Avainsana-arkisto: kemikaalit

13.3.2013 Äänestys – torjunta-ainedirektiivi maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 25 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan torjunta-ainedirektiiviä maataloustuen ehtona: (55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestä…

14.6.2012 Äänestys – Kielletäänkö myrkyllisimmät torjunta-aineet lastenruokien tuotannossa?

Fréderiqué Riesin mietintö käsitteli lasten- ja vauvanruuan turvallisuutta. Siitä äänestettiin täysistunnossa 14.6.2012 Muutosehdotus 84 Kohtaan: ”Erityisvaatimukset, jotka on asetettu torjunta-aineiden käyttöä koskeville rajoituksille maataloustu…

5.5.2010 Äänestystulos – syanidikaivostoiminnan kielto

Päätöslauselmassa vaadittiin vesistöjä ja muuta ympäristöä pahasti saastuttavan syanidikaivostoiminnan lopettamista koskeva esitys komissiolta. Esitys hyväksyttiin äänin 488 puolesta ja 48 vastaan. Kiellon puolesta: Jäätteenmäki, Itälä, Pietikäinen, Hassi, HautalaKieltoa vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Soini, Korhola, Essayah, Jaakonsaari, Repo Katso pöytäkirja 5.5. istunnosta sivuilta 178-179: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do Muutosesityksessä 3 äänestettiin siitä, että käyttökiellon sijaan tehtäisiin vain vaikutusarviointi syanidista kaivostoiminnassa. […]