Avainsana-arkisto: geenimuuntelu

11.3.2014 Äänestys – Helpotetaanko torjunta-aineiden ja gm-lajien käyttöä?

McIntyren mietinnöstä äänestettiin 11.3.2014. Se koski puutarha-alaa ja muun muassa torjunta-aineiden käyttöä ja geenimuunneltuja lajien kehittämistä. Kohta 21 ”kehottaa komissiota tarkistamaan, miten asetuksen (EU) N:o 1107/2009 40 artiklassa säädetty kasvinsuojeluaineiden lupien vastavuoroinen tunnustaminen toimii unionin jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan edistää sen soveltamista ja poistaa mahdollinen tarpeeton byrokratia; kehottaa komissiota ottamaan huomioon kasvinsuojeluaineiden sääntelyn maailmanlaajuista yhdenmukaistamista […]

16.1.2014 Äänestys – Hyväksytäänkö gm-maissi EU-markkinoille?

Täysistunnossa äänestettiin 16.1.2014 vastalauseesta komission päätöksestä päästää muuntogeeninen Pioneerin Zea 1507 -maissi EU:n markkinoille. Tämä hyönteisille vastustuskykyinen maissi voi arvioiden mukaan olla vaarallinen perhosille ja koille. Loppuäänestys, vastalauseen hyväksyminen (kyseisen maissin pääsy EU-markkinoille torjutaan) Puolesta: Jäätteenmäki, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula Poissa: Torvalds, Pakarinen, Sarvamaa Hyväksytty äänin 385-201. Katso nimenhuutoäänestysten […]

15.1.2014 Äänestys – Pitääkö hunajapakkauksissa kertoa gm-kasvien siitepölystä?

15.1.2014 Girlingin mietinnössä oli kyse siitä, pitääkö hunajan pakkaukseen merkitä, jos hunaja sisältää geenimuunneltujen kasvien siitepölyä (muutosesitys 11), ja pidetäänkö siitepölyä hunajan ainesosana (muutosesitys 9). EU-tuomioistuin päätti, että siitepöly on hunajan ainesosa ja tästä seurasi velvollisuus merkitä tieto GM-siitepölystä pakkaukseen. Komissio on ehdottanut, että lakia muutetaan siten, ettei siitepölyä katsota hunajan ainesosaksi, mikä tarkoittaisi että […]

5.7.2011 Äänestystulos – voiko jäsenmaa kieltää geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn?

Parlamentti äänesti perusteluista, joiden nojalla EU-jäsenmaa voi kieltää geenimuunneltujen kasvien viljelyn. Komission ehdottamisen kulttuuristen tekijöiden lisäksi parlamentti laajensi kieltoperusteeksi myös terveyden ja ympäristönsuojelun. Parlamentti vaati myös riippumatonta tutkimusta ja riskinarviointia. Tarkistus 41: …asianmukaisesti perustellut syyt liittyvät GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuviin paikallisiin tai alueellisiin ympäristövaikutuksiin, joita ei vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan […]

18.1.2011 Äänestystulos – Löysätäänkö geenimuuntelun sääntöjä?

Sarbun mietinöstä koskien ruokaturvallisuutta äänestettiin täysistunnossa 18.1.2011. Geenimuuntelua koskeva kohta 14 olisi vaatinut hyväksymään kynnysarvon gm-saastumiselle tavanomaisissa elintarvikkeissa (nykyisin saastumista tulee välttää kaikin keinoin), luomaan gm-lajien hyväksyntään nopeamman menettelyn rehuille sekä muutenkin auktorisoimaan muualla käytettyjä tuonantomenetelmiä. Vihreät ovat vaatineet varovaisuusperiaatteen käyttöä gm-lajien hyväksyntään ja tiukentamaan toimenpiteitä, jotka estävät gm-saastumista. Kohta 14: ”Kehottaa komissiota ehdottamaan teknistä […]