Avainsana-arkisto: terveys

22.10.2013 Äänestys – Kielletäänkö vaaralliset aineet rintaimplanteista?

Roth-Behrendtin lääkinnällisiä laitteita – mm. tekoniveliä tai rintaimplantteja – koskevasta mietinnöstä äänestettiin tiistaina 22.10. Vihreiden muutosesitys 355 koski syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kieltämistä lääkinnällisistä laitteista, silloin kun niiden pitoisuus ylittää 0,1 prosenttia. Puolesta: Jäätteenmäki, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Cronberg Vastaan: Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa Poissa: Pakarinen Hyväksytty äänin 346-330. […]

8.10.2013 Äänestys – Tehdäänkö tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa?

Muutosehdotus 56: Yläraja terveysvaroituksen koolle suurissa pakkauksissa Puolesta: Jäätteenmäki, Korhola, Torvalds, Essayah, Pietikäinen, Sarvamaa Vastaan: Hassi, Repo, Jaakonsaari, Terho Hyväksytty 89D=149D EPP: n (ja 40 mepin) ehdotus poistaa se, että komissio saisi tieteellisen tiedon karttuessa tarkentaa tupakansavun sisältämien haitallisten aineiden ylärajaa, ja jäsenmaiden velvoitteen ilmoittaa haitallisille aineille asetetuista ylärajoista Puolesta: Sarvamaa, Torvalds, Jäätteenmäki, Terho Vastaan: […]

14.6.2012 Äänestys – Kielletäänkö myrkyllisimmät torjunta-aineet lastenruokien tuotannossa?

Fréderiqué Riesin mietintö käsitteli lasten- ja vauvanruuan turvallisuutta. Siitä äänestettiin täysistunnossa 14.6.2012 Muutosehdotus 84 Kohtaan: ”Erityisvaatimukset, jotka on asetettu torjunta-aineiden käyttöä koskeville rajoituksille maataloustu…

14.6.2012 Äänestys – Kielletäänkö rintaimplanttien mainonta?

Päätöslauselmasta koskien ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamia silikonigeeliä sisältäviä viallisia rintaimplantteja koskien äänestettiin täysistunnossa 14.6.2012. Muutosesitys 3 Kohtaan: ”Vaatii jäsenvaltioita lisäämään tietoa plastiikkakirurgia…

1.12.2011 Äänestystulos – halutaanko AIDS-tartuntoja ehkäistä?

Kansainväliseen AIDS-päivään ja komission tiedonantoon liittyen parlamentti äänesti EU-toimista HIV/ AIDSia vastaan unionin alueella ja sen naapurimaissa. Tavoitteena on vähentää AIDS-tartuntoja vuoteen 2013, parantaa mahdollisuuksia päästä hoitoon, ja parantaa HIV/AIDS-potilaiden elämänlaatua. Kohdassa 22 ”parlamentti kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan laadukkaiden ja kokonaisvaltaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen, -tiedon ja -tarvikkeiden saatavuuden”   Kohta 22/4 koski kohtuuhintaisten ehkäisyvälineiden tasavertaista saatavuutta.Hyväksyttiin […]

23.6.2011 Äänestystulos – sallitaanko radioaktiivisen jätteen vienti EU:n ulkopuolelle?

Parlamentti äänesti radioaktiivista jätteen viennin sallimisesta EU:n ulkopuolelle Kohta 59: Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa sopimuksen kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. Jos sopimus radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta tehdään kolmannen maan kanssa, sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion […]

9.6.2011 Äänestystulos – pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?

Parlamentti äänesti EU-Venäjä-huippukokouksen alla tulevasta maiden välisestä sopimuksesta. Vihreät esittivät sopimukseen vaatimusta, jonka mukaan vielä käytössä olevat Tsernobyl-tyyppiset ydinreaktorit tulisi sulkea välittömästi. kohta 11: Euroopan parlamentti odottaa, että EU:n ja Venäjän huippukokouksen osapuolet pyrkivät saamaan EU:n kumppanit yhteisesti sitoutumaan korkeimpiin turvanormeihin, ydinvoimaloiden kunnianhimoiseen stressitestaukseen ja tehostettuun kansainväliseen yhteistyöhön, kun otetaan huomioon kokemukset meneillään olevasta ydinkriisistä Fukushiman […]

15.3. Vihreä ryhmä antoi suositukset ydinvoiman riskien vähentämisestä

Vihreä ryhmä suosittelee vaarallisimpien ydinvoimareaktoreiden sulkemista muun muassa: 1) maanjäristysalttiilla alueilla (Krsko sloveniassa, Fessenheim Ranskassa ja Confrentes Espanjassa) 2) ennen vuotta 1980 avattujen laitosten ja kaikkien ensimmäisen sukupolven reaktoreiden osalta, tai laitosten joilla on ollut aiempia turvallisuusongelmia (Biblis A ja B, Neckarwestheim 1 ja Unterweser Saksassa; Wylfa, Oldury ja Sellafield Britanniassa; sekä Ringhals ja Forsmark Ruotsissa). Vihreä […]

8.3.2011 Äänestystulos – maahanmuuttajien terveydenhuolto, oikeus ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen

Edite Estrelan mietintö terveyserojen vähentämisestä EU:ssa (A7-0032/2011) oli täysistunnon äänestettävänä naistenpäivänä 8.3.2011. Laittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta Kohta 5/2. ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten laittomilla maahanmuuttajilla, on yhdenvertainen oikeus saada terveyspalveluja” Sisältäen ilmaisun ”kuten laittomilla maahanmuuttajilla” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala Vastaan: Essayah Tyhjää: Takkula […]

7.10.2010 Äänestystulos – naisten oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen

De Keyserin mietintö terveydenhuoltojärjestelmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä (2010/2070(INI) äänestettiin täysistunnossa 7.10.2010. Oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen nousi jälleen esiin. Esitys: poistetaan kohdasta 6 sana ”abortista”: ”muistuttaa naisten oikeudesta hallita rajoituksetta lisääntymisterveyteensä liittyviä asioita, oli kyse sitten  suvunjatkamisesta, ehkäisystä, abortista tai sukupuolitaudeista; tuomitsee sen, että naiset joutuvat edelleen  sukuelinten silpomisen ja törkeän väkivallan kohteeksi […]