Avainsana-arkisto: ilmastotavoitteet

5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

13.-24.1. Uutisia

HASSI: KOMISSION ILMASTOTAVOITTEET KOMPROMISSIEN KOMPROMISSI Komissio antoi tällä viikolla esityksensä vuoden 2030 ilmastotavoitteeksi. Ympäristövaliokunnassa vihreiden toimintaa vetävä Hassi kommentoi esityksen olevan nahkapäätös, kompromissien kompromissi. Komissio asettaisi 40 prosentin päästövähennystavoitteen verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmastotieteen mukaan tämä on liian vähän, jotta voidaan estää ilmaston lämpeneminen yli kahden asteen. Uusiutuvan energian tavoitteeksi asetettaisiin 27 prosenttia – mutta […]

3.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko päästökauppaa?

Muutosesitykset 22-25, 27 Ympäristövaliokunnan muutosehdotuksistä 22-25 ja 27 äänestettiin yhtenä kohtana. Näissä markkinoilta pois vedettävät päästöoikeudet palautettaisiin takaisin markkinoille vuoteen 2020 mennessä, lineaarisesti vuodesta 2014 alkaen. 600 miljoonan tonnin päästöoikeuksien myyntitulot käytettäisiin rahastoon, jolla tuetaan uusien energiatekniikoiden pilottihankkeita. Muutosehdotus 22: lisätään kohta: ”Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta huutokauppojen aikataulun mukauttamisesta johtuen markkinoiden ulkopuolelle […]

25.11.2010 Äänestystulos – Millaisin päästötavoittein EU lähtee Cancúnin ilmastokokoukseen?

Muutosesitys 5/1 (Vihreät/EVA) Kohta 16: ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden  1990 päästömääriin nähden Euroopan unionin tulevan talouskasvun edun mukaisesti” esitetään muutettavaksi muotoon:  ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990  päästömääriin nähden talouden edun mukaisesti […] ” […]

23.11.2010 Äänestystulos – Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?

Rapkayn mietinnössä äänestettiin siitä, kuinka pitkään jäsenmaat saavat jatkaa valtion tukien maksamista tappiollisille hiilikaivoksille. Komissio esitti hiilikaivoksia koskevan poikkeuksen loppumista vuodesta 2014. Parlamentin enemmistö tuki vuotta 2018. Lopullisesti asiasta päättää kilpailukykyneuvosto 10.12. Muutosehdotus 25: Tappiollisen hiiliteollisuuden valtion tukea saa jatkaa aina vuoteen 2018 saakka, komission esittämän määräajan eli vuoden 2014 sijaan. Puolesta: Itälä, Jaakonsaari, Repo […]

6.5.2010 Äänestystulos – Prodin mietintö ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Muutosesitys 3 Esitys kohdan ”toteaa, että helleaaltojen ydinlaitosten turvallisuudelle reaktorien jäähdyttämisen johdosta aiheuttamat erityiset riskit ovat ongelma, joka saattaa aiheuttaa huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia ympäröivissä vesistöissä ja saattaa vaikuttaa energian toimitusvarmuuteen;” muuttamisesta muotoon (eli ydinturvallisuuden poistaminen): ”kehottaa komissiota tutkimaan, muuttaako ilmastonmuutos mahdollisuuksia tuottaa sähköä uusiutuvista ja fossiilisista energialähteistä; toteaa, että on arvioitavatavanomaisten lämpövoimaloiden ja ydinreaktorien jäähdyttämisestä […]