Avainsana-arkisto: finanssisektori

13.6.2013 Äänestys – Uudistetaanko pankkisektori?

Kohta 8/2 Äänestettiin erikseen siitä, sisältyykö päätöslauselmaan viittaus pankkisektorin uudistamisesta Liikasen työryhmän ehdotusten pohjalta: ”[kehottaa komissiota hyväksymään mahdollisimman pian erityisesti ehdotuksen asetukseksi yhteisestä kriisinratkaisumekanismista (SRM)] sekä ehdotuksen pankkien rakenneuudistusta käsitelleen Liikasen asiantuntijaryhmän suositusten seurannasta[; korostaa, että lainsäätäjien on tärkeää käsitellä nämä tulevat ehdotukset ripeästi yhteispäätösmenettelyssä, jotta mahdollistetaan asiaa koskevien säädösten nopea voimaantulo]” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, […]

23.5.2012 Äänestys – Finanssitransaktiovero

Anni Podimatan mietinnöstä koskien yhteistä finanssitransaktioveroa äänestettiin täysistunnossa 23.5. Parlamentti kannatti mietinnössä transaktioveron käyttöönottoa EU:ssa tai joidenkin jäsenmaiden yhteistyönä. Puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Haglund, TerhoTyhjää: Essayah Katso nimenhuutoäänestysten pöytäkirja 23.5. s. 23-24.

8.3.2011 Äänestystulos – Tobinin vero

Podimatan oma-aloitemietinnöstä (A7-0036/2011) innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla ja Euroopan tasolla äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011. Esillä oli myös niin sanottu Tobinin vero eli kansainvälinen valuutansiirtovero, jota muun muassa vihreät ovat kannattaneet kauan. Muutosehdotuksessa haluttiin EU:n edistävän transaktiomaksua globaalilla tasolla aktiivisesti. Vero kohdistuisi valuutasta toiseen tehtyihin kauppoihin. Muutosehdotus 2: Kohtaan 16. ”kannattaa sellaisen transaktiomaksun käyttöönottoa, jolla parannettaisiin markkinoiden toimintaa […]

11.11.2010 Äänestystulos – riskirahastojen säännöt

Täysistunto äänesti ehdotetuista uusista säännöistä riskirahastoille (hedge funds). Vihreät eivät pitäneet sääntöjä riittävän tiukkina, sillä muun muassa EU-sääntöjä rikkovat rahastot pääsevät EU:n markkinoille – niitä ei vain saa mainostaa aktiivisesti. Myöskään rahastojen käyttämää velkarahoitusta ei rajoiteta EU-tasolla. Esitys hyväksyttiin äänin 513-92. Sääntöjen hyväksymisen puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo Sääntöjä hyväksymistä vastaan: Hassi, Hautala, […]

20.10.2010 Äänestystulos – kansainvälinen valuutansiirtovero budjettiin

Muutosehdotus 734 koskien vuoden 2011 budjettia: Lisätään EU-budjettiin uusi kohta 0,05 prosentin kansainvälisestä valuutunsiirtoverosta tuleville tuloille. Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Essayah, Itälä Poissa: Korhola, Repo, Takkula Esitys hylättiin äänin 330-315. 20.10.10. pöytäkirjan sivu 72: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

10.3.2010 Äänestystulos – Tobinin eli kansainvälisten rahasiirtojen vero

Euroopan parlamentin päätöslauselma koski päätöslauselmaa kansainvälisistä rahasiirroista. Parlamentti pyytää komissiota laatimaan ennen kesäkuussa pidettävää G20-huippukokousta vaikutustenarviointi maailmanlaajuisesta rahasiirroista perittävästä verosta, jotta EU voi esittää siellä yhteisen kannan. Komission tulisi myös tutkia, ehkäisisikö rahasiirroista perittävä vero rahoituskriisin tulevaisuudessa kohdistumalla tietyntyyppisiin ”ei-toivottuihin” rahoitustapahtumiin, jotka komissio määrittelisi. Kohdassa 7. ehdotetaan Tobinin veron käyttämistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoitukseen: Hyväksytty äänin 561-80, […]