Avainsana-arkisto: tupakka

20.-25.10. Uutisia

CRONBERG LAMPEDUSASTA: PARLAMENTTI VAATII MUUTOSTA Mepit hyväksyivät päätöslauselman Lampedusan onnettomuudesta ja EU:n vastuusta. Cronbergin mukaan parlamentti vaatii EU:n ja jäsenmaiden maahanmuuttopolitiikkaan ja rajavalvontaan muutosta, jotta vastaavilta onnettomuuksilta voidaan jatkossa välttyä. Rajavalvontaan on saatava mukaan auttamisvelvoite, mutta EU:n pitää luoda mahdollisuuksia myös lailliseen maahanmuuttoon. ”Merihädässä tulee parlamentin mukaan aina auttaa, siihen on kannustettava ja missään tapauksessa […]

23.10.2013 Äänestys – Maksetaanko tupakalle maataloustukia?

Vuoden 2014 budjetista äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Vihreiden muutosesitys 708 vaati, että EU:n maataloustukia ei saa maksaa enää jatkossa tupakan viljelyyn. Maataloustukea maksetaan nykyisin tupakalle, vaikka EU muilla keinoin koettaa vähentää tupakointia. Puolesta: Terho, Cronberg, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo Poissa: Pakarinen, Takkula Pietikäinen ja Essayah ilmoittivat pöytäkirjaan, että heidän aikomuksensa oli äänestää […]

2.-14.10. Uutisia

HASSI: OIKEISTO OLI TUPAKKATEOLLISUUDEN ASIALLA Viime viikolla täysistunnossa otettiin kantaa tupakkadirektiiviin. Parlamentin oikeistoryhmät vesittivät ympäristövaliokunnan esitystä tupakkateollisuudelle mieleisemmäksi. Esimerkiksi tupakka-askien varoitusten kokoa vähennettiin komission esittämästä 75 prosentista 65 prosenttiin. Mentolisavukkeiden kielto hyväksyttiin, mutta siirtymäaikaa pidennettiin kolmesta kahdeksaan vuoteen. Sähkötupakkaa käsiteltäisiin kuluttajatuotteena, ei lääkkeenä, mutta sitä koskisi mainoskielto. Vihreiden toimintaa ympäristövaliokunnanssa koordinoiva Hassi kommentoi asiaa täysistuntokeskustelussa: […]

8.10.2013 Äänestys – Tehdäänkö tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa?

Muutosehdotus 56: Yläraja terveysvaroituksen koolle suurissa pakkauksissa Puolesta: Jäätteenmäki, Korhola, Torvalds, Essayah, Pietikäinen, Sarvamaa Vastaan: Hassi, Repo, Jaakonsaari, Terho Hyväksytty 89D=149D EPP: n (ja 40 mepin) ehdotus poistaa se, että komissio saisi tieteellisen tiedon karttuessa tarkentaa tupakansavun sisältämien haitallisten aineiden ylärajaa, ja jäsenmaiden velvoitteen ilmoittaa haitallisille aineille asetetuista ylärajoista Puolesta: Sarvamaa, Torvalds, Jäätteenmäki, Terho Vastaan: […]

23.10.2012 Äänestys – Maksaako EU tupakkatukiaisia?

Budjetista vuodelle 2013 äänestettiin täysistunnossa 23.10.2012. Muutosehdotus 754 koski tupakkatukiaisten lopettamista. Muutosehdotus sai enemmistön kannatuksen, mutta ei kuitenkaan määräenemmistöä, joten se kaatui. Tukiaisten lopettamisen puoles…

23.6.2011 Äänestystulos – pitäisiko EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?

Parlamentti äänesti siitä, poistetaanko budjettiesityksestä vaatimus tupakan vientitukien leikkauksesta ja tuotantotuen lopettamisesta. Kohta 8: …[kohta] 46. vaatii vientitukiin uusia leikkauksia ja pitää tupakan tuotantotuen jatkamista valitettavana, koska se on ristiriidassa EU:n terveyspolitiikan tavoitteiden kanssa; Vaatimuksen poistamista kannatti 241, vastusti 373, tyhjää 5 Kyllä tupakkatuille: –Ei: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Essayah, Itälä, Repo, Hassi  Äänestystulokset […]

26.11.2009 Äänestystulos – savuttomat työpaikat

Savuttomia ympäristöjä ja alueita koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 26.11. Muutosehdotus 4D poisti päätöslauselmasta vaatimuksen, että komissio esittäisi lakia tupakointikiellosta kaikilla sisätyöpaikoilla vuoteen 2011 mennessä. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 320-291, 14 tyhjää. Suurin parlamenttiryhmä konservatiivit (EPP) äänesti tupakkakieltoa vastaan selvin numeroin, vaikka kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuuskunnat olivatkin kiellon kannalla ja näin ollen poistoehdotus meni läpi.   Puolesta: Jäätteenmäki, Soini […]