Avainsana-arkisto: päästöt

23.10.2013 Äänestys – Vähennetäänkö ilmastopäästöjä vai ei?

Parlamentti valmistautui Varsovan ilmastokokoukseen päätöslauselmalla, joka hyväksyttiin täysistunnossa 23.10.2013. Muutosesitys 4 EFD-ryhmä, johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat, oli esittänyt poistettavaksi kohdan 2 vaatimusta päästöjen vähentämisestä: ”painottaa, että vuoden 2015 sopimuksessa on pyrittävä tavoitteeseen, jonka mukaan kokonaispäästöjä vähennetään vuoden 1990 tason alapuolelle vuoteen 2030 mennessä ja lopetetaan vaiheittain maailman hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä” Puolesta: Takkula, Essayah, […]

5.7.2011 Äänestystulos – onko EU edelläkävijä päästöjen vähentämisessä?

Bas Eickhoutin raportti EU:n päästövähennystavoitteiden nostamisesta 30 prosenttiin tuli parlamentin äänestettäväksi. Ympäristövaliokunnan hyväksymät päästötavoitteet vesittyivät seuraavien äänestysten myötä. Tarkistuksen 1 osassa 1 haluttiin poistaa ehdotuksesta teksti, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus päästöjen vähentämisestä 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.Hyväksyttiin 324-321, tyhjää 23Tekstin poistamisen puolesta: Takkula, Essayah, ItäläVastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, […]

15.2.2011 Äänestystulos – pakettiautojen päästöt

Pakettiautojen päästörajoista äänestettiin 15.2.2011 Callananin mietinnössä. Komissio oli ehdottanut vuonna 2020 uusien pakettiautojen hiilidioksidipäästötavoitteeksi 135 grammaa kilometriä kohden.  Parlamentti halusi suurten ryhmien selkeällä enemmistöllä löysentää päästötavoitetta peräti 147 grammaan kilometriä kohti. Muutosehdotus 58/2 päästötavoitteen löysäämisesta 147 g/km:iä kohden komission esittämästä 135 g/km. Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, RepoVastaan: Soini, Hassi, HautalaPoissa: Takkula, Korhola […]

25.11.2010 Äänestystulos – Millaisin päästötavoittein EU lähtee Cancúnin ilmastokokoukseen?

Muutosesitys 5/1 (Vihreät/EVA) Kohta 16: ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden  1990 päästömääriin nähden Euroopan unionin tulevan talouskasvun edun mukaisesti” esitetään muutettavaksi muotoon:  ”muistuttaa, että Euroopan unionin on otettava omaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteekseen 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990  päästömääriin nähden talouden edun mukaisesti […] ” […]

23.11.2010 Äänestystulos – Saako valtion tukea maksaa tappiolliselle ja saastuttavalle hiiliteollisuudelle?

Rapkayn mietinnössä äänestettiin siitä, kuinka pitkään jäsenmaat saavat jatkaa valtion tukien maksamista tappiollisille hiilikaivoksille. Komissio esitti hiilikaivoksia koskevan poikkeuksen loppumista vuodesta 2014. Parlamentin enemmistö tuki vuotta 2018. Lopullisesti asiasta päättää kilpailukykyneuvosto 10.12. Muutosehdotus 25: Tappiollisen hiiliteollisuuden valtion tukea saa jatkaa aina vuoteen 2018 saakka, komission esittämän määräajan eli vuoden 2014 sijaan. Puolesta: Itälä, Jaakonsaari, Repo […]