Avainsana-arkisto: seksuaaliterveys

22.10.2013 Äänestys – Onko naisella oikeus aborttiin?

Edith Estrelan mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista oli täysistunnon käsittelyssä 22.10. EFD-ryhmä – johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat – oli jättänyt asiasta vaihtoehtoisen konservatiivisen tekstin (muutosesitys 1). Tästä äänestettiin ensin. Toisena kohtana äänestettiin Estrelan mietinnön palauttamisesta naisten asiain valiokuntaan. Muutosesitys 1: Sisälsi muun muassa vaatimukset: ”muistuttaa, että kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman […]

1.12.2011 Äänestystulos – halutaanko AIDS-tartuntoja ehkäistä?

Kansainväliseen AIDS-päivään ja komission tiedonantoon liittyen parlamentti äänesti EU-toimista HIV/ AIDSia vastaan unionin alueella ja sen naapurimaissa. Tavoitteena on vähentää AIDS-tartuntoja vuoteen 2013, parantaa mahdollisuuksia päästä hoitoon, ja parantaa HIV/AIDS-potilaiden elämänlaatua. Kohdassa 22 ”parlamentti kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan laadukkaiden ja kokonaisvaltaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen, -tiedon ja -tarvikkeiden saatavuuden”   Kohta 22/4 koski kohtuuhintaisten ehkäisyvälineiden tasavertaista saatavuutta.Hyväksyttiin […]

25.10.2011 Äänestystulos – voisiko teiniraskauksia ehkäistä seksuaalivalistuksella?

Parlamentti äänesti yksinhuoltajaäitien tilannetta koskevasta päätöslauselmasta. Siinä katsottiin, että esimerkiksi seksuaalivalistuksella voitaisiin ehkäistä teiniraskauksia. Kohta M: ”[Parlamentti] katsoo, että varsinkin nuoremmille naisille on annettava naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia koskevaa valistusta ja ohjausta ei-toivottujen raskauksien välttämiseksi”. Hyväksyttiin: 446-171, 23 tyhjääPuolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Takkula

8.3.2011 Äänestystulos – maahanmuuttajien terveydenhuolto, oikeus ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen

Edite Estrelan mietintö terveyserojen vähentämisestä EU:ssa (A7-0032/2011) oli täysistunnon äänestettävänä naistenpäivänä 8.3.2011. Laittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta Kohta 5/2. ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten laittomilla maahanmuuttajilla, on yhdenvertainen oikeus saada terveyspalveluja” Sisältäen ilmaisun ”kuten laittomilla maahanmuuttajilla” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Essayah Tyhjää: Takkula […]