Avainsana-arkisto: 2020

23.10.2013 Äänestys – Vähennetäänkö ilmastopäästöjä vai ei?

Parlamentti valmistautui Varsovan ilmastokokoukseen päätöslauselmalla, joka hyväksyttiin täysistunnossa 23.10.2013. Muutosesitys 4 EFD-ryhmä, johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat, oli esittänyt poistettavaksi kohdan 2 vaatimusta päästöjen vähentämisestä: ”painottaa, että vuoden 2015 sopimuksessa on pyrittävä tavoitteeseen, jonka mukaan kokonaispäästöjä vähennetään vuoden 1990 tason alapuolelle vuoteen 2030 mennessä ja lopetetaan vaiheittain maailman hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä” Puolesta: Takkula, Essayah, […]

15.12.2010 Äänestystulos – Tuleeko EU:lle hyväksyä sitova 20 prosentin energiatehokkuustavoite?

Täysistunnossa äänestettiin 15.12.2010 Bendtsenin (A7-0331/2010) mietinnössä muun muassa, millaisia energiatehokkuustavoitteita EU tarvitsee. Osa parlamentin jäsenistä olisi halunnut poistaa teollisuusvaliokunnan esittämän sitovan energiatehokkuusvaatimuksen. Kohta 5: kehottaa EU:ta asettamaan sitovaksi tavoitteeksi energiatehokkuuden lisäämisen vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja siten edistämään siirtymistä kestävään ja vihreään talouteen Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Soini, […]

10.3.2010 Äänestystulos EU2020-strategiasta

Äänestys koski päätöslauselmaa EU2020-strategiasta. Äänestys kohdasta 6/2: [EU:n on luotava osallistavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat…] lisäämällä joustavuutta työnantajia kohtaan Hyväksyttiin äänin 381-277, 7 tyhjää. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Korhola, PietikäinenVastaan: Soini, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaPoissa: Jäätteenmäki s. 8 10.3. pidetyn istunnon pöytäkirjasta  http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do