Avainsana-arkisto: ihmisoikeudet

4.2. 2014 Äänestys – Sanotaanko homofobialle ei?

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]

11.12.2013 Äänestys – Seksuaalioikeudet ihmisoikeuksien vuosiraportissa?

Ihmisoikeuksien vuosiraportissa äänestettiin myös seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä koskevista kohdista 11.12.2013 Kohta 116/1: ”kehottaa EU:ta suojelemaan edelleen lisääntymisoikeuksia ja painottaa tarvetta asettaa nämä toimintalinjat kolmansien maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön keskiöön” Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Essayah, Sarvamaa, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: – Tyhjää: Takkula, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Pietikäinen Hyväksytty äänin 398-275. Kohta 118/2 ”suosittaa painokkaasti naisten oikeuksia […]

13.12.2012 Äänestys – Magnitskyn lista käyttöön?

Muutosehdotus 6/1 koski vaatimusta, ettei Sergei Magnitskyn kuolemaan osallisille virkamiehille myönnetä viisumeita EU-maihin. Sergei Magnitsky oli korruptiotapauksiin keskittynyt asianajaja, joka kuoli vankeutensa aikana, todennäköisesti huonojen…

24.5.2012 Äänestys – homofobian torjunta Euroopassa

Päätöslauselmasta homofobian torjumisesta Euroopassa äänestettiin täysistunnossa 24.5.2012. 3.  kehottaa komissiota viemään päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisen syrjimättömyyspaketin ja varmistamaan siten, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään kaikilla aloilla; Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: EssayahPoissa: Manner Hyväksyttiin äänin 369-187 4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, […]

18.4.2012 Äänestys – Vuosikertomus ihmisoikeuksista

Richard Howittin mietintö (2011/2185(INI)) vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan 93.2. ”korostaa erityisesti tarvetta edistää terveyskasvatusta sekä asianmukaisia seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmia, koska ne ovat merkittävä osa EU:n kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kolmansissa maissa;” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Takkula Hyväksyttiin […]

9.9. Vihreiden aloite sai parlamentin tuomitsemaan romanien karkottamiset

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselman romanien asemasta ja liikkumisvapaudesta EU:ssa. Asia otettiin Strasbourgin täysistunnon käsiteltäväksi vihreiden aloitteesta. Romanien laittomat karkotukset muun muassa Ranskasta, Saksasta ja Italiasta huolestuttavat meppejä. Parlamentissa tuomittiin keskustelussa esiintyneet rasistisiset äänenpainot, joihin myös Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek (EPP) kiinnitti äskettäin huomiota. – EU-lainsäädäntö mahdollistaa sellaisen ihmisen karkottamisen, joka on merkittävä turvallisuusuhka tai […]

20.1.2010 Äänestystulos – Maahanmuuttajien oikeuksien puolustaminen Cotonoun sopimuksessa

Cotonoun sopimus on EU:n, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välinen sopimus. EPP-ryhmä esitti mietinnöstä poistettavaksi osan (kohdan loppu, muutosehdotus 5) koskien maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittamista: [31. kehottaa komis…

20.1.2010 Äänestystulos – Maahanmuuttajien oikeuksien puolustaminen Cotonoun sopimuksessa

Cotonoun sopimus on EU:n, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välinen sopimus. EPP-ryhmä esitti mietinnöstä poistettavaksi osan (kohdan loppu, muutosehdotus 5) koskien maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittamista:  [31. kehottaa komissiota ja AKT-valtioita sisällyttämään AKT-EU-kumppanuussopimuksen maahanmuuttoa koskevaan 13 artiklaan kiertomuuton periaatteen ja sen helpottamisen kiertoviisumien myöntämisen avulla;  korostaa, että vaikka kyseisessä artiklassa painotetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja AKT-valtioiden kansalaisten tasavertaista […]

17.9.2009 Äänestystulos – Alaikäisten suojelu ”haitalliselta informaatiolta” Liettuassa

Parlamentti hyväksyi 17.9. päätöslauselman, jossa otettiin kantaan Liettuan hyväksymään lakiin, jolla pyritään ”suojelemaan” lapsia ja nuoria muun muassa homoseksuaalisuuteen liittyvältä informaatiolta. Parlamentti pyytää päätöslauselmassa selvittämään, onko Liettuan laki EU:n lainsäädännön mukainen ja rikkooko se kansalaisten perusoikeuksia. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 349-218, 46 tyhjää.   Puolesta: Hassi, Haglund, Jäätteenmäki, Itälä, Repo, Pietikäinen, Hautala, Jaakonsaari Vastaan: Soini, Takkula, Essayah, […]