: Jaakonsaari, Cronberg, Hassi […]

4.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko EU:n aseviennin valvontaa?

Aseviennin neuvoston yhteistä kantaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Yhteisessä kannassa on esitetty ehdot aseviennille. Ensin äänestettiin vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdottamasta päätöslauselmasta, jossa vaadittiin yhteisen kannan tiukempaa valvontaa. Kohta 2: Yhteisen kannan erilainen tulkinta ja toimeenpano EU-maissa ”pitää myönteisenä, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet aseviennin valvontajärjestelmään yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen pohjalta; […]

4.7.2013 Äänestys – Jäädytetäänkö kauppaneuvottelut USA:n kanssa NSA-vakoiluohjelman takia? Pitääkö Snowdenille myöntää turvapaikka?

Yhdysvaltojen NSA-vakoiluohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Muutosesitys 2: EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelujen keskeyttäminen Lisätään kohta: ”edellyttää, että Yhdysvaltojen kanssa käytävät neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta keskeytetään välittömästi; kehottaa komissiota keskeyttämään Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksesta käytävät lisäneuvottelut tai sopimuksen täytäntöönpanon siihen saakka kunnes parlamentti on saanut täyden selon tästä kysymyksestä, EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojaa koskevasta […]

17.11.2011 Äänestystulos – tarvitaanko eurooppalaista rannikkovartiostoa?

Parlamentti äänesti EU:n roolista laittoman kalastuksen torjumiseksi maailmanlaajuisesti.   Kohdassa 12/1 kehotetaan komissiota ja jäsenvaltoita yhteistyöhön ilman mainintaa ”eurooppalaisesta rannikkovartiosta”.   Hyväksyttiin 510-24, 5 tyhjääPuolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari Repo, HassiVastaan: Essayah   Kohdassa 12/2 parlamentti ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ”eurooppalaisen rannikkovartioston” perustamiseksi, jotta voidaan vahvistaa yhteisiä valvonta- ja tarkastusvalmiuksia […]

10.3.2010 Äänestystulos ydinsulkusopimuksesta

Äänestys koski Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ydinsulkusopimuksen tarkastamista. Ydinsulkusopimus on kansainvälinen vuonna 1968 solmittu sopimus, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden leviämistä. Sopimusta tarkastetaan viisivuosittain, seuraavaksi New Yorkissa toukokuussa 2010. Lisäysesitys (muutoesitys 2) Vihreät/EVA -ryhmältä: ”kehottaa kaikkia osapuolia tarkistamaan sotilasdoktriiniaan ja luopumaan ensi-iskusta vaihtoehtona” Hyväksyttiin äänin 331-311, 19 tyhjää Puolesta: Haglund, Manner, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: […]