Avainsana-arkisto: pankit

1.-5.7. Uutisia

HASSI BACKLOADING-ÄÄNESTYKSEN JÄLKEEN: PÄÄSTÖKAUPPAA TIUKENNETAAN Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa vihreiden toimintaa vetävä Satu Hassi kommentoi parlamentin tämän viikon päätöstä tukea päästökaupan uudistamista blogissaan: “EU-parlamentti tukiäänin 344-311 niin sanottua backloadingia, päästökaupan lievää tiukennusta, päästöoikeuksien markkinoille päästämisen takapainotusta. Se on hyvä uutinen kaikille, jotka pitävät tulevaisuutta tärkeänä. Backloading on myös ollut yksi viime kuukausien kuumimpia perunoita. Nykyisellään päästökauppa […]

13.6.2013 Äänestys – Uudistetaanko pankkisektori?

Kohta 8/2 Äänestettiin erikseen siitä, sisältyykö päätöslauselmaan viittaus pankkisektorin uudistamisesta Liikasen työryhmän ehdotusten pohjalta: ”[kehottaa komissiota hyväksymään mahdollisimman pian erityisesti ehdotuksen asetukseksi yhteisestä kriisinratkaisumekanismista (SRM)] sekä ehdotuksen pankkien rakenneuudistusta käsitelleen Liikasen asiantuntijaryhmän suositusten seurannasta[; korostaa, että lainsäätäjien on tärkeää käsitellä nämä tulevat ehdotukset ripeästi yhteispäätösmenettelyssä, jotta mahdollistetaan asiaa koskevien säädösten nopea voimaantulo]” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, […]

4.-8.6. Uutisia – ryhmäviikko

CRONBERG EHDOTTAA IRAN-PAKOTTEIDEN LYKKÄÄMISTÄ Toivo sovusta neuvottelevien maiden ja Iranin välillä on hiipumassa ennen Moskovassa 18.-19.6. pidettäviä neuvotteluita Iranin ydinohjemasta. Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronbergin mukaan osapuolten välinen yhteisymmärrys on heikentynyt Bagdadin jälkeen. Cronberg ehdottaa, että EU lykkää Iraniin kohdistettujen pakotteiden voimaantuloa, jotta voidaan turvata neuvottelujen jatko ja välttää aseellinen isku. ”Jotta vältetään pahin […]

23.5.2012 Äänestys – Finanssitransaktiovero

Anni Podimatan mietinnöstä koskien yhteistä finanssitransaktioveroa äänestettiin täysistunnossa 23.5. Parlamentti kannatti mietinnössä transaktioveron käyttöönottoa EU:ssa tai joidenkin jäsenmaiden yhteistyönä. Puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Haglund, TerhoTyhjää: Essayah Katso nimenhuutoäänestysten pöytäkirja 23.5. s. 23-24.

8.3.2011 Äänestystulos – Tobinin vero

Podimatan oma-aloitemietinnöstä (A7-0036/2011) innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla ja Euroopan tasolla äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011. Esillä oli myös niin sanottu Tobinin vero eli kansainvälinen valuutansiirtovero, jota muun muassa vihreät ovat kannattaneet kauan. Muutosehdotuksessa haluttiin EU:n edistävän transaktiomaksua globaalilla tasolla aktiivisesti. Vero kohdistuisi valuutasta toiseen tehtyihin kauppoihin. Muutosehdotus 2: Kohtaan 16. ”kannattaa sellaisen transaktiomaksun käyttöönottoa, jolla parannettaisiin markkinoiden toimintaa […]

11.11.2010 Äänestystulos – riskirahastojen säännöt

Täysistunto äänesti ehdotetuista uusista säännöistä riskirahastoille (hedge funds). Vihreät eivät pitäneet sääntöjä riittävän tiukkina, sillä muun muassa EU-sääntöjä rikkovat rahastot pääsevät EU:n markkinoille – niitä ei vain saa mainostaa aktiivisesti. Myöskään rahastojen käyttämää velkarahoitusta ei rajoiteta EU-tasolla. Esitys hyväksyttiin äänin 513-92. Sääntöjen hyväksymisen puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo Sääntöjä hyväksymistä vastaan: Hassi, Hautala, […]