Avainsana-arkisto: perusoikeudet

12.3.2014 Äänestys – Tarjotaanko Snowdenille turvapaikka?

Täysistunnossa äänestettiin 12.3.2014 Moraesin mietinnöstä Yhdysvaltain NSA:n vakoiluohjelmasta ja sen vaikutuksista EU-kansalaisten perusoikeuksiin sekä EU-USA yhteistyöhön sisäasioiden alalla. Muutosesitys 1, lisätään kohta: ”kehottaa EU:n jäsenvaltioita luopumaan mahdollisista rikossyytteistä Edward Snowdenia vastaan, ja antamaan hänelle vastineeksi hänen toiminnastaan tietovuotajana ja kansainvälisenä ihmisoikeuksien puolustajana suojelua ja sen mukaisesti estämään kolmansia osapuolia karkottamasta tai luovuttamasta häntä” Puolesta: Cronberg, […]

4.2. 2014 Äänestys – Sanotaanko homofobialle ei?

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]

11.6.2013 Äänestys – Taataanko kaikille EU-kansalaisille asunto ja millä ehdoilla?

Vihreiden Karima Dellin asuntopulaa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 11.6.2013. Kohta 1/2 ”on huolissaan joidenkin nykyiseen sosiaali- ja talouskriisiin liittyvien säästötoimien sekä suorista että epäsuorista vaikutuksista, kuten asumistukien ja sosiaalipalvelujen leikkaukset, sosiaalisten asuntojen tarjoajien verotus, uusien kiinteistöhankkeiden peruutukset ja joidenkin sosiaalisten asuntokantojen osien poismyynti, jotka saattavat pahentaa pitkän aikavälin sosiaalisen syrjäytymisen ja eristäytymisen noidankehää” Puolesta: Sarvamaa, Jäätteenmäki, […]

9.6.2011 Äänestystulos – onko Venäjän kansalaisilla oikeus kokoontua?

Parlamentti pahoitteli, että Venäjä edelleen estää Euroopan neuvoston jäsenvelvoitteiden vastaisesti kansalaistensa rauhanomaisia kokoontumisia, mukaan lukien Gay Priden viime keväänä. Kohta 17/1:  Euroopan parlamentti pahoittelee, että vaikka Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa velvoittaa sen takaamaan kokoontumisvapauden, kansalaisten rauhanomaisia kokoontumisia kielletään yhä ja niitä hajotetaan väkivaltaisesti, mukaan luettuna Gay Pride –kulkue Moskovassa kuutena vuotena peräkkäin; Hyväksyttiin äänin 592-3, 23 tyhjää.Kaikki […]

5.4.2011 Äänestys – onko väkivallan uhreilla oikeus ilmaiseen oikeusapuun?

Euroopan parlamentin päätöslauselmasta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta (2010/2209(INI)) äänestettiin täysistunnossa 5.4.2011. Kohta 2, viiva 14/2 Ehdottaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevaa uutta kattavaa politiikkaa, joka käsittää seuraavat tekijät […]:Kohtaan ”- mekanismit oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla unionissa” sisällytetään oikeus maksuttomaan oikeusapuun:”- mekanismit maksuttoman oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla […]