Kategoria Työelämä

4.2.2014 Äänestys – EU-säädöksiä karsitaan – saako se heikentää työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua?

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

20.11.2013 Äänestys – Tarvitaanko pörssiyhtiöiden johtoon sukupuolikiintiöitä?

EFD-ryhmän muutosesitys 83S: poistetaan vaatimus 40 prosentin sukupuolikiintiöistä ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden toimivaan johtoon kuulumattomassa johtokunnan jäsenistössä ei ole vähintään 40:tä prosenttia aliedustettua sukupuolta, tekevät nimitykset näihin johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin perusteella soveltamalla ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä, jotta ne voivat saavuttaa kyseisen prosenttiosuuden 1 […]

12.6.2013 Äänestys – Otetaanko EU:n nuorisotyöttömyys vakavasti?

Kohta 2 ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan nuorisoa ja työttömyyttä oikeuksien pohjalta; korostaa, että etenkään pahimpana kriisiaikana ei saa tinkiä nuorten työpaikkojen laadusta ja että tärkeimpiä elementtejä ovat keskeiset työmarkkinanormit ja muut työn laatuun liittyvät normit” Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho Poissa: Pakarinen, Repo, Cronberg Hyväksytty äänin 528-132 […]

16.6.2010 Äänestystulos – Saako yrittäjäkuljettajien työaikaa rajoittaa?

Jätetäänkö yrittäjäkuljettajat kuljettajajia koskevan työaikasäätelyyn (työaika rajataan niin, ettei 4 kuukauden jakson keskimääräinen viikkotyöaika saa olla yli 48 tuntia). Yrittäjäkuljettajat jätettiin työaikasäätelyn piiriin äänin 368-301. Muutosehdotus 10=29 s. 21. http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do Puolesta: Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Soini, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen

26.11.2009 Äänestystulos – savuttomat työpaikat

Savuttomia ympäristöjä ja alueita koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 26.11. Muutosehdotus 4D poisti päätöslauselmasta vaatimuksen, että komissio esittäisi lakia tupakointikiellosta kaikilla sisätyöpaikoilla vuoteen 2011 mennessä. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 320-291, 14 tyhjää. Suurin parlamenttiryhmä konservatiivit (EPP) äänesti tupakkakieltoa vastaan selvin numeroin, vaikka kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuuskunnat olivatkin kiellon kannalla ja näin ollen poistoehdotus meni läpi.   Puolesta: Jäätteenmäki, Soini […]