Avainsana-arkisto: liikenne

2.7.2013 Äänestys – Onko moottoripyörät katsastettava?

Kuhnin ajoneuvojen tiekelpoisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 3.7.2013. Muutosesityksessä 117 ehdotettiin pakollisia katsastuksia myös kaksi- ja kolmepyöräisille ajoneuvoille – siis myös moottoripyörille – liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Muutosesitys 117 Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Isabelle Durant (Vihreät) ”Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen seuraaviin ajoneuvoluokkiin, ellei komissio 18 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessaan osoita, että tällainen toimenpide […]

6.2.2013 Äänestys – Tiukennetaanko autojen melurajoja?

Asetusehdotuksesta moottoriajoneuvojen melutasoista äänestettiin täysistunnossa 6.2.2013.Muutosehdotus 51/1 Hyväksytään ympäristövaliokunnan esittämät tiukemmat melurajatPuolesta: Jäätteenmäki, Manner, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cro…

15.2.2011 Äänestystulos – pakettiautojen päästöt

Pakettiautojen päästörajoista äänestettiin 15.2.2011 Callananin mietinnössä. Komissio oli ehdottanut vuonna 2020 uusien pakettiautojen hiilidioksidipäästötavoitteeksi 135 grammaa kilometriä kohden.  Parlamentti halusi suurten ryhmien selkeällä enemmistöllä löysentää päästötavoitetta peräti 147 grammaan kilometriä kohti. Muutosehdotus 58/2 päästötavoitteen löysäämisesta 147 g/km:iä kohden komission esittämästä 135 g/km. Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, RepoVastaan: Soini, Hassi, HautalaPoissa: Takkula, Korhola […]

16.6.2010 Äänestystulos – Saako yrittäjäkuljettajien työaikaa rajoittaa?

Jätetäänkö yrittäjäkuljettajat kuljettajajia koskevan työaikasäätelyyn (työaika rajataan niin, ettei 4 kuukauden jakson keskimääräinen viikkotyöaika saa olla yli 48 tuntia). Yrittäjäkuljettajat jätettiin työaikasäätelyn piiriin äänin 368-301. Muutosehdotus 10=29 s. 21. http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do Puolesta: Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Soini, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen