Avainsana-arkisto: eläinsuojelu

4.7.2012 Äänestys – eläinten suojelu- ja hyvinvointistrategia

Marit Paulsenin mietinnöstä, joka koski komission ehdotusta eläinten suojelu- ja hyvinvointiastrategiaksi vuosille 2012–2015, äänestettiin täysistunnossa 4.7.2012. Vihreiden ja vasemmistoryhmä GUE/NGL:n vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (muutose…

20.10.2010 Äänestystulos – poistetaan härkätaisteluilta EU-tuki

Muutosehdotus 580/2 Lihatuotannon erikoistukea EU:n budjetissa on käytetty myös härkätaisteluiden tukemiseen. Vihreät ehdottivat, että tuen käyttö härkätaisteluihin kielletään vuoden 2011 budjetissa. Lisätään erikoistukea koskeva kielto: ”Tukea ei tule maksaa kuolemaan johtavaan härkätaisteluun käytettyihin härkiin. Näin edellyttää myös tuotantoeläimiä koskeva direktiivi 98/58/EC, jonka mukaan eläinten ei tule kärsiä kipua, haavoittumista tai stressiä. Härkätaistelut eivät selkeästi siis […]

8.9.2010 Äänestystulos – Tuleeko tieteellisiä eläinkokeita vähentää määrätietoisesti?

Jäsenmailla tulee olla oikeus edelleen ottaa käyttöön tiukempia kansallisia eläinsuojelusäädöksiä koskien eläinkokeita (muutosehdotus 1).  Tämä oikeus on nykyisessä direktiivissä. Pöytäkirjan s. 4-5. Puolesta: Jäätteenmäki, Soini, Essayah, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Takkula, Itälä, Repo Poissa: Manner, Korhola Tieteellisiä kokeita voidaan tehdä kädellisillä apinoilla vain jos se on on ihmisten terveyden kannalta välttämätöntä (muutosehdotus 2). […]

8.9.2010 EU rajoittaa jäsenmaiden oikeutta parempaan eläinsuojeluun koe-eläindirektiivissä

 Euroopan parlamentti hyväksyi tänään koe-eläindirektiivin uudistuksen. Vanhan, vuodelta 1986 peräisin olevan direktiivin uudistusta on odotettu pitkään.  Direktiivi koskee eläinkokeiden käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa, kuten lääketieteessä. Kosmetiikkaa koskevat eläinkokeet on EU jo kieltänyt ja kielto astui voimaan viime vuonna. Suomalaiset vihreät parlamentin jäsenet Hassi ja Hautala tukivat ehdotusta palauttaa asia takaisin maatalousvaliokuntaan. Vihreät olivat myös jättäneet muutosesityksiä […]

7.7.2010 Äänestystulos – uuselintarvikkeet

Kartina Liotardin mietintö oli parlamentin täysistunnossa 7.7.2010. Mietintö koskee komission esitystä uuselintarvikeasetuksesta, jolla on tarkoitus säädellä markkinoille tulevia uudentyyppisiä elintarvikkeita, kuten nanomateriaalia sisältävää ruokaa tai kloonatuista eläimistä saatavaa lihaa  tai muita tuotteita. Muutosehdotusten hyväksymiseen tarvittiin enemmistö (369) kaikista mepeistä, ei vain läsnäolijoista, sillä kyseessä oli toinen lukeminen.   Muutosehdotus 11: kloonausta ei voi sallia, sillä […]