Avainsana-arkisto: HLBTI

4.2. 2014 Äänestys – Sanotaanko homofobialle ei?

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]

24.5.2012 Äänestys – homofobian torjunta Euroopassa

Päätöslauselmasta homofobian torjumisesta Euroopassa äänestettiin täysistunnossa 24.5.2012. 3.  kehottaa komissiota viemään päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisen syrjimättömyyspaketin ja varmistamaan siten, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään kaikilla aloilla; Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: EssayahPoissa: Manner Hyväksyttiin äänin 369-187 4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, […]

28.9.2011 Äänestystulos – kuuluvatko seksuaalivähemmistöille samat oikeudet kuin heteroille?

Parlamentti äänesti päätöslauselmasta, joka koski seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyä YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että – EU:n ulkopoliittisten varojen käytössä tulee tukea toimintaa LGBT-oikeuksien puolesta, – samaa sukupuolta olevien parien pitää voida liikkua vapaasti EU:ssa, ja että – WHO:n tulisi poistaa ”sukupuoli-identiteetin häiriöt” mielen sairauksien listalta. Päätöslauselma hyväksyttiin 442-104, 40 tyhjääPuolesta: Haglund, Manner, […]

17.9.2009 Äänestystulos – Alaikäisten suojelu ”haitalliselta informaatiolta” Liettuassa

Parlamentti hyväksyi 17.9. päätöslauselman, jossa otettiin kantaan Liettuan hyväksymään lakiin, jolla pyritään ”suojelemaan” lapsia ja nuoria muun muassa homoseksuaalisuuteen liittyvältä informaatiolta. Parlamentti pyytää päätöslauselmassa selvittämään, onko Liettuan laki EU:n lainsäädännön mukainen ja rikkooko se kansalaisten perusoikeuksia. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 349-218, 46 tyhjää.   Puolesta: Hassi, Haglund, Jäätteenmäki, Itälä, Repo, Pietikäinen, Hautala, Jaakonsaari Vastaan: Soini, Takkula, Essayah, […]