Avainsana-arkisto: öljynporaus

21.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla öljyn- ja kaasunporausta tehdään merellä?

Ivo Beletin mietinnöstä, joka koski merellä tapahtuvaa öljynporausta äänestettiin täysistunnossa tiistaina 21.5.2013. Muutosesitys 3 Lisätään kohta: ”Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä avomerellä tapahtuvasta poraustoiminnasta tärkeiden matkailualueiden läheisyydessä tai alueilla, jotka ovat geologisesti epävakaita tai joilla vaikutukset rannikkoyhteisöihin ja meriympäristöön olisivat tuhoisia.” Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds,Terho, Essayah, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Sarvamaa Muutosehdotus hävisi 153-497. […]

21.11.2012 Äänestys – Liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?

Keskiviikkona 21.11.2012 äänestettiin Sonikin mietinnöstä koskien liuskekaasun ja -öljyn poraamista. Muutosehdotus 4 oli esitys moratoriosta, jonka aikana liuskekaasun ja -öljyn erottelua ei sallittaisi.Muutosehdotus 4, lisätään kohta ”kehottaa jä…

13.9.2011 Äänestystulos – opittiinko Meksikon öljyturmasta?

Parlamentti äänesti öljyn- ja kaasunporauksen turvallisuudesta avomerellä.   Kohdassa 2 parlamentin aiemman kannan mukaan uusia isoja luonnonvarojen hyödyntämisprojekteja ei tulisi aloittaa arktisella alueella ennen kunnollisia tutkimuksia siitä, mitä alueen luonto kestää. Äänestys kumosi aikaisemman parlamentin kannan.   Parlamentti ”kehottaa jäsenvaltioita pidättymään lupien myöntämisestä avomerellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunetsintä ja -poraustoimintaan, kunnes tässä mietinnössä määritellyt välttämättömät […]