Avainsana-arkisto: maatalous

16.1.2014 Äänestys – Hyväksytäänkö gm-maissi EU-markkinoille?

Täysistunnossa äänestettiin 16.1.2014 vastalauseesta komission päätöksestä päästää muuntogeeninen Pioneerin Zea 1507 -maissi EU:n markkinoille. Tämä hyönteisille vastustuskykyinen maissi voi arvioiden mukaan olla vaarallinen perhosille ja koille. Loppuäänestys, vastalauseen hyväksyminen (kyseisen maissin pääsy EU-markkinoille torjutaan) Puolesta: Jäätteenmäki, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula Poissa: Torvalds, Pakarinen, Sarvamaa Hyväksytty äänin 385-201. Katso nimenhuutoäänestysten […]

15.1.2014 Äänestys – Pitääkö hunajapakkauksissa kertoa gm-kasvien siitepölystä?

15.1.2014 Girlingin mietinnössä oli kyse siitä, pitääkö hunajan pakkaukseen merkitä, jos hunaja sisältää geenimuunneltujen kasvien siitepölyä (muutosesitys 11), ja pidetäänkö siitepölyä hunajan ainesosana (muutosesitys 9). EU-tuomioistuin päätti, että siitepöly on hunajan ainesosa ja tästä seurasi velvollisuus merkitä tieto GM-siitepölystä pakkaukseen. Komissio on ehdottanut, että lakia muutetaan siten, ettei siitepölyä katsota hunajan ainesosaksi, mikä tarkoittaisi että […]

23.10.2013 Äänestys – Maksetaanko tupakalle maataloustukia?

Vuoden 2014 budjetista äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Vihreiden muutosesitys 708 vaati, että EU:n maataloustukia ei saa maksaa enää jatkossa tupakan viljelyyn. Maataloustukea maksetaan nykyisin tupakalle, vaikka EU muilla keinoin koettaa vähentää tupakointia. Puolesta: Terho, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo Poissa: Pakarinen, Takkula Pietikäinen ja Essayah ilmoittivat pöytäkirjaan, että heidän aikomuksensa oli äänestää […]

13.3.2013 Äänestys – maatalouden viherryttäminen

Muutosesitys 63 Viljelyn monipuolistamisvaatimusten löysentämisestä Komission esitys viljelyn monipuolistamisesta: Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), eikä s…

13.3.2013 Äänestys – maatalouden vientitukien poistaminen

Muutosehdotus 365D=445D Poistetaan kohta vientitukien sallimisesta. Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. ”Määrät, jotka voidaan vied…

13.3.2013 Äänestys – pohjavesidirektiivin noudattaminen maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 26 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan pohjavesidirektiiviä maataloustuen ehtona: (56) Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden …

13.3.2013 Äänestys – torjunta-ainedirektiivi maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 25 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan torjunta-ainedirektiiviä maataloustuen ehtona: (55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestä…

13.3.2013 Äänestys – ympäristösäädösten velvoittavuus maataloudessa

Muutosehdotus 18 Lisätään maatalouspolitiikan rahoitusta, hallintoa ja seurantaa koskevaan mietintöön kohta, joka heikentää yleisten ympäristösäädösten velvoittavuutta: (38 a) Viljelijöiden rankaisemista säännönvastaisuuksista koskevassa oikeudenm…

13.3.2013 Äänestys – kaksinkertaisen tuen kielto

Muutosehdotus 144/1 Lisätään maaseudun kehitttämisrahastoa koskevaan mietintöön ehto, jonka mukaan ympäristötoimista ei saa maksaa kaksinkertaista tukea: Maaseuturahaston tukea ei myönnetä asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisiin s…

13.3.2013 Äänestys – maanviljelijöiden suorat tuet

Muutosesitys 85 Lisätään kohta, joka mahdollistaa tuen korottamisen pienviljelijöille ensimmäisiltä 50 hehtaarilta: Jäsenvaltiot, jotka päättävät ottaa käyttöön vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen emolehmäalalla 38 artiklan mukaisesti, voivat m…