Täysistunnossa äänestettiin 12.3.2014 Moraesin mietinnöstä Yhdysvaltain NSA:n vakoiluohjelmasta ja sen vaikutuksista EU-kansalaisten perusoikeuksiin sekä EU-USA yhteistyöhön sisäasioiden alalla. Muutosesitys 1, lisätään kohta: ”kehottaa EU:n jäsenvaltioita luopumaan mahdollisista rikossyytteistä Edward Snowdenia vastaan, ja antamaan hänelle vastineeksi hänen toiminnastaan tietovuotajana ja kansainvälisenä ihmisoikeuksien puolustajana suojelua ja sen mukaisesti estämään kolmansia osapuolia karkottamasta tai luovuttamasta häntä” Puolesta: Cronberg, […]

Hyväksytäänkö oma-aloitemietintö, joka vaatii yhdistämään EU:n ja Naton toimintaa ohjuspuolustuksessa ja edellyttää EU:n veronmaksajien maksavan miljardeja Naton järjestelmästä? Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Sarvamaa, Takkula, Terho, Torvalds Vastaan: Cronberg, Hassi Poissa: Pakarinen, Pietikäinen, Korhola, Repo Hyväksyttiin äänin 456-92.

McIntyren mietinnöstä äänestettiin 11.3.2014. Se koski puutarha-alaa ja muun muassa torjunta-aineiden käyttöä ja geenimuunneltuja lajien kehittämistä. Kohta 21 ”kehottaa komissiota tarkistamaan, miten asetuksen (EU) N:o 1107/2009 40 artiklassa säädetty kasvinsuojeluaineiden lupien vastavuoroinen tunnustaminen toimii unionin jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan edistää sen soveltamista ja poistaa mahdollinen tarpeeton byrokratia; kehottaa komissiota ottamaan huomioon kasvinsuojeluaineiden sääntelyn maailmanlaajuista yhdenmukaistamista […]

CRONBERG: ETYJ KOOLLE UKRAINAN TILANNETTA RATKAISEMAAN Vihreiden toimintaa puolustus- ja turvallisuusalivaliokunassa johtava Tarja Cronberg vaati viikonloppuna Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin kutsumista kokoon etsimään diplomaattista ratkaisua Ukrainan tilaneteeseen. ”Jäsenmaana Suomen olisi heti pyydettävä ETYJ:tä kutsumaan koolle kiireellinen neuvottelukokous. ETYJ on ainoa kattava järjestö eurooppalaisella tasolla jonka puitteissa kaikilla kriisin osapuolilla on yhtäläinen mandaatti. EU:n on […]

Uusin tieto vihreiden toiminnasta Euroopan parlamentista! http://www.satuhassi.net Tietoa Satun toiminnasta, kattava blogi, jossa käsitellään ilmastoasioita, terveyttä, avoimuutta ja esimerkiksi tasa-arvoa. http://www.tarjacronberg.fi Katsaus Tarjan toimintaan. Kirjoituksia ja aineistoja liittyen ulkopolitiikkaan, turvallisuuteen ja EU-politiikkaan yleisesti. http://www.epvihreat.net Vihreitä uutisia Euroopan parlamentista ja Miten mepit äänestivät -katsaukset löydät täältä teemoittain. Myös katsaus vihreiden meppien toimintaan kaudella 2009-2014. http://www.greens-efa.org Täältä […]

CRONBERG: UKRAINAN OLIGARKEILLE PORTTIKIELTO EU:IIN Vihreiden toimintaa ulkoasiainvaliokunnassa vetävä Tarja Cronberg esittää, että Ukrainan oligarkeille tulisi asettaa matkustuskielto EU:iin. Myös parlamentti asettui päätöslauselmassaan tukemaan matkustuskieltoa ja  varojen jäädyttämistä niiltä viranomaisilta ja suurliikemiehiltä, jotka ovat vastuussa kansalaisvapauksien loukkaamisista. Cronberg kommentoi oligarkkien roolia: ”He ovat keskeisiä tekijöitä näytelmässä, vallan taustapelureina, mutta ennen kaikkea osallisia rahavuotoon. Ukrainalla on, kuten Venäjällä, […]

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]

HASSI: KOMISSION ILMASTOTAVOITTEET KOMPROMISSIEN KOMPROMISSI Komissio antoi tällä viikolla esityksensä vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi. Ympäristövaliokunnassa vihreiden toimintaa vetävä Hassi kommentoi esityksen olevan nahkapäätös, kompromissien kompromissi. Komissio asettaisi 40 prosentin päästövähennystavoitteen verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmastotieteen mukaan tämä on liian vähän, jotta voidaan estää ilmaston lämpeneminen yli kahden asteen. Uusiutuvan energian tavoitteeksi asetettaisiin 27 prosenttia – mutta […]