Avainsana-arkisto: tasa-arvo

4.2. 2014 Äänestys – Sanotaanko homofobialle ei?

4.2.2014 täysistunto otti kantaa vihreiden Ulrike Lunacekin homofobiaa ja syrjinnän vastaista tiekarttaa käsittelevään mietintöön. Lunacekin mietinnössä todetaan, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeistolainen EFD-ryhmä, johon Perussuomalaiset kuuluvat, olivat jättäneet asiasta vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen, jossa […]

11.12.2013 Äänestys – Seksuaalioikeudet ihmisoikeuksien vuosiraportissa?

Ihmisoikeuksien vuosiraportissa äänestettiin myös seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä koskevista kohdista 11.12.2013 Kohta 116/1: ”kehottaa EU:ta suojelemaan edelleen lisääntymisoikeuksia ja painottaa tarvetta asettaa nämä toimintalinjat kolmansien maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön keskiöön” Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Essayah, Sarvamaa, Jaakonsaari, Cronberg, Hassi Vastaan: – Tyhjää: Takkula, Korhola, Repo Poissa: Pakarinen, Pietikäinen Hyväksytty äänin 398-275. Kohta 118/2 ”suosittaa painokkaasti naisten oikeuksia […]

10.12.2013 Äänestys – Ajaako EU seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä?

10.12.2013 mepit ottivat kantaa Estrelan mietintöön, joka käsitteli seksuaalioikeuksia ja lisääntymisterveyttä. Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien EPP-ryhmä ja konservatiivinen ECR-ryhmä olivat jättäneet muutosesityksen, jossa poistettiin mietinnöstä kaikki seksuaalioikeuksiin tai lisääntymisterveyteen liittyvät kohdat. EPP- ja ECR-ryhmän muutosesityksen puolesta: Korhola, Terho, Essayah, Sarvamaa, Takkula Vastaan: Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Torvalds, Hassi, Cronberg, Pietikäinen, Repo Poissa: Pakarinen Muutosesitys hyväksyttiin äänin 334-327

20.11.2013 Äänestys – Tarvitaanko pörssiyhtiöiden johtoon sukupuolikiintiöitä?

EFD-ryhmän muutosesitys 83S: poistetaan vaatimus 40 prosentin sukupuolikiintiöistä ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden toimivaan johtoon kuulumattomassa johtokunnan jäsenistössä ei ole vähintään 40:tä prosenttia aliedustettua sukupuolta, tekevät nimitykset näihin johtokuntatehtäviin kunkin ehdokkaan pätevyydestä tehdyn vertailevan analyysin perusteella soveltamalla ennalta määriteltyjä, selkeitä, neutraalisti muotoiltuja ja yksiselitteisiä kriteerejä, jotta ne voivat saavuttaa kyseisen prosenttiosuuden 1 […]

22.10.2013 Äänestys – Onko naisella oikeus aborttiin?

Edith Estrelan mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista oli täysistunnon käsittelyssä 22.10. EFD-ryhmä – johon muun muassa Perussuomalaiset kuuluvat – oli jättänyt asiasta vaihtoehtoisen konservatiivisen tekstin (muutosesitys 1). Tästä äänestettiin ensin. Toisena kohtana äänestettiin Estrelan mietinnön palauttamisesta naisten asiain valiokuntaan. Muutosesitys 1: Sisälsi muun muassa vaatimukset: ”muistuttaa, että kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman […]

8.10.2013 Äänestys – onko naisella oikeus aborttiin?

Antigoni Papadopouloun sukupuoleen perustuvia murhia käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin 8.10.2013. Mietintöön oli jätetty muutosehdotuksia, joissa vastustettiin naisen oikeutta aborttiin. Muutosesitys 1 Lisätään kohta: ”ottaa huomioon unionin tuomioistuimen asiassa C-34/10 antaman ratkaisun, jonka mukaan ihmisen munasolua on heti sen hedelmöittymisestä lähtien pidettävä ihmisalkiona ja että ihmisalkio on yksi ihmisen kehitysvaiheista” Puolesta: Terho, Korhola, Essayah Vastaan: Jäätteenmäki, Pietikäinen, […]

13.6.2013 Äänestys – Saako oikeutta uskonnolliseen koulutukseen rajoittaa?

Kohta 1 f, 2 Koski vaatimusta, jonka mukaan vanhempien oikeutta uskonnolliseen ja moraaliseen opetukseen ei saisi rajoittaa: ”[Kuten suuntaviivoja koskevassa luonnoksessa todetaan, kansainvälisen yhteisön hyväksymien periaatteiden mukaisesti ei voida rajoittaa vapautta säästyä uskontoa tai sen omaksumista koskevalta pakottamiselta] taikka vanhempien ja huoltajien vapautta varmistaa uskonnollinen ja moraalinen opetus. [Muunlaiseen uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevan oikeuden ilmaisuun […]

24.5.2012 Äänestys – homofobian torjunta Euroopassa

Päätöslauselmasta homofobian torjumisesta Euroopassa äänestettiin täysistunnossa 24.5.2012. 3.  kehottaa komissiota viemään päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisen syrjimättömyyspaketin ja varmistamaan siten, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään kaikilla aloilla; Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: EssayahPoissa: Manner Hyväksyttiin äänin 369-187 4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, […]

13.3.2012 Äänestys – tasa-arvo EU:ssa 2011

In ’t Veldin mietinnöstä naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011 (2011/2244(INI))äänestettiin parlamentin täysistunnossa 13.3.2012. Muutosesitys 27 Poistetaan kohta: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ehdotuksia rekisteröityjen parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien perheiden vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla Euroopassa niiden maiden kesken, joilla on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa tasa-arvoinen kohtelu työn, vapaan liikkuvuuden, verotuksen ja […]

17.11.2011 Äänestystulos – halutaanko parlamenttiin tasa-arvoa?

Täysistunnossa äänestettiin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa. Kohdassa 1 parlamentti sitoutuu hyväksymään ja panemaan täytäntöön säännöllisesti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia toimintasuunnitelmia parlamentin toiminnassa; toteaa, että näiden suunnitelmien kokonaistavoitteena on naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen sisällyttämällä aidosti ja tehokkaasti sukupuolinäkökohdat kaikkiin toimintapolitiikkoihin ja toimintaan, jotta voidaan arvioida toimien eri vaikutukset naisiin ja miehiin, koordinoida nykyisiä […]